Soạn Giáo Dục Công Dân lớp 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Trả lời Gợi ý Bài 16 GDCD 9 trang 57

a) Theo em, những quy định trên thể hiện quyền gì của người dân ?

Trả lời:

Những quy định thể hiện quyền:

     + Tham gia góp ý kiến dự thảo, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992;

     + Tham gia thảo luận và quyết định những công việc của xã hội.

b) Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì ?

Trả lời:

Những quy định độ là để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với quốc gia trên mọi ngành nghề

c) Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia thảo luận hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Trả lời:

- Đối với em.

     + Góp ý kiến về vấn đề khắc phục tình trạng ách tắc liên lạc sau những giờ tan học ở cổng trường;

     + Tham gia ý kiến trong những giờ sinh hoạt lớp; tham gia ý kiến trong những buổi họp mặt ban cán sự lớp với Ban giám hiệu nhà trường, với thầy cô giáo.

     + Góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; kế hoạch tuần của lớp...

- Đối với gia đình em ở địa phương:

     + Tham gia góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, pháp luật;

     + Chất vấn đại biếu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân về những ngành nghề trong đời sống, xã hội;

     + Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của những cơ quan quản lí nhà nước;

     + Tham gia thảo luận, quyết định chủ trương xây dựng những dự án phúc lợi công cùng;

     + Tham gia xây dựng những quy ước của xã, phường về nếp sông văn minh và chống tệ nạn xã hội...

Giải bài tập SGK Bài 16 Giáo Dục Công Dân 9 SGK trang 59, 60

Bài 1 (trang 59 SGK Giáo dục công dân 9): 

Trong những quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

a) Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ;

b) Quyền thừa hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ ;

c) Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân ;

d) Quyền được học tập ;

đ) Quyền khiếu nại, tố cáo ;

e) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể ;

g) Quyền tự do kinh doanh ;

h) Quyền giám sát, rà soát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Lời giải:

Những quyền: (a), (c), (đ), (h) là quyền thể hiện sự tham gia của công dân về quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

Bài 2 (trang 59 SGK Giáo dục công dân 9): 

Em tán thành quan niệm nào dưới đây ? Vì sao ?

a) Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới sở hữu quyền tham gia quản lí nhà nước ;

b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người ;

c) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.

Lời giải:

Em tán thành với quan niệm (c), bởi vì công dân sở hữu quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và công dân sở hữu trách nhiệm giám sát hoạt động của những cơ quan, tố chức nhà nước.

Bài 3 (trang 59 SGK Giáo dục công dân 9): 

Trong những hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp ?

a) Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội ;

b) Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương ;

c) Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương ;

d) Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân địa phương ;

đ) Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài... ;

e) Kiến nghị với những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Lời giải:

x

- Những hình thức trực tiếp: (a), (b), (c), (d)

- Những hình thức gián tiếp: (đ), (e)

Bài 4 (trang 60 SGK Giáo dục công dân 9): 

Em cùng những bạn trong nhóm hãy thảo luận và góp ý kiến cho nhà trường và Ban dân số, gia đình và trẻ em ở địa phương về những vấn đề sở hữu liên quan tới trẻ em. Ví dụ : Làm thế nào để bảo đảm quyền vui chơi tiêu khiển của trẻ em ? Làm thế nào để trẻ em lang thang cơ nhỡ được học tập ? Cần làm gì để xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục tốt xung quanh trường học ?... (hay bất kì vấn đề nào em thấy là cần thiết và sở hữu ích cho trẻ em).

Lời giải:

- Để bảo đảm quyền vui chơi tiêu khiển của trẻ em, nhà trường cần tổ chức tốt cho học trò những hoạt động ngoài giờ lên lớp như: đi dã ngoại, tổ chức cắm trại, tổ chức liên hoan văn nghệ... Ở địa phương: tổ chức những khu vui chơi dành cho trẻ em như công viên dành cho trẻ, nhà văn hoá thiếu nhi...

- Để trẻ bảo đảm môi trường giáo dục tốt xung quanh trường học: Nhà trường và địa phương phôi kết hợp để giải vây những tụ điểm bán hàng rong ở cổng trường, nhà hàng, quán karaoke phải thực hiện đúng quy định của địa phương về vệ sinh, an ninh, trật tự.

- Để trẻ em lang thang cơ nhỡ được học tập, nhà trường, địa phương làm tốt công việc phổ cập giáo dục: mở lớp học tình thương, động viên thầy giáo, đoàn viên tham gia giảng dạy ở những lớp tình thương, miễn học phí, cấp học bổng... Thực hiện tốt công việc xã hội hoá giáo dục, huy động sự đóng góp của những lực lượng trong xã hội để trợ giúp trẻ cơ nhỡ được tới trường...

Bài 5 (trang 60 SGK Giáo dục công dân 9): 

Trong dịp tổng kết những hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban dân số, gia đình và trẻ em phường, bạn Vân - một học trò lớp 9, rất muốn tham gia ý kiến về những quyền của trẻ em nhưng lại băn khoăn ko hiểu mình sở hữu được tham gia góp ý kiến ko ?

Theo em, Vân sở hữu được quyển tham gia góp ý kiến ko ? Vì sao ? Vân sở hữu thể tham gia ý kiến bằng cách nào ? Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền gì của công dân ?

Lời giải:

- Bạn Vân sở hữu quyền tham gia góp ý kiến, bởi vì Vân thực hiện quyền của công dân tham gia góp ý kiến cho những hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phường.

- Vân sở hữu thể tham gia góp ý kiến bằng cách trực tiếp sở hữu ý kiến ngay trong buổi tổng kết.

- Việc tham gia góp ý kiến thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội, giám định những hoạt động của những tổ chức xã hội mà cụ thể là Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phường.

Bài 6 (trang 60 SGK Giáo dục công dân 9): 

Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân sở hữu quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Lời giải:

Vì, Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, sở hữu hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi công dân phải trang nghiêm chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Hiến pháp quy định công dân sở hữu quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là nhà nước đảm bảo và ko ngừng tạo điều kiện để công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình. Công dân sở hữu quyền và sở hữu trách nhiệm tham gia vào những công việc của Nhà nước, của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.

Lý thuyết GDCD lớp 9 Bài 16

I. Khái quát nội dung

* Câu chuyện 1

- Mọi công dân Việt Nam đều sở hữu quyền tham gia lấy ý kiến về “Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992”.

- Quyền làm chủ, quyền được quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

* Câu chuyện 2

- Nhà nước xây dựng Pháp lệnh để tạo điều kiện và đảm bảo cho công dân thực sự làm chủ nhà nước, làm chủ xh, phát huy quyền làm chủ của công dân. Tạo điều kiện cho công dân hiểu rõ nội dung, cách thực hiện, tăng phẩm chất năng lực, tích cực tham gia.

- Là học trò cần phải: Học tập tốt, lao động tốt, rèn luyện ý thức kỉ luật; tham gia, góp ý xây dựng lớp, chi đoàn; tham gia những hoạt động ở địa phương.

⇒ Ý nghĩa: Mọi công dân sở hữu quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, vì nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, do nhân dân xây dựng và để phục vụ lợi ích của nhân dân. Công dân sở hữu quyền giám sát những cơ quan nhà nước, sở hữu trách nhiệm thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, trợ giúp những cơ quan, cán bộ nhà nước thực hiện nhiệm vụ.

II. Nội dung bài học

2.1. Khái niệm

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia thảo luận, tổ chức thực hiện, giám sát và giám định những hoạt động, những công việc chung của nhà nước và xã hội. Ví dụ: Đi bầu cử tại đại hội Đảng, ứng cử vào Hội đồng nhân dân những cấp…

Bầu cử thể hiện quyền dân chủ của công dân.

2.2. Nội dung quyền bầu cử của công dân

Công dân sở hữu thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trực tiếp: Tham gia, thảo luận, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của những cơ quan, công chức nhà nước.

Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân (đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân những cấp).

2.3. Ý nghĩa: Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội tạo nên sức mạnh trong công việc xây dựng và quản lí quốc gia.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Soạn Giáo Dục Công Dân lớp 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *