Giải GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌC

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Câu 1: Ví dụ về một vài biểu hiện về quyền dân chủ của nhân dân trong ngành văn hóa?

Trả lời:

Nội dung cơ bản của quyền dân chủ của nhân dân trong ngành văn hóa:

 • Quyền tham gia vào đời sống văn hóa
 • Quyền hưởng lợi ích từ thông minh văn hóa
 • Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

Ví dụ:

 • Cuối tuần, bà Tám đều tham gia câu lạc bộ hát chèo ở thị xã.
 • Sau hơn một năm nghiên cứu, tìm toi, anh An đã chế tạo thành công máy cắt cỏ tiện lợi.

Câu 2: Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong ngành chính trị ?

Trả lời:

Nền dân chủ của nước ta mang được ngày hôm nay, là nhờ vào quá trình phát triển và từng bước hoàn thiện trên nhiều ngành, trong đó mang ngành chính trị.

Theo em biết, nôi dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong ngành chính trị là mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.

Điều này được thể hiện cụ thể:

 • Quyền bầu cử và ứng cử vào những cơ quan quyền lực nhà nước, những tổ chức chính trị xã hội.
 • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận những vấn đề chung của nhà nước và địa phương.
 • Quyền kiến nghị với những cơ quan nhà nước, biểu quyết lúc nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
 • Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do tạp chí.
 • Quyền giám sát hoạt động của những cơ quan nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân…
 • Cùng với những quyền thừa hưởng, công dân mang nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo vê an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Câu 3: Dựa vào tri thức đã học để phân tích và chứng minh:....

Dựa vào tri thức đã học để phân tích và chứng minh: “Dân chủ và kỷ luật là sức mạnh của một tập thể”?

Trả lời:

Để chứng minh và phân tích được câu nói cần phải hiểu rõ được dân chủ và kỉ luật.

 • Dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều mang quyền ngang nhau lúc tham gia ra quyết định.
 • Kỷ luật là sự rèn luyện đặc trưng về ý thức và tính cách nhằm tạo ra sự tự chủ, phục tùng.

Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể.

 • Dân chủ mang tác dụng tạo thời cơ, điều kiện để mỗi người đóng góp ý kiến thể hiện ý kiến của mình về những công việc chung.

Ví dụ: Để xây dựng kế hoạch chào mừng 20/11 sắp tới, lớp 11A đã tổ chức sinh hoạt lớp để những thành viên đóng góp ý kiến. Kết quả, lớp 11A là lớp đứng top đầu những lớp hoàn thành tốt phong trào chào mừng 20/11.

 • Kỉ luật mang tác dụng đảm bảo cho mỗi người mang ý thức tôn trọng tập thể. Đồng thời đảm bảo cho dân chủ được thực hiện mang hiệu quả trong tập thể.

Ví dụ: Mỗi tổ tới lịch phân công đều phải làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Hoặc là chấp hành những quy định của trường lớp….

Liên hệ với bản thân:

 • Tích cực, nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng những phong trào thi đua của lớp, trường.
 • Nghiêm trang chấp hành nội quy của trường, lớp đề ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *