Bài 1 trang 17 sgk GDCD 8
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài 1 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em tán thành hay ko tán thành với những ý kiến sau đây ? Vì sao ?

a) Tình bạn đẹp chỉ sở hữu trong sách vở ;

b) Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp ;

c) Tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa trên sự đồng đẳng, tôn trọng, tin cậy, tình thực, ko vụ lợi, sở hữu trách nhiệm, luôn thông cảm, san sẻ, viện trợ nhau tiến bộ ;

d) Tụ tập, rủ rê nhau hội hè, ăn chơi đàn đúm ko phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh ;

đ) Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn ;

e) Ko thể sở hữu tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới ;

g) Tình bạn trong sáng, lành mạnh ko thể sở hữu từ một phía.

Lời giải:

- Em ko tán thành với ý kiến (a), (b), (d), (e).

Bởi vì đó là những tình bạn ko trong sáng, lành mạnh.

- Em tán thành với ý kiến (c), (đ) và (f).

Vì đó là đặc điểm tình bạn trong sáng, lành mạnh, nhờ sở hữu tình bạn trong sáng, lành mạnh mà con người sống tốt hơn, yêu đời hơn. Ko thể sở hữu tình bạn một phía để xây dựng một tình bạn trong sáng, lành mạnh phải sở hữu thiện chí và cố gắng từ cả hai phía.

Những bài giải bài tập và trả lời thắc mắc Giáo dục công dân 8 Bài 6 khác:

 • Trả lời Gợi ý Bài 6 trang 16 a) Em sở hữu nhận xét gì về tình bạn ...

 • Bài 1 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em tán thành hay ko tán thành ...

 • Bài 2 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em sẽ làm gì ...

 • Bài 3 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em hãy sưu tầm ...

 • Bài 4 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Hãy nêu những điều em thấy ...

 • Lý thuyết & 210 câu trắc nghiệm GDCD 8
 • Giải bài tập GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 8
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
 • Soạn Văn 8
 • Soạn Văn 8 (bản ngắn nhất)
 • Văn mẫu lớp 8
 • Đề rà soát Ngữ Văn 8 (sở hữu đáp án)
 • Giải bài tập Toán 8
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Đề rà soát Toán 8
 • Giải bài tập Vật lý 8
 • Giải sách bài tập Vật lí 8
 • Giải bài tập Hóa học 8
 • Giải sách bài tập Hóa 8
 • Lý thuyết - Bài tập Hóa học 8 (sở hữu đáp án)
 • Giải bài tập Sinh vật học 8
 • Giải bài tập Sinh 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh vật học 8
 • Bài tập trắc nghiệm Sinh vật học 8
 • Giải bài tập Địa Lí 8
 • Giải bài tập Địa Lí 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 8
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hiện Địa Lí 8
 • Giải Vở bài tập Địa Lí 8
 • Giải bài tập Tiếng anh 8
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • Giải bài tập Lịch sử 8
 • Giải bài tập Lịch sử 8 (ngắn nhất)
 • Giải Vở bài tập Lịch sử 8
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 8
 • Giải bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8
 • Giải bài tập Tin học 8
 • Giải bài tập Khoa học 8
 • Giải bài tập Khoa học 8 (ngắn nhất)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *