Giải bài tập đọc: Đất Cà Mau

Giải Tiếng Việt 5

 • 👉 Giải bài tập đọc: Thư gửi những học trò
 • 👉 Giải bài chính tả: Việt Nam thân yêu
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
 • 👉 Giải bài tập đọc: Quang đãng cảnh làng mạc ngày mùa
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu : Tập luyện về từ đồng nghĩa
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh
 • 👉 Giải bài tập đọc: Nghìn năm văn hiến
 • 👉 Giải bài chính tả: Lương Ngọc Quyến
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Tổ quốc
 • 👉 Giải bài kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • 👉 Giải bài tập đọc: Màu sắc em yêu
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 21
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tập luyện về từ đồng nghĩa trang 22
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện làm báo cáo thống kê
 • 👉 Giải bài tập đọc: Lòng dân
 • 👉 Giải bài chính tả: Thư gửi những học trò
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mổ rộng vốn từ - Nhân dân
 • 👉 Giải bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 28
 • 👉 Giải bài tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 31
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tập luyện về từ đồng nghĩa trang 32
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 34
 • 👉 Giải bài tập đọc: Những con sếu bằng giấy
 • 👉 Giải bài chính tả: Anh lính Cụ Hồ gốc Bỉ
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
 • 👉 Giải bài kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
 • 👉 Giải bài tập đọc: Bài ca về trái đất
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 43
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tập luyện về từ trái nghĩa
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tả cảnh
 • 👉 Giải bài tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
 • 👉 Giải bài chính tả: Một chuyên gia máy xúc
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Hòa bình
 • 👉 Giải bài kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 48
 • 👉 Giải bài tập đọc: Ê-mi-li, con....
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện làm báo cáo thống kê trang 51
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Từ đồng âm
 • 👉 Giải bài tập đọc: Sự sụp đổ của chủ nghĩa A-pác-thai
 • 👉 Giải bài chính tả: Ê-mi-li, con....
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - hợp tác
 • 👉 Giải bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 57
 • 👉 Giải bài tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện làm đơn
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Sử dụng từ đồng âm để chơi chữ
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 62
 • 👉 Giải bài tập đọc: Những người bạn tốt
 • 👉 Giải bài chính tả: Dòng kinh quê hương
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
 • 👉 Giải bài kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
 • 👉 Giải bài tập đọc: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 70
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tập luyện về từ nhiều nghĩa
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 74
 • 👉 Giải bài tập đọc: Kì diệu rừng xanh
 • 👉 Giải bài chính tả: Kì diệu rừng xanh
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Thiên nhiên
 • 👉 Giải bài kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79
 • 👉 Giải bài tập đọc: Trước cổng trời
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh trang 81
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài)
 • 👉 Giải bài tập đọc: Mẫu gì quý nhất
 • 👉 Giải bài chính tả: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
 • 👉 Giải bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88
 • 👉 Giải bài tập đọc: Đất Cà Mau
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện thuyết minh, tranh luận
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Đại từ
 • 👉 Giải bài: Ôn tập giữa học kì I tiết 1, 2, 3
 • 👉 Giải bài: Ôn tập giữa học kì I tiết 4, 5, 6
 • 👉 Giải bài: Ôn tập giữa học kì I tiết 7
 • 👉 Giải bài: Ôn tập giữa học kì I tiết 8
 • 👉 Giải bài tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
 • 👉 Giải bài chính tả: Luật bảo vệ môi trường
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
 • 👉 Giải bài kể chuyện: Người đi săn và con nai
 • 👉 Giải bài tập đọc: Tiếng vọng
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Quan hệ từ
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện làm đơn trang 111
 • 👉 Giải bài tập đọc: Mùa thảo quả
 • 👉 Giải bài chính tả: Mùa thảo quả
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Bảo vệ môi trường
 • 👉 Giải bài kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116
 • 👉 Giải bài tập đọc: Hành trình của bầy ong
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tập luyện về quan hệ từ
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả người (quan sát và tuyển lựa chi tiết)
 • 👉 Giải bài tập đọc: Người gác rừng tí hon
 • 👉 Giải bài chính tả: Hành trình của bầy ong
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Bảo vệ môi trường trang 126
 • 👉 Giải bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 127
 • 👉 Giải bài tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả người (tả ngoại hình)
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tập luyện về quan hệ từ trang 131
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Luyên tập tả người (tả ngoại hình)
 • 👉 Giải bài tập đọc: Chuỗi ngọc lam
 • 👉 Giải bài chính tả: Chuỗi ngọc lam
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
 • 👉 Giải bài kể chuyện: Pa - xtơ và em bé
 • 👉 Giải bài tập đọc: Hạt gạo làng ta
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 142
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện làm biên bản cuộc họp
 • 👉 Giải bài tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • 👉 Giải bài chính tả: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Hạnh phúc
 • 👉 Giải bài kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 147
 • 👉 Giải bài tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả người (tả hoạt động) trang 150
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Tập luyện tả người (tả hoạt động) trang 152
 • 👉 Giải bài tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
 • 👉 Giải bài chính tả: Về ngôi nhà đang xây
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 156
 • 👉 Giải bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 157
 • 👉 Giải bài tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 159
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
 • 👉 Giải bài tập đọc: Ngụ Công xã Trịnh Tường
 • 👉 Giải bài chính tả: Người mẹ của 51 đứa con
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
 • 👉 Giải bài kể chuyện đã nghe đã đọc trang 168
 • 👉 Giải bài tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
 • 👉 Giải bài tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
 • 👉 Giải bài luyện từ và câu: Ôn tập về câu trang 171
 • 👉 Giải bài ôn tập cuối học kì I tiết 1, 2, 3
 • 👉 Giải bài ôn tập cuối học kì I tiết 4, 5, 6
 • 👉 Giải bài ôn tập cuối học kì I tiết 7
 • 👉 Giải bài ôn tập cuối học kì I tiết 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *