Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 22 SGK Hóa 10): Một nguyên tử M với 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

A đúng. Z = 75, số khối A = 75 + 110 = 185

Bài 2 (trang 22 SGK Hóa 10): Nguyên tử nào trong những nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 notron, 19 proton và 19 electron?

Lời giải:

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 notron và 19 proton và 19 electron. Suy ra Z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39.

Bài 3 (trang 22 SGK Hóa 10): Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

A. 2.

B. 5.

C. 9.

D. 11.

Lời giải:

B đúng.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo với 9 electron phân bố vào những phân lớp như sau: 1s22s22p5. Vậy flo với 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Bài 4 (trang 22 SGK Hóa 10): Những electron của nguyên tử nhân tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba với 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

Lời giải:

D đúng.

Những electron của nguyên tử nhân tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 với 6 electron, tương tự với sự phân bố như sau 1s22s22p63s23p4.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+.

Bài 5 (trang 22 SGK Hóa 10): a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b) Vì sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Lời giải:

a) Lớp: Cho biết số nhân tố trong cùng chu kì.

Phân lớp: Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp.

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nhân tố trong chu kì, còn phân lớp cho biết số obitan và số electron tối đa.

b) Lớp N là lớp thứ 4 với những phân lớp s, p, d, f với số electron tối đa tương ứng những phân lớp là 2, 6, 10, 14 ( [….]4s24p64d104f14) nên số electron tối đa là 32.

Bài 6 (trang 22 SGK Hóa 10): Nguyên tử agon với kí hiệu là

– Hãy xác định số proton, số proton trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

– Hãy xác định sự phân bố electron trên những lớp.

Lời giải:

Z= 18 suy ra trong hạt nhân Ar với 18p và 22n (40 – 18), lớp vỏ electron của nguyên tử với 18e được phân bố như sau: 1s22s22p63s23p6.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *