Bài tập về Glucozo có lời giải – Hóa học lớp 9
Bài tập về Glucozo mang lời giải

Tài liệu Bài tập về Glucozo mang lời giải Hóa học lớp 9 với đầy đủ phương pháp giải chi tiết, những bài tập tự luyện nhiều ở nhiều mức độ giúp bạn biết cách giải những dạng bài tập môn Hóa học lớp 9 từ đó ôn tập và đạt điểm cao trong bài thi môn Hóa học 9.

BÀI TẬP VỀ GLUCOZƠ – HÓA HỌC 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Để làm được những bài tập về glucozơ, học trò cần nắm được những tính chất hóa học đặc trưng của glucozơ như sau:

1. Tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac 

Phương trình hóa học: 

C6H12O + Ag2O 2Ag + C6H12O7  (axit gluconic)

Phản ứng này được tiêu dùng để tráng gương nên gọi là phản ứng tráng gương. Trong phản ứng này glucozơ bị oxi hóa thành axit gluconic.

Công thức cần nhớ: 

2. Phản ứng lên men rượu

Lúc cho men rượu vào dung dịch glucozơ ở nhiệt độ thích hợp (30 – 320C) glucozơ sẽ chuyển dần thành rượu etylic.

Phương trình hóa học: 

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

Lưu ý: Bài toán thường gắn với dạng toán dẫn CO2 vào nước vôi trong Ca(OH)2 dư thu được khối lượng kết tủa CaCO3. Từ đó tính được số mol CO2  dựa vào số mol CaCO3.
 
II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Cho 0,Một mol glucozơ phản ứng với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được khối lượng Ag là

A. 1,08 gam.

B. 10,08 gam.

C. 2,16 gam. 

D. 21,6 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

C6H12O + Ag2O 2Ag + C6H12O7

0,1                         →      0,2               mol

Khối lượng Ag = 0,2 . 108 = 21,6 gam.

Ví dụ 2: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 138 gam rượu etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành rượu etylic là

A. 60%. 

B. 70%.

C. 80%.

D. 90%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

C6H12O6→2C2H5OH + 2CO2

P.ư              1,5        ←      3                 mol

Theo lý thuyết: số mol C6H12O6  = 1,5 (mol) → khối lượng C6H12O6 = 270 (g)

 Hiệu suất quá trình lên men 

Ví dụ 3. Cho 180g dung dịch glucozơ nồng độ 30% tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Ag thu được là

A. 64,8g.

B. 32,4g.

C. 21,6g.

D. 43,2g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khối lượng glucozơ mang trong dung dịch là: 

C6H12O6 + Ag2O 2Ag + C6H12O7

0,3               →                     0,6         mol

→ mAg = n.M = 0,6.108 = 64,8 gam.

III – BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Cho dung dịch chứa 27 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng bạc thu được là

A. 24,3 gam.

B. 23,4 gam.

C. 32,4 gam.

D. 34,Hai gam.

Bài 2: Để tráng bạc một tấm gương người ta phải tiêu dùng 5,4 gam glucozơ, biết hiệu suất phản ứng đạt 95%. Khối lượng Ag phủ lên tấm gương là

A. 7,25 gam. 

B. 6,156 gam.

C. 6,25 gam. 

D. 4,75 gam.

Bài 3: Đun 100ml dung dịch glucozơ với lượng dư AgNO3 trong NH3 thấy thu được 1,08 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã tiêu dùng là

A. 0,5M.

B. 2,5M. 

C. 4,5M.

D. 0,05M.

Bài 4: Một bạn học trò rửa sạch ống thử và đem thực hiện phản ứng tráng gương vào ống thử đó. Sau lúc phản ứng kết thúc, đem ống thử tráng qua nước rồi sấy khô và cân thì thấy khối lượng ống thử tăng 2,16 gam so với khối lượng ban sơ. Khối lượng glucozơ tham gia phản ứng là

A. Hai gam.

B. 3 gam. 

C. 1,8 gam. 

D. 2,5 gam.

Bài 5: Lên men rượu glucozơ tạo thành rượu X và khí Y. Dẫn toàn bộ Y lội từ từ qua nước vôi trong dư, thu được 30 gam kết tủa. Biết hiệu suất lên men là 60%, khối lượng của X thu được là

A. 13,8 gam.

B. 23,0 gam.

C. 8,28 gam.

D. 45,0 gam.

Bài 6: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết thu được là

A. 60 gam.

B. 20 gam.

C. 40 gam.

D. 80 gam.

Bài 7: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 50%.

B. 70%.

C. 60%. 

D. 80%.

Bài 8: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư, thu được 318 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng lên men là

A. 50,00%.

B. 62,50%. 

C. 75,00%.

D. 80,00%.

Bài 9: Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic thuần chất mang khối lượng riêng là 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic 46° thu được là

A. 11,875 lít. 

B. 2,185 lít.

C. 2,785 lít.

D. 3,875 lít.

Bài 10: X là chất dinh dưỡng mang trị giá của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y khoa, X được tiêu dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, X được tiêu dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Chất X

A. chất béo.

B. glucozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

  • Bài tập về Axit axetic mang lời giải
  • Bài tập về Hiệu suất phản ứng este hóa mang lời giải
  • Bài tập về Thủy phân chất béo mang lời giải
  • Bài tập về Saccarozo mang lời giải
  • Bài tập về Tinh bột và xenlulozo mang lời giải
  • Giải bài tập Hóa học 9
  • Giải sách bài tập Hóa 9
  • Đề thi Hóa học 9
  • Wiki 200 Tính chất hóa học
  • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan yếu

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *