Giáo dục công dân lớp 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


Giáo dục công dân lớp 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Để học tốt Giáo dục công dân lớp 8, dưới đây là những bài giải bài tập, trả lời gợi ý và trả lời nghi vấn Giáo dục công dân lớp 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân ngắn gọn nhất, chi tiết giúp bạn học tốt môn GDCD 8 hơn.

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 18 trang 50

a) Theo em, lúc nào thì công dân mang quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại ?

Trả lời:

- Trong những trường hợp công dân mang quyền khiếu nại như: bị tước lợi ích, quyền hạn của mình, bị xâm phạm về lợi ích tư nhân hợp pháp của mình. Chẳng hạn: bị tước quyền Bầu cử lúc ko bị mất năng lực trách nhiệm pháp lí, bị đột ngột kết thúc hợp đồng lao động...

- Mục đích của khiếu nại là để khôi phục lại những quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã bị tổ chức hay tư nhân nào đó xâm hại.

b) Theo em, lúc nào thì công dân mang quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo?

Trả lời:

- Trong những trường hợp công dân mang quyền tố cáo như: muốn tố giác hành vi của tư nhân, tổ chức nào đó vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lợi ích cho tư nhân, tổ chức hay nhà nước. Ví dụ: hành vi hối hộ, tham nhũng, thịt người...

- Mục đích của tố cáo là để phát hiện, ngăn chặn hành vi của tư nhân hay tổ chức nào đó đang vi phạm pháp luật, xâm hại lợi ích của tư nhân, tổ chức khác.

Bài một trang 52 Giáo dục công dân 8:

T là học trò chậm tiến, thường xuyên giao thiệp với bọn xấu và bị chúng thu hút vào con đường hút chích. Sở hữu lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền tài những bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để viện trợ bạn ?

Trả lời:

- Em sẽ khuyên nhủ bạn từ bỏ con đường hút chích, khuyên bạn san sớt những việc này với thầy cô hoặc gia đình để họ tìm cách bảo vệ T.

- Em sẽ tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của những người xấu để pháp luật can thiệp và trừng trị thích đáng.

Bài hai trang 52 Giáo dục công dân 8:

Lúc phát hiện thấy Chủ toạ Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (láng giềng nhà chị Bình) mang quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ toạ Ủy ban nhân dân quận ko ? Vì sao ?

Trả lời:

Trong trường hợp này, ông Ân ko mang quyền khiếu nại với Chủ toạ Ủy ban nhân dân quận. Bởi vì: người mang quyền khiếu nại phải là người bị xâm hại về lợi ích.

Bài 3 trang 52 Giáo dục công dân 8:

Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về những ý kiến sau :

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo ko phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Trả lời:

a) Nội dung câu này đúng nhưng chưa đủ. Đầy đủ là: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

b) Nội dung câu này hoàn toàn sai. Chuẩn xác là: Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo ko những là tham gia quản lí nhà nước mà còn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân.

Bài 4 trang 52 Giáo dục công dân 8:

Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người mang quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo)

Trả lời:

So sánhQuyền khiếu nạiQuyền tố cáo
Khác nhau

- Người mang quyền khiếu nại: là người trực tiếp bị hại.

- Mục đích: khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại

- Người mang quyền tố cáo là: mọi công dân.

- Mục đích: ngăn chặn, phát hiện mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Giống nhau- Đều là quyền tự do cơ bản của công dân.

- Đều bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *