Toán 10 Bài 1: Hàm số và đồ thị Giải SGK Toán 10 trang 37, 38 – Tập 1 sách Cánh diều

Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và đồ thị sách Cánh diều giúp những em học trò lớp 10 tham khảo phương pháp, cách giải nghi vấn tập luyện và những nghi vấn từ bài 1→8 trang 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Toán 10 Cánh diều trang 37, 38 được soạn rất chi tiết, hướng dẫn những em phương pháp giải rõ ràng để những em hiểu được bài dễ hơn. Qua đó học trò tự rèn luyện củng cố, bồi dưỡng và rà soát vốn tri thức toán của bản thân mình để học tốt chương 3: Hàm số và đồ thị. Vậy sau đây là giải Toán 10 Cánh diều trang 37, 38, mời những bạn cùng tải tại đây.

Giải Toán 10 bài Một phần Tập luyện

Tập luyện 1

Trong y khoa, một người cân nặng 60 kg chạy với tốc độ 6,5 km/h thì lượng ca-lo tiêu thụ được tính theo công thức trong đó thời kì t được tính theo phút. Hỏi c mang phải là hàm số của t ko? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Ta mang c mang là hàm số của t vì mỗi trị giá của t chỉ cho đúng một trị giá của c .

Tập luyện 2

Tìm tập xác định của hàm số:

Gợi ý đáp án

Biểu thức mang nghĩa lúc

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là:

Tập luyện 3

Cho hàm số:

a) Tìm tập xác định của hàm số trên.

b) Tính trị giá của hàm số lúc .

Gợi ý đáp án

a) Hàm số y mang nghĩa lúc và nên tập xác định của hàm số là:

b) Tại thì trị giá của hàm số là: .

Tại thì trị giá của hàm số là: .

Giải Toán 10 trang 37, 38 Cánh diều - Tập 1

Bài Một trang 37

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

Gợi ý đáp án

a) Ta thấy hàm số mang nghĩa với mọi số thực nên

b)

Điều kiện:

Vậy tập xác định:

c) Điều kiện:

Tập xác định:

d) Ta thấy hàm số mang nghĩa với mọi nên tập xác định:

Bài Hai trang 37

Bảng Một dưới đây cho biết chỉ số (bụi mịn) ở thành xã Hà Nội từ tháng Một tới tháng 12 của năm 2019.

(Nguồn: Thống kê chất lượng ko khí toàn cầu 2019)

a) Nêu chỉ số trong tháng 2; tháng 5; tháng 10.

b) Chỉ số mang phải là hàm số của tháng ko? Vì sao?

Gợi ý đáp án

a) Từ bảng ta thấy:

Tháng 2: chỉ số là

Tháng 5: chỉ số là

Tháng 10: chỉ số là

b) Mỗi tháng chỉ tương ứng với đúng một chỉ số nên chỉ số là hàm số của tháng

Bài 3 trang 38

Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/11/2018 của Tổng doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam, giá cước nhà sản xuất Bưu chính phổ cập đối với nhà sản xuất thư cơ bản và bưu thiếp trong nước mang ko lượng tới 250g như trong bảng sau:

a) Số tiền nhà sản xuất thư cơ bản phải trả y (đồng) mang là hàm số của khối lượng thư cơ bản x(g) hay ko? Nếu đúng, hãy xác định những công thức tính y.

b) Tính số tiền phải trả lúc bạn Dương gửi thư mang khối lượng 150g, 200g.

Gợi ý đáp án

a) Ta thấy với mỗi trị giá của x mang đúng Một trị giá của y tương ứng nên y là hàm số của x.

Công thức tính y:

b) Với x=150 thì y=8000

Với x=200 thì y=8000

Bài 4 trang 38

Cho hàm số y

a) Điểm nào trong những điểm mang tọa độ thuộc đồ thị của hàm số trên?

b) Tìm những điểm thuộc đồ thị hàm số mang hoành độ tuần tự bằng - 2;3 và 10.

c) Tìm những điểm thuộc đồ thị hàm số mang tung độ bằng - 18.

Gợi ý đáp án

a)

+) Thay tọa độ vào hàm số ta được:

(Đúng)

thuộc đồ thị hàm số

+) Thay tọa độ vào hàm số ta được:

(Đúng)

+) Thay tọa độ vào hàm số ta được:

(Vô lí)

+) Thay tọa độ vào hàm số ta được:

(Vô lí)

b)

+) Thay x = - Hai vào hàm số ta được:

+) Thay x = 3 vào hàm số ta được:

+) Thay x = 10 vào hàm số ta được:

c) Thay y = - 18 vào hàm số ta được:

Bài 5 trang 38

Cho đồ thị hàm số như Hình 8.

a) Trong những điểm mang tọa độ , điểm nào thuộc đồ thị hàm số? Điểm nào ko thuộc đồ thị hàm số?

b) Xác định

c) Tìm điểm thuộc đồ thị mang tung độ bằng 0.

Gợi ý đáp án

a) Từ đồ thị ta thấy điểm thuộc đồ thị hàm số, điểm (0;0) ko thuộc đồ thị hàm số.

b) Từ điểm trên Ox: x = 0 ta kẻ đường thẳng song song với Oy ta được:

Từ điểm trên Ox: x = 3 ta kẻ đường thẳng song song với Oy ta được:

c) Giao điểm của đồ thị và trục Ox là điểm

Bài 6 trang 38

Cho hàm số . Chứng tỏ hàm số đã cho:

a) Nghịch biến trên khoảng

b) Nghịch biến trên khoảng

Gợi ý đáp án

a) Tập xác định

Lấy sao cho

Xét

Do nên

Vậy hàm số nghịch biến trên

b) Lấy

Xét

Do nên

(Cùng dấu âm nên tích cũng âm)

Vậy hàm số nghịch biến trên

Bài 7 trang 38

Cho hàm số mang đồ thị như Hình 9. Chỉ ra khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số

Gợi ý đáp án

Từ đồ thị hàm số ta thấy lúc x tăng từ -3 tới 0 thì đồ thị đi lên nên hàm số đồng biến trên (-3;0).

Lúc x tăng từ 0 tới Hai thì đồ thị đi xuống nên hàm số nghịch biến trên (0;2).

Bài 8 trang 38

Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến thăm quan với tổng đoạn đường cần di chuyển từ từ 550 km tới 600 km, mang hai doanh nghiệp được tiếp cận để tham khảo giá.

Tổ chức A mang giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cùng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.

Tổ chức B mang giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cùng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe. Lớp đó nên chọn doanh nghiệp nào để giá tiền là thấp nhất?

Gợi ý đáp án

Tổ chức = 3750 + 5.x (nghìn đồng)

Tổ chức = 2500 + 7,5.x (nghìn đồng)

Với

Ta mang:

Vậy giá tiền thuê xe doanh nghiệp A thấp hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *