Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 8 (có đáp án): Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 8 (mang đáp án): Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Câu 1: Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi những dân tộc khác được thể hiện trong những ngành nào?

A. Kinh tế.

B. Giáo dục.

C. Văn hóa.

D. Cả A,B,C.

Câu 2: Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của những dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của những dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là ?

A. Tôn trọng những dân tộc khác.

B. Tôn trọng và học hỏi những dân tộc khác.

C. Học hỏi những dân tộc khác.

D. Viện trợ những dân tộc khác.

Câu 3 : Những hoạt động việc tôn trọng và học hỏi những dân tộc khác là?

A. Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

B. Học hỏi kỹ thuật hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

C. Tìm hiểu những phong tục, tập quán của những nước trên toàn cầu.

D. Cả A,B,C.

Câu 4 : Những hoạt động ko tôn trọng và học hỏi những dân tộc khác?

A. Chỉ sử dụng hàng nước ngoài ko sử dụng hàng Việt Nam.

B. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của những ngôi sao trên toàn cầu.

C. Ko xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

D. Cả A,B,C.

Câu 5: Việc liên kết huấn luyện giữa những cơ sở vật chất giáo dục nước ngoài với những cơ sở vật chất giáo dục Việt Nam nói tới việc học hỏi trong ngành nào?

A. Giáo dục và huấn luyện.

B. Kinh tế - xã hội.

C. Quốc phòng - An ninh.

D. Khoa học - Kĩ thuật.

Câu 6: Việt Nam ký kết Hiệp nghị liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì ?

A. Việt Nam học hỏi những nước về Khoa học và kỹ thuật.

B. Việt Nam học hỏi những nước về khoa học và kĩ thuật.

C. Việt Nam học hỏi những nước về khoa học.

D. Việt Nam học hỏi những nước vè Kĩ thuật.

Câu 7: Ở những nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay tình trạng phá thai và kết hôn ở độ tuổi ngày càng tăng nhanh. Thông tin đó nói lên điều gì?

A. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi những yếu tố ko tích cực từ những nước phương Tây.

B. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi những yếu tố tích cực từ những nước phương Tây.

C. Một số thanh niên ở Việt Nam sống vô cảm.

D. Một số thanh niên ở Việt Nam sống ko mang trách nhiệm.

Câu 8: Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm tới nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ những loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Những bạn trẻ ko tôn trọng dân tộc mình.

B. Những bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.

C. Những bạn trẻ sống vô tâm.

D. Những bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

Câu 9: Việc tôn trọng và học hỏi những dân tộc khác phải chú ý tới điều gì?

A. Học hỏi những mặt tích cực phải lựa chọn và thích hợp với bản sắc dân tộc mình.

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và ko cần lựa chọn.

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

Câu 10: Tôn trọng và học hỏi những dân tộc mang vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng quốc gia giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

A. Điều kiện.

B. Tiền đề.

C. Động lực.

D. Đòn bẩy.

 • Lý thuyết GDCD 8 Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 9 (mang đáp án): Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
 • Lý thuyết GDCD 8 Bài 10: Tự lập (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 10 (mang đáp án): Tự lập
 • Lý thuyết GDCD 8 Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 11 (mang đáp án): Lao động tự giác và sáng tạo
 • Lý thuyết & 210 câu trắc nghiệm GDCD 8
 • Giải bài tập GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 8
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 mang đáp án

 • Soạn Văn 8
 • Soạn Văn 8 (bản ngắn nhất)
 • Văn mẫu lớp 8
 • Đề rà soát Ngữ Văn 8 (mang đáp án)
 • Giải bài tập Toán 8
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Đề rà soát Toán 8
 • Giải bài tập Vật lý 8
 • Giải sách bài tập Vật lí 8
 • Giải bài tập Hóa học 8
 • Giải sách bài tập Hóa 8
 • Lý thuyết - Bài tập Hóa học 8 (mang đáp án)
 • Giải bài tập Sinh vật học 8
 • Giải bài tập Sinh 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh vật học 8
 • Bài tập trắc nghiệm Sinh vật học 8
 • Giải bài tập Địa Lí 8
 • Giải bài tập Địa Lí 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 8
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hiện Địa Lí 8
 • Giải Vở bài tập Địa Lí 8
 • Giải bài tập Tiếng anh 8
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • Giải bài tập Lịch sử 8
 • Giải bài tập Lịch sử 8 (ngắn nhất)
 • Giải Vở bài tập Lịch sử 8
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 8
 • Giải bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8
 • Giải bài tập Tin học 8
 • Giải bài tập Khoa học 8
 • Giải bài tập Khoa học 8 (ngắn nhất)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *