Giải Hoá học 10 Bài 2 trang 13 – 14 SGK (Chính xác)

Giải Bài Một trang 13 SGK Hoá 10

Yếu tố hóa học là những nguyên tử với cùng:

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Giải bài Hai Hoá 10 SGK trang 13

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ những đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là câu D.

Giải bài 3 SGK Hoá 10 trang 14

Yếu tố cacbon với hai đồng vị:  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là b

Giải bài 4 trang 14 SGK Hoá 10

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc những nhân tố sau:

Lời giải:

Giải bài 5 Hoá 10 SGK trang 14

Đồng với hai đồng vị bền  và  Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị 

→ thành phần % của đồng vị còn lại là 100 – x

Ta với:

Giải Bài 6 trang 14 SGK Hoá 10

Hidro với nguyên tử khối là 1,008. Hỏi với bao nhiêu nguyên tử của đồng vị  trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ với đồng vị  và  )? (Cho khối lượng riêng của nước là 1g/ml)

Lời giải:

Gọi % đồng vị  là a:

m của 1ml H2O: Một gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của Một mol H2O là 18,016g.

Khối lượng của Một mol H2O là 18,016g.

Số mol H2O =  mol

⇒ số mol nguyên tử H = 2.nH2O =  mol

Một mol nguyên tử chứa 6,022.1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử H trong 1ml H2O = 

⇒ Số nguyên tử  trong 1ml H2O =  (nguyên tử)

Giải bài 7 Hoá 10 SGK trang 14

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị lúc với Một nguyên tử 17O

Lời giải:

Lúc với Một nguyên tử 17O, mà % nguyên tử của 17O = 0,039%

⇒ Số nguyên tử O = 1 : 0,039% = 2564 nguyên tử

99,757% 16O ⇒ Số nguyên tử 16O = 99,757%.2564 = 2558 nguyên tử

0,204% 18O ⇒ Số nguyên tử 18O = 0,204%.2564 = 5 nguyên tử

Giải bài 8 SGK Hoá 10 trang 14

Agon tách ra từ ko khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Lời giải:

 

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải SGK Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Yếu tố hóa học - Đồng vị lớp 10, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản ảnh hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *