Soạn bài tập SGK Tiếng việt 5 – Để học tốt Tiếng việt 5 – Soạn Tiếng việt 5 – Soạn bài tập trong sách giáo khoa Tiếng việt lớp 5

Mục lục Soạn Tiếng Việt Lớp 5

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 1 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Thư gửi những học trò • Chính tả (Nghe-viết): Việt Nam thân yêu • Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa • Kể chuyện: Lý Tự Trọng • Tập đọc: Quang quẻ cảnh làng mạc ngày mùa • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh • Luyện từ và câu: Tập tành về từ đồng nghĩa • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 2 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Nghìn năm văn hiến • Chính tả (Nghe-viết): Lương Ngọc Quyến • Luyện từ và câu: Cấu tạo của phần vần. Mở rộng vốn từ: Tổ quốc • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Sắc màu em yêu • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh • Luyện từ và câu: Tập tành về từ đồng nghĩa • Tập làm văn: Tập tành làm báo cáo thống kê

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 3 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Lòng dân • Chính tả (Nhớ-viết): Thư gửi những học trò • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo) • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh • Luyện từ và câu: Tập tành về từ đồng nghĩa • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh

Cánh chim hòa bình Tuần 4 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Những con sếu bằng giấy • Chính tả (Nghe-viết): Anh quân nhân cụ Hồ gốc Bỉ • Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa • Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai • Tập đọc: Bài ca về trái đất • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh • Luyện từ và câu: Tập tành về từ trái nghĩa • Tập làm văn: Tả cảnh (rà soát viết)

Cánh chim hòa bình Tuần 5 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc • Chính tả (Nghe-viết): Một chuyên gia máy xúc • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Ê-mê-li, con... • Tập làm văn: Tập tành làm báo cáo thống kê • Luyện từ và câu: Từ đồng âm • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Cánh chim hòa bình Tuần 6 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai • Chính tả (Nhớ-viết): Ê-mi-li, con... • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít • Tập làm văn: Tập tành làm đơn • Luyện từ và câu: Tiêu dùng từ đồng âm để chơi chữ • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh

Con người với thiên nhiên Tuần 7 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Những người bạn tốt • Chính tả (Nghe-viết): Dòng kinh quê hương • Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa • Kể chuyện: Cây cỏ nước nam • Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh • Luyện từ và câu: Tập tành về từ nhiều nghĩa • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh

Con người với thiên nhiên Tuần 8 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Kì diệu rừng xanh • Chính tả (Nghe-viết): Kì diệu rừng xanh • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Trước cổng trời • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh • Luyện từ và câu: Tập tành về từ nhiều nghĩa • Tập làm văn: Tập tành tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Con người với thiên nhiên Tuần 9 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Chiếc gì quý nhất • Chính tả (Nhớ-viết): Tiếng đàn ba-la-lai ca trên sông Đà • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Đất Cà Mau • Tập làm văn: Tập tành thuyết trình, tranh luận • Tập làm văn: Tập tành thuyết trình, tranh luận

Ôn tập giữa học kì I - Tuần 10 - SGK Tiếng Việt 5

• Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1 • Ôn tập giữa học kì I - Tiết 2 • Ôn tập giữa học kì I - Tiết 3 • Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4 • Ôn tập giữa học kì I - Tiết 5 • Ôn tập giữa học kì I - Tiết 7 • Ôn tập giữa học kì I - Tiết 8

Giữ lấy màu xanh Tuần 11 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ • Chính tả (Nghe-viết): Luật bảo vệ môi trường • Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô • Kể chuyện: Người đi săn và con nai • Tập đọc: Tiếng vọng • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh • Luyện từ và câu: Quan hệ từ • Tập làm văn: Tập tành làm đơn

Giữ lấy màu xanh Tuần 12 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Mùa thảo quả • Chính tả (Nghe-viết): Mùa thảo quả • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Hành trình của bầy ong • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người • Luyện từ và câu: Tập tành về quan hệ từ • Tập làm văn: Tập tành tả người

Giữ lấy màu xanh Tuần 13 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Người gác rừng tí hon • Chính tả (Nghe-viết): Hành trình của bầy ong • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn • Tập làm văn: Tập tành tả người (Tả ngoại hình) • Luyện từ và câu: Tập tành về quan hệ từ • Tập làm văn: Tập tành tả người (Tả ngoại hình)

Vì hạnh phúc con người Tuần 14 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Chuỗi ngọc lam • Chính tả: Nghe - viết: Chuỗi ngọc lam • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại • Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé • Tập đọc: Hạt gạo làng ta • Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp • Luyện từ và câu : Ôn tập về từ loại • Tập làm văn: Tập tành làm biên bản cuộc họp

Vì hạnh phúc con người Tuần 15 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo • Chính tả: Nghe - viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây • Tập làm văn: Tập tành tả người (Tả hoạt động) • Luyện từ và câu : Tổng kết vốn từ • Tập làm văn: Tập tành tả người (Tả hoạt động)

Vì hạnh phúc con người Tuần 16 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền • Chính tả: Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện • Tập làm văn: Tả người (Rà soát viết) • Luyện từ và câu : Tổng kết vốn từ • Tập làm văn: Làm biên bản vụ việc

Vì hạnh phúc con người Tuần 17 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Ngũ Công xã Trịnh Tường • Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ của 51 đứa con • Luyện từ và câu : Ôn tập về từ và cấu tạo từ • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất • Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn • Luyện từ và câu : Ôn tập về câu • Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập cuối  học kì I - Tuần 18 - SGK Tiếng Việt 5

• Ôn tập cuối học kì I - Tiết 1 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 2 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 3 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 4 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 6 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 • Ôn tập cuối học kì I - Tiết 8

Người công dân Tuần 19 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Người công dân số một • Chính tả: Nghe - viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực • Luyện từ và câu: Câu ghép • Kể chuyện: Chiếc đồng hồ • Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo) • Luyện từ và câu : Cách nối những về câu ghép • Tập làm văn: Tập tành tả người (Dựng đoạn kết bài)

Người công dân Tuần 20 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ • Chính tả: Nghe - viết: Cánh cam lạc mẹ • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Công dân • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Nhà tài trợ đặc trưng của cách mệnh • Tập làm văn: Tả người (Rà soát viết) • Luyện từ và câu : Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Người công dân Tuần 21 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Trí dũng song toàn • Chính tả: Nghe - viết: Trí dũng song toàn • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Công dân • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Tiếng rao đêm • Luyện từ và câu : Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động • Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 22 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Lập làng giữ biển • Chính tả: Nghe - viết: Hà Nội • Luyện từ và câu : Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ • Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng • Tập đọc: Cao Bằng • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện • Luyện từ và câu : Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ • Tập làm văn: Kể chuyện ( Rà soát viết)

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 23 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Phân xử tài tình • Chính tả: Nhớ- viết: Cao Bằng • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Trật tự- An ninh • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Chú đi tuần - SGK Tiếng Việt 5 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động • Luyện từ và câu : Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ • Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 24 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê • Chính tả: Nghe - viết: Núi non hùng vĩ • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Trật tự- An ninh • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Hộp thư mật • Tập làm văn: Ôn tập về tả vật dụng • Luyện từ và câu : Nối những vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng • Tập làm văn: Ôn tập về tả vật dụng

Nhớ nguồn Tuần 25 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng • Chính tả: Nghe - viết: Người nào là thủy tổ loài người • Luyện từ và câu : Liên kết những câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ • Kể chuyện: Vì muôn dân • Tập đọc: Cửa sông • Tập làm văn: Tả vật dụng (Rà soát viết) • Luyện từ và câu : Liên kết những câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ • Tập làm văn: Tập viết đoạn hội thoại

Nhớ nguồn Tuần 26 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Nghĩa thầy trò • Chính tả: Nghe - viết: Lịch sử ngày quốc tế Lao động • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Truyền thống • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân • Tập làm văn: Tập viết đoạn hội thoại • Luyện từ và câu : Tập tành thay thế từ ngữ để liên kết câu • Tập làm văn: Trả bài văn tả vật dụng

Nhớ nguồn Tuần 27 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Tranh làng Hồ • Chính tả: Nhớ- viết: Cửa sông • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Truyền thống • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Quốc gia • Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối • Luyện từ và câu : Liên kết những câu trong bài bằng từ ngữ nối • Tập làm văn: Tả cây cối (Rà soát viết)

Ôn tập giữa học kì II Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5

• Ôn tập giữa học kì II Tiết 1

Nam và nữ Tuần 29 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Một vụ đắm tàu • Chính tả: Nhớ- viết: Quốc gia • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu • Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi • Tập đọc: Con gái • Tập làm văn: Tập viết đoạn hội thoại • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu • Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Nam và nữ Tuần 30 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Thuần phục sư tử • Chính tả: Nghe - viết: Cô gái của tương lai • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Nam và nữ • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam • Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) • Tập làm văn: Tả con vật (Rà soát viết)

Nam và nữ Tuần 31 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Công việc trước tiên • Chính tả: Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Nam và nữ • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Bầm ơi • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Những chủ sở hữu tương lai Tuần 32 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Út Vịnh • Chính tả: Nhớ - viết: Bầm ơi • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) • Kể chuyện: Nhà vô địch • Tập đọc: Những cánh buồm • Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) • Tập làm văn: Tả cảnh (Rà soát viết)

Những chủ sở hữu tương lai Tuần 33 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc: Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em • Chính tả: Nghe - viết: Trong lời mẹ hát • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Trẻ em • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc • Tập đọc: Sang năm con lên bảy • Tập làm văn: Ôn tập về tả người • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) • Tập làm văn: Tả người (Rà soát viết)

Những chủ sở hữu tương lai Tuần 34 - SGK Tiếng Việt 5

• Tập đọc Lớp học trên phố • Chính tả: Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy • Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ: Quyền và nghĩa vụ • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia • Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con • Luyện từ và câu : Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35 - SGK Tiếng Việt 5

• Ôn tập cuối học kì II - Tiết 1 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 2 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 3 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 4 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 5 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 6 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 7 • Ôn tập cuối học kì II - Tiết 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *