Hàm số – Hướng dẫn giải bài tập SGK toán 7

Tiếp nối bài học đại lượng tỉ lệ nghịch hôm trước, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về Hàm số. Vậy Hàm số là gì? Hàm số được tính như thế nào? Những em sẽ cùng với itoan tìm hiểu tất cả trong bài học ngày hôm nay. Nào khởi đầu với itoan nhé!

Mục tiêu bài học 

 • Biết được khái niệm hàm số, khái niệm hàm hằng và biến số.
 • Nhận mặt được đại lượng này với phải là hàm số của đại lượng kia hay ko.
 • Tìm được trị giá tương ứng của hàm số lúc biết trị giá của biến số.

Lý thuyết 

Hàm số là gì?

Nếu đại lượng x phụ thuộc vào đại lượng y sao cho với mỗi trị giá của x ta luôn xác định được chỉ một trị giá tương ứng của y thì y được gọi là hàm số x và x gọi là biến số.

Nhận xét: Nếu đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì mỗi trị giá của đại lượng x đều với một trị giá tương ứng duy nhất của đại lượng y (hay mỗi trị giá của x ko thể với hơn một trị giá tương ứng của đại lượng y)

Chú ý 

Ví dụ chú ý

Sở hữu những hàm số như sau: y = 3x; y = -4x; y = -x/3

Tất cả những phần lý thuyết itoan giảng giải ở trên đều với trong video bài giảng dưới đây của cô giáo Yên Bình. itoan khuyên những bạn học trò nên kết hợp hai phương pháp học đồng thời để nắm chắc tri thức và đạt kết quả cao trong học tập nhé!

Lời giải bài tập Sách giáo khoa 

Bài 24: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Những trị giá tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau. Đại lượng y với phải là hàm số của đại lượng x ko?

x4-3-2-11234
y1694114916

Hướng dẫn giải:

Theo khái niệm, vì mỗi trị giá của x ta xác định được chỉ một trị giá của y tương ứng nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 25: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1y = f(x) = 3x2 + 1. Tính f(1/2), f(1), f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta với: y = f(x) = 3x2 + 1y

Do đó:

 • f(1/2) = 3.(1/2)2 + 1 = 3.1/4 + 1 = 74
 • f(1) = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4
 • f(3) = 3.(3)2 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28

Bài 26: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm y = 5x − 1. Lập bảng những trị giá tương ứng của y lúc x = −5; −4; −3; −2; 0; 1/5

Hướng dẫn giải:

Ta với: y = 5x – 1y = 5x – 1

 • Lúc x = -5x = -5 thì y = 5.(−5)−1 = −26
 • Lúc x = −4x = −4 thì y = 5.(−4)−1 = −21
 • Lúc x = −3x = −3 thì y = 5.(−3)−1= −16
 • Lúc x = −2x = −2 thì y = 5.(−2)−1= −11
 • Lúc x = 0 thì y = 5.0−1 = −1
 • Lúc x = 1/5x thì y = 5.1/5−1 = 0

Ta với bảng sau:

x-5-4-3-201/5
y-26-21-16-11-10

Bài 27: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Đại lượng y với phải là hàm số của đại lượng x ko, nếu bảng những giá tương ứng của chúng là:

a)

x-3-2-11/212
y-5-7,5-1530157,5

b)

x01234
y22222

Hướng dẫn giải

a) Vì với mỗi trị giá của x ta xác định được một trị giá tương ứng của y, nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Với mỗi trị giá của x ta xác định được một trị giá của y tương ứng nên y được gọi là hàm số của x.

Bài 28: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a) Tính f(5); f(-3)

b) Hãy điền những trị giá tương ứng vào bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x

Hướng dẫn giải:

a)

Ta với: y = f(x) = 12/x

f(5) = 12/5 = 2,4

f(−3) = 12/−3 = −4

b)

Thay tuần tự x bởi −6, −4; −3; 2; 5; 6; 12 vào công thức  f(x) = 12/x ta được bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x-2-3-462,421

Bài 29 – Trang 63 SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 − 2y.

Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(−1); f(−2)

Hướng dẫn giải:

Ta với: y = f(x) = x2 − 2y

Thay x = 2; 1; 0; −1; −2 vào hàm số ta được:

 • f(2) = 22 − 2 = 4 − 2 = 2
 • f(1) = 12 − 2 = 1 − 2 = −1 
 • f(0) = 02 − 2 = −2
 • f(−1) = (−1)2 − 2 = 1 − 2 = −1
 • f(−2) = (−2)2 − 2 = 4 − 2 = 2 

Bài 29: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9?

b) f(12) = -3?

c) f(3) = 25?

Hướng dẫn giải:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8xy = f(x) = 1 – 8x

a) f(−1) = 1− 8.(−1) = 1+ 8 = 9 nên khẳng định f(−1) = 9 đúng.

b) f(1/2) = 1 − 8.12 = 1 − 4 = −3. Cho nên khẳng định f(1/2) = -3 đúng.

c) f(3) = 1 − 8.3 = 1 − 24 = −23 ≠ 25 nên khẳng định f(3) = 25 sai.

Bài 30: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y= 2/3x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-0.54.59
y-20

Hướng dẫn giải:

Ta với: y = 2/3x nên:

Ta được bảng sau:

x-0.5-304.59
y-13-2036

Bài tập tự luyện

Nghi vấn 1:

x-12-31012
y2413

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *