Hóa học 11 Bài 12: Phân bón hóa học Giải bài tập Hóa 11 trang 58

Giải Hóa 11 Bài 12 giúp những em học trò lớp 11 nắm vững được tri thức về những loại phân bón hóa học. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 11 chương Hai trang 58.

Giải bài tập Hóa 11 bài 12 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học trò của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Phân bón hóa học

I. Phân đạm

- Phân đạm là những hợp chất phân phối Nitơ cho cây trồng.

- Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ lệ protêin thực vật.

- Độ dinh dưỡng thẩm định bằng %N trong phân.

1. Phân đạm Amoni

- Là những muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

- Sử dụng bón cho những loại đất ít chua.

2. Phân đạm Nitrat

- Là những muối Nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

- Amoni sở hữu môi trường axit còn Nitrat sở hữu môi trường trung tính.

⇒ Vùng đất chua bón nitrat, vùng đất kiềm bón amoni.

3. Urê

- CTPT: (NH2)2CO, 46%N.

- Điều chế: CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O.

- Vì sao Urê được sử dụng rộng rãi? Do urê trung tính và hàm lượng nitơ cao.

- Giai đoạn nào của cây trồng đòi hỏi nhiều phân đạm hơn? Giai đoạn sinh trưởng của cây.

II. Phân Kali

- Phân phối yếu tố Kali cho cây dưới dạng ion K+.

Tác dụng: tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn của cây.

- Nhận định bằng hàm lượng % K2O.

III. Phân lân

- Phân sở hữu chứa yếu tố P, sở hữu Hai loại.

- Phân phối photpho cho cây dưới dạng ion photphat PO43-.

- Cần thiết cho cây ở thời kỳ sinh trưởng.

- Nhận định bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho sở hữu trong thành phần của nó.

- Vật liệu: quặng photphoric và apatit.

1. Phân lân nung chảy

- Thành phần: hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magiê.

- Chứa 12-14% P2O5.

- Ko tan trong nước, thích hợp cho lượng đất chua.

2. Phân lân tự nhiên: Sử dụng trực tiếp quặng photphat làm phân bón.

- Đều là Ca(H2PO4)2.

- Khác nhau về hàm lượng P trong phân.

3. Super photphat: Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

a. Superphotphat đơn

Chứa 14-20% P2O5.

Điều chế: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2.

b. Super photphat kép

Chứa 40-50% P2O5.

Sản xuất qua Hai giai đoạn:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3Ca(H2PO4)2

IV. Một số loại phân bón khác

1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp

Là loại phân bón chứa đồng thời Hai hoặc 3 yếu tố dinh dưỡng cơ bản.

- Phân hỗn hợp: chứa cả 3 yếu tố N, P, K gọi là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

- Phân phức hợp: là hỗn hợp những chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hóa học của những chất.

Ví dụ: Amophot là hỗn hợp của những muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được lúc cho NH3 tác dụng với HNO3.

2. Phân vi lượng

Phân vi lượng phân phối cho cây những yếu tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … ở dạng hợp chất.

Giải bài tập SGK Hóa 11 trang 58

Câu 1

Cho những mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy sử dụng những thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của những phản ứng đã sử dụng.

Gợi ý đáp án

Với thể sử dụng những thuốc thử: Dung dịch kiềm (NaOH), dung dịch BaCl2, để nhận diện những chất (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3

Amoni sunfat

Amoni clorua

Natri nitrat

dd NaOH

Khí NH3 mùi khai (1)

Khí NH3 mùi khai (2)

Ko sở hữu hiện tượng gì trông thấy NaNO3

dd BaCl2

BaSO4 kết tủa trắng (3) Đó là (NH4)2SO4

Ko sở hữu hiện tượng gì. Đó là NH4Cl

Phương trình hóa học của những phản ứng (1), (2), (3).

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 ↑ + 2H2O

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl

Câu 2

Từ ko khí, than, nước và những chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

Gợi ý đáp án

Từ ko khí, than, nước, sở hữu thể lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3 như sau:
Chưng đựng ở phân đoạn ko khí lỏng N2 và O2.

4NH3 + 5O2 →xt,t0 4NO + 6H2O

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

NH3 + HNO3 → NH4NO3

Câu 3

Một loại quặng photphat sở hữu chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 sở hữu trong quặng trên.

Gợi ý đáp án

Với thể tính như sau: Trong 310 gam Ca3(PO4)2(3CaO.P2O5) sở hữu chứa x gam P2O5.

Từ đó ta tính được khối lượng P2O5: x = 142 x (35 : 310) = 16 (g)

Hàm lượng P2O5 là 16%.

Câu 4

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã sử dụng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần sử dụng, biết rằng loại amophot này sở hữu tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4 : n(NH4)2HPO4 = 1 : 1.
b) Tính khối lượng amophot thu được.

Gợi ý đáp án

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2HPO4

2H3PO4 + 3NH3 → (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4

Hai mol 3 mol Một mol Một mol
6000 mol 9000 mol 3000 mol 3000 mol

a) Thể tích khí ammoniac (đktc) cần sử dụng:

9000 x 22,40 = 20,16 x 104 (lít)

b) Tính khối lượng amophot thu được:

m(NH4)2HPO4 + mNH4H2PO4 = 3000 . (132,0 + 115,0) = 7,410 . 105 gam = 741,0 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *