Bài 3: Giới thiệu về máy tính


1. Khái niệm về hệ thống tin học

 - Hệ thống tin học sử dụng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.

 - Hệ thống tin học gồm 3 phần:

 • Phần cứng (Hardware)
 • Phần mềm (Software)
 • Sự quản lí và điều khiển của con người. Đây là yếu tố quan yếu nhất.

2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính

- Máy tính là thiết bị sử dụng để tự động hóa quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin. 

- Máy tính gồm những phòng ban chính sau:

 • Bộ xử lý trung tâm (CPU –Central Procesing Unit).
 • Bộ nhớ trong (Main Memory).
 • Bộ nhớ ngoài (Sencondary Memory).
 • Thiết bị vào (Input Device)
 • Thiết bị ra (Output Device)
Sơ đồ cấu trúc máy tính

a. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

- CPU là thành phần quan yếu nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.

- CPU gồm hai phòng ban chính:

 • Bộ điều khiển (CU – control Unit): điều khiển những phòng ban thực hiện chương trình.
 • Bộ số học/lôgic (ALU – Arithmetic/Logic Unit): thực hiện những phép toán số học và lôgic.

- Ngoài ra còn mang thanh ghi (Register) và bộ nhớ truy cập nhanh (Cache). Tốc độ truy cập tới Cache khá nhanh, chỉ sau tốc độ truy cập thanh ghi. 

b. Bộ nhớ trong (Main memory)

- Bộ nhớ trong còn mang tên là bộ nhớ chính.

- Bộ nhớ trong là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lý.

- Bộ nhớ trong gồm Hai thành phần:

 • ROM (read only memory): chứa một số chương trình hệ thống được hãng sản xuất nạp sẵn.
  • Chương trình trong ROM ktra những thiết bị và tạo sự giao tiếp ban sơ với những chương trình.
  • Dữ liệu trong ROM ko xóa được và cũng ko bị mất đi.
 • RAM (random access memory): là phần bộ nhớ mang thể đọc và ghi dữ liệu trong lúc làm việc. Lúc tắt máy dữ kiệu trong RAM sẽ bị mất đi.

- Những liên hệ trong máy được ghi trong hệ Hexa, mỗi ô nhớ mang dung lượng Một byte. 

c. Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory)

- Sử dụng để lưu trữ trong tương lai dữ liệu và tương trợ cho bộ nhớ trong.

- Bộ nhớ ngoài thường là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash.

d. Thiết bị vào (Input device)

- Thiết bị vào sử dụng để đưa thông tin vào máy tính.

 • Bàn phím (keyboard)
 • Chuột (mouse)
 • Máy quét (scanner)
 • Micro
 • Webcam (là một camera kĩ thuật số)

e. Thiết bị ra (Output device)

- Thiết bị ra sử dụng để đưa dữ liệu ra từ máy tính.

- Với nhiều loại thiết bị ra như:

 • Màn hình (monitor)
 • Máy in (printer)
 • Máy chiếu (projector)
 • Loa và tai nghe (speaker and headphone)
 • Modem (thiết bị vào/ra): Là thiết bị sử dụng để truyền thông giữa những hệ thống máy tính thông qua đường truyền.

3. Hoạt động của máy tính

* Nguyên lý điều khiển bằng chương trình:

- Máy tính hoạt động theo chương trình.

- Tại mỗi thời khắc máy chỉ thực hiện Một lệnh, nó thực hiện rất nhanh.

* Nguyên lý lưu trữ chương trình: 
Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý như những dữ liệu khác.

* Nguyên lý truy cập theo liên hệ
Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua liên hệ nơi lưu trữ dữ liệu đó.

* Nguyên lý Phôn Nôi-man:
Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo liên hệ tạo thành một nguyên lý chung gọi là nguyên lý Phôn Nôi-man.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *