Giải SBT Hóa 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Giải Hóa học 8 Bài 6 SBT: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Bài 6.Một trang 8 sách bài tập Hóa 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:

“Khí hidro, khí oxi và khí clo là những ….., đều tạo nên từ một …..Nước, muối ăn (natri clorua, axit clohiđric là những ….., đều tạo nên từ hai …. Trong thành phần hóa học của nước và axit clohidric đều với chung một .......... , còn của muối ăn và axit clohiđric lại với chung một ....... "

Lời giải:

Đơn chất; nhân tố hóa học; hợp chất; nhân tố hóa học; nhân tố hidro; nhân tố clo.

Bài 6.2 trang 8 sách bài tập Hóa 8

Ko khí là một hỗn hợp gồm với một số chất. Trong số đó với bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là những chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và tương đối nước, những chất này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây:

Khí nitơ và khí oxi; Khí nitơ và khí cacbon đioxit.

Khí oxi và khí cacbon đioxit; Khí oxi và tương đối nước.

Khí nitơ và tương đối nước; Lúc cacbon đioxit và tương đối nước.

Tất cả với mấy cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất ?

A. Một.    

B. Hai.    

C. Ba.   

D. Bốn.

Lời giải:

Chọn: D.

Đó là: Khí nitơ và khí cacbon đioxit; Khí oxi và khí cacbon đioxit; Khí oxi và tương đối nước;

Khí nitơ và tương đối nước.

Bài 6.3 trang 8 sách bài tập Hóa 8

Hãy sửa dòng chữ sau (bỏ ngoặc đơn, chọn giữ lại những từ thích hợp) thành hai câu mô tả về cấu tạo của đơn chất:

   "Trong đơn chất (kim loại, phi kim), những nguyên tử (thường liên kết với nhau theo một số nhất định/ sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định)".

Lời giải:

   - Trong đơn chất kim loại những nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định.

   - Trong đơn chất phi kim những nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nguyên tử nhất định.

Bài 6.4 trang 8 sách bài tập Hóa 8

Dựa vào tín hiệu nào dưới đây ( A, B hay C) để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?

   A. Số lượng nguyên tử trong phân tử.

   B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

   C. Hình dạng của phân tử.

Lời giải:

   Chọn: B.

Bài 6.5 trang 8 sách bài tập Hóa 8

Trong số những hợp chất dưới đây hãy chỉ ra và giảng giải chất nào là đơn chất, là hợp chất.

   a) Khí ozon với phân tử gồm 3O liên kết với nhau.

   b) Axit photphoric với phân tử gồm 3H, 1P, và 4O liên kết với nhau.

   c) Chất natri cacbonat (sođa) với phân tử gồm 2Na, 1C và 3O liên kết với nhau.

   d) Khí flo với phân tử gồm 2F liên kết với nhau.

   e) Rượu etylic (cồn) với phân tử gồm 2C, 6H, và 1O liên kết với nhau.

   f) Đường với phân tử gồm 12C, 22H, và 11O liên kết với nhau.

Lời giải:

a) Khí ozon là đơn chất vì phân tử gồm3 nguyên tử của Một nhân tố hóa học (O) tạo nên.

b) Axit photphoric là hợp chất vì phân tử do 3 nhân tố hóa học (H, P, O) tạo nên.

c) Natri cacbonat là hợp chất vì phân tử gồm 3 nhân tố hóa học (Na, C, O) tạo nên.

d) Khí flo là đơn chất vì phân tử vì phân tử do Một nhân tố hóa học (F) tạo nên.

e) Rượu etylic là hợp chất vì phân tử do 3 nhân tố hóa học ( C, H, O) tạo nên.

f) Đường là hợp chất vì phân tử do 3 nhân tố hóa học (C, H, O) tạo nên.

Bài 6.6 trang 9 sách bài tập Hóa 8

Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5.

   Phân tử chất nào nặng nhất, chất nào nhẹ nhất ?

Lời giải:

   a) Lúc ozon (O3) : 3.16 = 48đvC.

   b) Axit photphoric (H3PO4): 1.3 + 31 + 16.4 = 98đvC.

   c) Natri cacbonat (Na2CO3): 2.23 + 12 +16.3 = 106 đvC.

   d) Khí flo (F2) : 2.19 = 38đvC.

   e) Rượu etylic (C2H5OH): 2.12 + 1.6 + 16 = 46 đvC.

   f) Đường (C12H22O11) : 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342đvC.

   Phân tử đường nặng nhất, phân tử flo nhẹ nhất.

Bài 6.7 trang 9 sách bài tập Hóa 8

a) Lúc hòa tan đường vào nước, vì sao ko nhìn thấy đường nữa?

   b) Hỗn hợp nước đường gồm mấy loại phân tử?

Lời giải:

   a) Lúc tan trong nước, đường bị chia nhỏ thành phân tử và trộn lẫn với phân tử nước.

   b) Hỗn hợp nước đường gồm Hai loại phân tử là phân tử nước và phân tử đường .

Bài 6.8 trang 9 sách bài tập Hóa 8

a) Số phân tử trong Một kg nước lỏng với nhiều hơn hay bằng số phân tử trong Một kg tương đối nước ?

   b,Lúc đun nóng nước lỏng quan sát kĩ ta thấy thể tích nước tăng lên chút ít.

   Một bạn giảng giải: Đó là do những phân tử nở ra.

   Bạn khác cho rằng: Đó là do khoảng cách giữa những phân tử giãn ra.

   Bạn nào đúng?

Lời giải:

   a) Số phân tử trong Một kg nước lỏng bằng số phân tử với trong Một kg tương đối nước.

   b) Bạn thứ Hai đúng. Lúc đun nóng những phân tử chuyển động nhanh hơn về nhiều phía do đó khoảng cách giữa những phân tử giãn ra nên thể tích tăng lên Một chút.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Hóa 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *