Lý thuyết GDCD 9 Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân hay, chi tiết

Lý thuyết GDCD 9 Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân hay, chi tiết

I.Khái quát nội dung

* Những hành vi mắc lỗi

Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, ko giấy phép → Xây nhà trái phép; đổ truất phế thải xuống cống thoát nước.

Hành vi (2): Đua xe, vượt đèn đỏ → Vi phạm Luật An toàn liên lạc

Hành vi (3): Thần kinh, đập phá → Mắc lỗi nhưng ko vi phạm pháp luật

Hành vi (4): Cướp giật dây chuyền, túi xách → Tội trộm, cướp.

Hành vi (5): Vay tiền dây dưa ko trả → Xâm phạm tài sản của người khác.

Hành vi (6): Chặt cây, tỉa cành ko đặt điểm báo → Vi phạm nội quy an toàn lao động.

* Hậu quả của những hành vi

Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, ko giấy phép, đổ truất phế thải xuống cống thoát nước → Gây tắc cống, ngập nước, vi phạm quy định về xây dựng.

Hành vi (2): Đua xe, vượt đèn đỏ → Gây thiệt hại về người và của.

Hành vi (3): Thần kinh, đập phá → Làm hỏng mất tài sản quý.

Hành vi (4): Cướp giật dây chuyền, túi xách → Gây tổn thất tài chính cho người khác.

Hành vi (5): Vay tiền dây dưa ko trả → Gây tổn thất tiền nong của người khác.

Hành vi (6): Chặt cây, tỉa cành ko đặt điểm báo → Làm cho người đi đường bị thương.

⇒ Ý nghĩa: Những hành vi vi pham pháp luật sẽ bị xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung bài học

- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, mang lỗi do người mang năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm) là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong bộ luật hình sự. (Trách nhiệm hình sự)

- Vi phạm pháp luật hành chính: Là hành vi xâm phạm những quy tắc quản lí của nhà nước mà ko phải là tội phạm. (Trách nhiệm hành chính)

- Vi phạm pháp luật dân sự: Là hành vi trái pháp luật, xâm hại tới những quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, dịch chuyển tài sản…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. (Trách nhiệm dân sự).

- Vi phạm kỉ luật: Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, qui chế, xác định trật tự, kỉ luật trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, trường học. (Trách nhiệm kỉ luật).

- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà những tư nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những giải pháp đề xuất do Nhà nước quy định.

- Trách nhiệm hình sự: Người phạm tội phải chịu hình phạt và những giải pháp được quy định trong Bộ luật Hình sự. Ví dụ: Tội giết thịt người, hiếp dâm…

- Trách nhiệm hành chính: Những tư nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm những nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu hình phạt xử lí hành chính do cơ quan nhà nước mang thẩm quyền vận dụng. Ví dụ: Ko đội mũ bảo hiểm lúc tham gia liên lạc, chở quá số người quy định sẽ bị phạt tiền.

- Trách nhiệm dân sự: Những tư nhân, tổ chức, cơ quan mang hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu những giải pháp nhằm khôi phục tình trạng ban sơ của những quyền dân sự bị vi phạm. Ví dụ: Tranh chấp đất đai, tài sản liên quan trong gia đình.

- Trách nhiệm kỉ luật: Người vi phạm kỉ luật phải chịu những hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp vận dụng đối với cán bộ công chức, viên chức, viên chức thuộc quyền quản lí của mình. Ví dụ: Cảnh cáo, cất chức, cho thôi việc…

- Mọi công dân phải chấp hành nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật.

- Tích cực đấu tranh với những hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp và Pháp luật.

 • Lý thuyết Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 16 (mang đáp án): Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
 • Lý thuyết Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 17 (mang đáp án): Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
 • Lý thuyết Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 18 (mang đáp án): Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
 • Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 mang đáp án
 • Giải bài tập GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 9
 • Giải sách bài tập GDCD 9

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com



--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Trả lời Gợi ý Bài 15 trang 52 sgk GDCD 9 từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập gdcd 9 bài 15.



Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Trả lời Gợi ý Bài 15 trang 52 sgk GDCD 9

a) Em hãy nhận xét những hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?

Trả lời:

- Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, ko giấy phép → Xây nhà trái phép; đổ truất phế thải xuống cống thoát nước.

- Hành vi (2): Đua xe, vượt đèn đỏ → Vi phạm Luật An toàn liên lạc

- Hành vi (3): Thần kinh, đập phá → Mắc lỗi nhưng ko vi phạm pháp luật

- Hành vi (4): Cướp giật dây chuyền, túi xách → Tội trộm, cướp.

- Hành vi (5): Vay tiền dây dưa ko trả → Xâm phạm tài sản của người khác.

- Hành vi (6): Chặt cây, tỉa cành ko đặt điểm báo → Vi phạm nội quy an toàn lao động.

b) Những hành vi đó đã gây hậu quả gì ?

Trả lời:

- Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, ko giấy phép, đổ truất phế thải xuống cống thoát nước → Gây tắc cống, ngập nước, vi phạm quy định về xây dựng.

- Hành vi (2): Đua xe, vượt đèn đỏ → Gây thiệt hại về người và của.

- Hành vi (3): Thần kinh, đập phá → Làm hỏng mất tài sản quý.

- Hành vi (4): Cướp giật dây chuyền, túi xách → Gây tổn thất tài chính cho người khác.

- Hành vi (5): Vay tiền dây dưa ko trả → Gây tổn thất tiền nong của người khác.

- Hành vi (6): Chặt cây, tỉa cành ko đặt điểm báo → Làm cho người đi đường bị thương.

c) Theo em, người thực hiện hành vi trên sẽ phải chịu trách nhiệm gì đối với hậu quả gây ra ?

Trả lời:

Những hành vi trên (trừ hành vi (3) phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình.

Những bài giải bài tập và trả lời thắc mắc Giáo dục công dân lớp 9 Bài 15 khác:

 • Trả lời Gợi ý Bài 15 trang 52 a) Em hãy nhận xét những ...

 • Bài 1 (trang 55 sgk Giáo dục công dân 9): Em hãy xác định những hành vi ...

 • Bài 2 (trang 55 sgk Giáo dục công dân 9): Trong những trường hợp dưới đây ...

 • Bài 3 (trang 55 sgk Giáo dục công dân 9): Do muốn mang tiền tiêu xài ...

 • Bài 4 (trang 56 sgk Giáo dục công dân 9): Tú (14 tuổi - Học trò lớp 9) ...

 • Bài 5 (trang 56 sgk Giáo dục công dân 9): Trong những ý kiến sau ...

 • Bài 6 (trang 56 sgk Giáo dục công dân 9): Theo em, vi phạm đạo đức ...

 • Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 mang đáp án
 • Giải bài tập GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 9
 • Giải sách bài tập GDCD 9

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com




Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *