Trả lời Gợi ý Bài 6 trang 16 sgk GDCD 8
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Trả lời Gợi ý Bài 6 trang 16 sgk GDCD 8

a) Em với nhận xét gì về tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen ? Tinh bạn đỏ được dựa trên hạ tầng nào ?

Trả lời:

Tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen thể hiện sự quan tâm viện trợ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau, sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.

b) Em hãy giảng giải thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh

Trả lời:

- Tình bạn trong sáng, lành mạnh với những đặc điểm:

     + Thích hợp nhau về toàn cầu quan, về quan niệm, lý tưởng sống, định hướng trị giá.

     + Đồng đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

     + Thành tâm, tin cậy và với trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.

Những bài giải bài tập và trả lời nghi vấn Giáo dục công dân 8 Bài 6 khác:

 • Trả lời Gợi ý Bài 6 trang 16 a) Em với nhận xét gì về tình bạn ...

 • Bài 1 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em tán thành hay ko tán thành ...

 • Bài 2 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em sẽ làm gì ...

 • Bài 3 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Em hãy sưu tầm ...

 • Bài 4 (trang 17 sgk Giáo dục công dân 8): Hãy nêu những điều em thấy ...

 • Lý thuyết & 210 câu trắc nghiệm GDCD 8
 • Giải bài tập GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 8
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 với đáp án • Soạn Văn 8
 • Soạn Văn 8 (bản ngắn nhất)
 • Văn mẫu lớp 8
 • Đề rà soát Ngữ Văn 8 (với đáp án)
 • Giải bài tập Toán 8
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Đề rà soát Toán 8
 • Giải bài tập Vật lý 8
 • Giải sách bài tập Vật lí 8
 • Giải bài tập Hóa học 8
 • Giải sách bài tập Hóa 8
 • Lý thuyết - Bài tập Hóa học 8 (với đáp án)
 • Giải bài tập Sinh vật học 8
 • Giải bài tập Sinh 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh vật học 8
 • Bài tập trắc nghiệm Sinh vật học 8
 • Giải bài tập Địa Lí 8
 • Giải bài tập Địa Lí 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 8
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hiện Địa Lí 8
 • Giải Vở bài tập Địa Lí 8
 • Giải bài tập Tiếng anh 8
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • Giải bài tập Lịch sử 8
 • Giải bài tập Lịch sử 8 (ngắn nhất)
 • Giải Vở bài tập Lịch sử 8
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 8
 • Giải bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8
 • Giải bài tập Tin học 8
 • Giải bài tập Khoa học 8
 • Giải bài tập Khoa học 8 (ngắn nhất)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *