Giải Hóa 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
Bài 39: Thực hiện: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 39: Thực hiện: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 168 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình

Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2.

- Tiến hành TN:

   + Cho đinh sắt đã đánh sạch vào ống thử

   + Rót vào đó 3-4ml dd HCl

   + Đun nóng nhẹ, quan sát hiện tượng.

- Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, lúc đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch mang màu lục nhạt.

Lúc kết thúc phản ứng, màu của dung dịch chuyển sang màu vàng

- Giảng giải:

   + Fe phản ứng với HCl và phản ứng xảy ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao. Một thời kì sau một phần Fe2+ bị oxi hóa trong ko khí → Fe3+ nên dung dịch chuyển từ màu xanh màu vàng

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2FeCl2 + O2 + 2HCl → 2FeCl3 + H2O

Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2.

- Tiến hành TN:

   + Lấy dd FeCl2 điều chế ở TN1 cho tác dung với dd NaOH theo trình tự sau:

Đun sôi 4-5ml dd NaOH trong ống thử để đẩy hết khí oxi hòa tan trong dd.

Rót nhanh 2ml dd FeCl2 và dd NaOH

- Hiện tượng:

Lúc đầu kết tủa xuất hiện màu trắng xanh. Để lâu thấy xuất hiện kết tủa màu vàng rồi sau đó tới cuối buổi chuyển sang màu nâu Fe(OH)3.

- Giảng giải:

Muối sắt(II) phản ứng với NaOH tạo ra kết tủa trắng xanh Fe(OH)2. Sau Một thời kì Fe(OH)2 bị oxi hóa thành Fe(OH)3. Kết tủa màu vàng là hỗn hợp Fe(OH)2 và Fe(OH)3 rồi tiếp tục chuyển hẳn sang màu nâu là Fe(OH)3 lúc đã oxi hóa hết Fe(OH)2.

PTHH:

FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 ↓ trắng xanh + NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)2↓ đỏ nâu

Thí nghiệm 3: Thử tính oxi hóa của K2Cr2O7.

- Tiến hành TN:

   + Cho Một đinh sắt đã cạo sạch vào ống thử chứa 4-5 ml dd H2SO4 ⇒ dd FeSO4

   + Nhỏ từ từ dd K2Cr2O7 vào dd FeSO4 vừa điều chế được.

   + Lắc ống thử, quan sát.

- Hiện tượng: Màu da cam của dd K2Cr2O7 bị biến mất lúc lắc ống thử đồng thời dd trong ống thử xuất hiện màu vàng (Fe2+ → Fe3+)

PTHH: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

Thí nghiêm 4: Phản ứng Cu với dung dịch H2SO4 đặc nóng.

- Tiến hành TN

   + Cho 1-Hai mảnh đồng vào ống thử chứa 2-3 ml dd H2SO4 đặc, đun nóng

   + Nhỏ vài giọt dd NaOH vào dd vừa thu được, quan sát.

- Hiện tượng

   + Sở hữu bọt khí ko màu thoát ra, mang mùi hắc.

   + Dung dịch trong ống thử chuyển màu xanh.

   + Lúc nhỏ thêm dd NaOH thấy xuất hiện kết tủa màu xanh và phản ứng chậm lại

- Giảng giải

Cu phản ứng với H2SO4 sinh ra khí SO2 (mùi hắc) và dd Cu2+ màu xanh.

Lúc nhỏ thêm dd NaOH thấy xuất hiện kết tủa màu xanh là Cu(OH)2 và phản ứng chậm lại do nồng độ H2SO4 giảm

PTHH: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 ↑ (mùi hắc) + 2H2O

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ xanh + Na2SO4

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O (phản ứng làm giảm nồng độ axit ⇒ làm phản ứng xảy ra chậm)

Những bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Chương 7 khác:

  • Bài 40: Nhận mặt một số ion trong dung dịch
  • Bài 41: Nhận mặt một số chất khí
  • Bài 42: Tập dượt: Nhận mặt một số chất vô sinh
  • Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
  • Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Hóa học 12 Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom Soạn Hóa học 12 trang 168 từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập hóa 12 bài 39.

Giải bài tập Hóa 12 bài 39 được soạn chi tiết, xác thực, đầy đủ những bài tập trong sách giáo khoa trang 168. Qua đó giúp những em nhanh chóng biết cách viết bản tường trình hóa học 12 bài 39.

Giải Hóa 12: Thực hiện: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom giúp những bạn học trò mang thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và rà soát vốn tri thức của bản thân. Đồng thời còn giúp phụ huynh mang thêm tài liệu để hướng dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn lớp 12 cùng tham khảo tại đây.

Bản tường trình bài thực hiện Hóa 12 Bài 39

Họ và tên: ....................................................................................................

Lớp : .....................................................................................................

1. Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2

Dụng cụ và hóa chất:

Dụng cụ: ống thử, đèn cồn, kẹp gỗ,…

Hóa chất: đinh sắt đã đánh thật sạch, vào ống thử chứa dung dịch AlCl3

Cách tiến hành:

Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống thử.

Rót vào ống thử này 3 – 4ml dung dịch HCl.

Đun nóng nhẹ thất rõ bọt khí sủi lên.

Hiện tượng – giảng giải:

Ta thấy dung dịch ban sơ là dung dịch trong suốt,

Lúc đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch mang màu lục nhạt

Sau một thời kì thấy dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ là của muối sắt (III)

Phương trình hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2FeCl2 + O2 + 2HCl → 2FeCl3 + H2O

2. Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2

Dụng cụ và hóa chất:

Dụng cụ: ống thử, đèn cồn, kẹp gỗ, công tơ hút dài…

Hóa chất: dung dịch FeCl2, dung dịch NaOH

Cách tiến hành:

Lấy dung dịch FeCl2 vừa đều chế được ở thí nghiệm 1cho tác dụng với dung dịch NaOH theo trình tự sau đây:

Đun sôi 4 – 5 ml dung dịch NaOH trong ống thử để đẩy hết khí oxi hòa tan trong dung dịch, rót nhanh 2 – 3 ml dung dịch FeCl2 vào dung dịch NaOH.

Quan sát màu của kết tủa vừa thu được. Giữ kết tủa này tới cuối thí nghiệm để quan sát tiếp.

Hiện tượng – giảng giải:

Lúc cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl2, ta thấy kết tủa mang màu trắng xanh, sau một thời kì ta thấy kết tủa chuyền dần sang màu nâu.

Giảng giải: Muối sắt (II) phản ứng với NaOH tạo ra kết tủa trắng xanh Fe(OH)2. Sau một thời kì Fe(OH)2 bị oxi hóa thành Fe(OH)3. Kết tủa màu vàng là hỗn hợp Fe(OH)2 và Fe(OH)3 rồi tiếp tục chuyển hẳn sang màu nâu là Fe(OH)3 lúc đã oxi hóa hết Fe(OH)2

Phương trình hóa học:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

3. Thí nghiệm 3: Thử tính oxi hóa của K2Cr2O­7

Dụng cụ và hóa chất:

Dụng cụ: ống thử, kẹp gỗ,…

Hóa chất: dung dịch FeSO4, dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch K2Cr2O7,

Cách tiến hành:

Điều chế dung dịch FeSO4 bằng cách cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống thử chứa 4 – 5 ml dung dịch H2SO4 loãng

Nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch FeSO4 vừa điều chế được, lắc ống thử.

Hiện tượng – giảng giải:

Lúc nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch FeSO4 ta thấy dung dịch chuyển dần sang màu nâu đỏ, do trong môi trường axit mang chất oxi hóa K2Cr2O7, Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

4. Thí nghiệm 4. Phản ứng của đồng với H2SO4 đặc nóng

Dụng cụ và hóa chất:

Dụng cụ: ống thử, đèn cồn, kẹp gỗ,..

Hóa chất: dung dịch H2SO4 đặc, mảnh đồng, dung dịch NaOH

Cách tiến hành:

Cho 1- Hai mảng đồng vào ống thử chứa 2 – 3 ml dung dịch H2SO4 đặc rồi đun nóng.

Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch vừa thu được.

Hiện tượng – giảng giải:

Bọt khí ko màu thoát ra, mang mùi hắc.

Dung dịch trong ống thử chuyển màu xanh Cu2+.

Lúc nhỏ thêm dd NaOH thấy xuất hiện kết tủa màu xanh Cu(OH)2 đồng thời phản ứng chậm lại (do nồng độ H2SO4 giảm)

Phương trình hóa học

Cu + 2H2SO4đặc CuSO4 + SO2 + 2H2O

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

(Phản ứng làm giảm nồng độ axit → làm phản ứng xảy ra chậm


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 39: Một số hợp chất của crom từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập hóa 12 bài 39.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 39: Một số hợp chất của crom (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 194 sgk Hóa 12 tăng): Sở hữu nhận xét gì về tính chất hóa học của những hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Lời giải:

Cr(II) mang tính khử mạnh:

2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

Cr(III) vừa mang tính oxi hóa vừa mang tính khử.

2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2

2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O

Cr(VI) mang tính oxi hóa mạnh.

2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

Bài 2 (trang 194 sgk Hóa 12 tăng): Sở hữu những sơ đồ phản ứng sau:

a. K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + S

b. K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

c. K2Cr2O7 + FeSO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O+ Fe2(SO4)3

1) Lập những phương trình phản ứng hóa học cho những phản ứng trên.

2) Cho biết vai trò những chất tham gia phản ứng.

Lời giải:

a. K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O + 3S

K2Cr2O7: chất oxi hóa

H2S: chất khử

H2SO4: môi trường

b. K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O

K2Cr2O7: Chất oxi hóa

HCl: Chất khử + môi trường

c. K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O + 3Fe2(SO4)3

K2Cr2O7: Chất oxi hóa

Fe2+: chất khử

H2SO4: môi trường

Bài 3 (trang 194 sgk Hóa 12 tăng): Người ta mang thể điều chế Cr(III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao:

(NH4)2Cr2O7 →N2 + Cr2O3 + 4H2O

Hãy cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào và lập phương trình hóa học

Lời giải:

(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O

2N-3 → N2o + 6e

N-3 là chất khử

2Cr+6 + 6e → 2Cr+3

Cr+6 là chất oxi hóa

Bài 4 (trang 194 sgk Hóa 12 tăng): Viết phương trình oxi hóa – khử (dạng phân tử và ion rút gọn) giữa kali đicròmat và natri sunfua lúc mang mặt axit sunfuric. Biết rằng trong phản ứng này mang sự biến đổi số oxi hóa như sau:

Lời giải:

K2Cr2O7 + 3Na2S + 7H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3S + 7H2O

Phương trình ion:

Cr2O72- + 3S2- + 14H+ → 2Cr3+ + 3S + 7H2O

Bài 5 (trang 194 sgk Hóa 12 tăng): Muối Cr(III) tác dụng với chất oxi hóa mạnh trong môi trường kiềm tạo thành muối Cr(VI)

a. Hãy lập phương trình hóa học của phán ứng sau:

CrCl3 + Cl2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O

Và cho biết vai trò những chắt CrCl3 và Cl2 trong phản ứng. Giảng giải?

b. Muối Cr(III) tác dụng với chất khử tạo thành muối Cr(II). Hãy lập phương trình của phản ứng sau:

CrCl3 + Zn → CrCl2 + ZnCl2

và cho biết vai trò những chất CrCl3 và Zn.

c. Hãy cho kết luận về tính chất hóa học của muối Cr(III).

Lời giải:

Muối Cr(III) vừa mang tính oxi hóa vừa mang tính khử

Sản phẩm oxi hóa Cr(III) là Cr(VI)

Sản phẩm khử Cr(III) là Cr(II)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *