Hóa 10 Bài 29: Oxi – Ozon


Hóa 10 Bài 29: Oxi - Ozon

Video Giải bài tập Hóa 10 Bài 29: Oxi - Ozon - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

Bài 1 (trang 127 SGK Hóa 10 - Video giải tại 24:30): Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp.

Cấu hình electronNguyên tử
A. 1s22s22p5a) Cl
B. 1s22s22p4b) S
C. 1s22s22p63s23p4c) O
D. 1s22s22p63s23p5d) F

Lời giải:

A với d); B với c); C với b); D với a).

Bài 2 (trang 127 SGK Hóa 10 - Video giải tại 26:38): Chất nào với liên kết cùng hóa trị ko cực:

A. H2S.

B. O2.

C. Al2S3.

D. SO2.

Lời giải:

B. O2

Bài 3 (trang 127 SGK Hóa 10 - Video giải tại 27:40): Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng:

a) Oxi và ozon đều với tính chất oxi hóa.

b) Ozon với tính chất oxi hóa mạnh hơn oxi.

Lời giải:

a) Oxi và ozon đều với tính oxi hóa

(1) Tác dụng với kim loại, oxi tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Pt, Au, Ag,… còn ozon tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Au và Pt.

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2Ag + O3 → Ag2O + O2

(2) Tác dụng với phi kim

Oxi, ozon tác dụng với những yếu tố phi kim (trừ halogen)

4P + 5O2 → 2P2O5

2C + 2O3 → 2CO2 + O2

(3) Tác dụng với hợp chất

Oxi và ozon tác dụng với nhiều hợp chất vô sinh và hữu cơ.

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

b) Ozon với tính oxi hóa mạnh hơn oxi

Ozon là một trong số những chất với tính oxi hóa mạnh và mạnh hơn O2

- O2 ko oxi hóa được Ag, nhưng O3 oxi hóa Ag thàn Ag2O:

2Ag + O3 → Ag2O + O2

- O2 ko oxi hóa được I- nhưng O3 oxi hóa I- thành I2.

2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2

Giảng giải:

- Lúc tham gia phản ứng, nguyên tử O tiện lợi nhận thêm 2e. yếu tố oxi với độ âm điện to (3,5), chỉ kém flo (4). Do vậy, oxi là yếu tố phi kim rất hoạt động với tính oxi hóa mạnh

- So với phân tửu O2, phân tử O3 rất kém bền, dễ biến đổi phân hủy

O3 → O2 + O; 2O → O2

Oxi dạng nguyên tửu hoạt đồng hóa học mạnh hơn oxi ở dạng phân tử cho nên ozzon hoạt động hơn oxi.

Bài 4 (trang 127 SGK Hóa 10 - Video giải tại 34:05): Hãy trình bày những phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Vì sao ko vận dụng phương pháp điều chế khí trong phòng thí nghiệm, và trái lại?

Lời giải:

Điều chế oxi:

- Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách phân hủy những hợp chất giàu Oxi và ít bên với nhiệt như KMnO4, KClO3, ...

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

- Trong công nghiệp:

a) Từ ko khí: Ko khí sau lúc đã loại bỏ hết tương đối nước, khí CO2, được hóa lỏng dưới áp suất 200 atm đồng thời hạ thấp nhiệt độ. Chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng, thu được oxi lỏng. Oxi lỏng được vận chuyển trong những bình thép với thể tích 100 lít dưới áp suất 150atm.

b) Từ nước. Điện phân nước: 2H2O

Người ta ko vận dụng phương pháp phòng thí nghiệm cho phòng thí nghiệm vì trong phòng thí nghiệm chỉ điều chế lượng nhỏ oxi, còn công nghiệp cần một lượng to giá thảnh rẻ.

Bài 5 (trang 128 SGK Hóa 10 - Video giải tại 39:45): Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và ozon.

Lời giải:

Ứng dụng của oxi:

- Oxi với vai trò quyết định với sự sống của con người và động vật.

- Oxi cần trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại ...

Ứng dụng của ozon :

- Trong thương nghiệp, người ta sử dụng ozon để tẩy trắng những loại tình bột, dầu ăn và nhiểu chất khác.

- Trong đời sống, người ta sử dụng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi. Trong y khoa, ozon được sử dụng chữa sâu răng.

Bài 6 (trang 128 SGK Hóa 10 - Video giải tại 43:10): Sở hữu hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời kì, khí ozon bị phân hủy hết, ta được một chất khí duy nhất với thể tích tăng thêm 2%.

Phương trình hóa học là: 2O3 → 3O2

a) Hãy giảng giải sự gia tăng thể tích của hỗn hợp khí

b) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban sơ. Biết những thể tích khí được đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất

Lời giải:

a) Đặt x và y tuần tự là số mol O3 và O2 trong hỗn hợp

2O3 → 3O2

Trước phản ứng : (x + y) mol hỗn hợp

Sau phản ứng: mol

Số mol tăng là: - (x + y) = 0,5y.

b) Ta với; 0,5y ứng với 2% nên y ứng với 4%

Vậy O3 chiếm 4%, O2 chiếm 96%.

 • Bài 28: Bài thực hiện số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
 • Bài 30: Lưu huỳnh
 • Bài 31: Bài thực hiện số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp án


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giáo án Hóa học 10 Bài 29: Oxi - Ozon mới nhất từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập hóa học lớp 10 bài 29 vietjack.

Giáo án Hóa học 10 Bài 29: Oxi - Ozon mới nhất

Tải xuống

Với mục đích giúp những Thầy / Cô giảng dạy môn Hóa học tiện lợi soạn Giáo án Hóa học lớp 10, VietJack soạn Giáo án Hóa học 10 Bài 29: Oxi - Ozon phương pháp mới theo hướng phát triển năng lực theo 5 bước bám sát mẫu Giáo án môn Hóa học chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án Hóa học 10 này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Tri thức

* Học trò nêu được

- Oxi: Vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng; tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.

- Ozon: Ozon là dạng thù hình của oxi, điều kiện tạo thành ozon, ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon; ozon với tính oxi hoá mạnh hơn oxi.

* HS giảng giải được:

- Oxi với tính oxi hoá rất mạnh (oxi hoá được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô sinh và hữu cơ), ứng dụng của oxi.

- Ozon với tính oxi hoá rất mạnh (oxi hoá được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hc vô sinh và hữu cơ)

2. Kĩ năng:

- HS dự đoán tính chất, rà soát, kết luận được về tính chất hoá học của oxi, ozon.

- HS quan sát thí nghiệm, hình ảnh...rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế oxi, ozon.

- HS viết được phương trình hóa học minh hoạ tính chất oxi – ozon và điều chế oxi.

3. Thái độ:

HS nhận thức được tầm quan yếu của oxi trong đời sống và với ý thức bảo vệ môi trường

4. Định hướng năng lực

- NL sử dụng tiếng nói hóa học (gọi đúng oxi, ozon; dạng thù hình ...)

- NL hợp tác; NL GQVĐ qua dự đoán, rà soát, chứng minh TCHH...; năng lực tính toán hóa học qua làm những bài tập.

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

- Thuyết trình nêu vấn đề

- Vấn đáp tìm tòi

- Sử dụng PT trực quan

2. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học.

- Soạn bài từ SGK, SBT , STK…..

Chuẩn bị bài mới trước lúc tới lớp.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1

1.Ổn định lớp: Rà soát sĩ số, đồng phục...

2.Rà soát bài cũ: Bỏ qua rà soát đầu giờ

3.Bài mới:

a. Oxi với vai trò rất quan yếu trong đời sống và sản xuất, chúng với tính chất như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu

b.

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG GHI BẢNG

Hoạt động 1: Vị trí và cấu tạo. Tính chất vật lý

GV yêu cầu HS xác định nhanh:

- Vị trí của oxi trong BTH?

- Cho biết số electron lớp ngoài cùng?

- Viết công thức cấu tạo của O2?

- Liên kết giữa Oxi trong phân tử O2 là liên kết gì? Vì sao?

HS trả lời

GV chuẩn hóa

GV Hãy cho biết tính chất vật lí của oxi?( màu sắc, mùi vị, khả năng tan trong nước, nặng hay nhẹ hơn ko khí)

HS: Trả lời

GV: 100 ml nước ở 200C và 1atm hòa tan được 3,Một ml khí oxi.

Độ tan S:

A. OXI

I/ VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

O (z =8 ): 1s2 2s2 2p4

- Oxi thuộc: CK: 2; Nhóm: VIA

- CTCT: O = O; CTPT: O2

II/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Oxi là chất khí ko màu, ko mùi và ko vị, tương đối nặng hơn ko khí

- Dưới áp suất của khí quyển, oxi hóa lỏng ở -1830C

- Khí oxi ít tan trong nước

Hoạt động 2: Tính chất hoá học của oxi

GV: Từ cấu hình electron và ĐAĐ của nguyên tử oxi hãy so sánh với ĐAĐ của những yếu tố Cl,F?

HS: Trả lời

GV: Dự đoán số oxh của oxi trong những phản ứng?

GV yc viết ptpư:

Na + O2

Mg + O2

Al + O2

Fe + O2

HS: Dự đoán sản phẩm và viết pthh:

GV giảng giải thêm về phản ứng giữa Fe và oxi

GV yêu cầu HS viết phương trình

→ Thông tin Tỉ lệ VH2:VO2 = 2:1 → Nổ

GV yc HS viết những pt

- Đốt cháy S trong bình đựng khí O2.

- Đốt cháy C trong bình đựng khí O2.

- Đốt cháy P trong bình đựng khí O2.

HS viết pt

GV: Đốt cháy C2H5OH trong bình đựng khí O2, viết ptpư?

Nhận xét vai trò của oxi trong những phản ứng trên?

- GV cho HS viết một số phản ứng khác

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXI

- Nguyên tử oxi với 6e lớp ngoài cùng, dễ nhận thêm 2e (để đạt cấu hình e của khí trơ)

ĐAĐ của O = 3,44 < F = 3,98

→ Oxi với tính oxi hóa mạnh.

* Vậy: Oxi là yếu tố phi kim hoạt động mạnh, với tính oxi hóa mạnh

1. Tác dụng với kim loại

Vd:

2. Tác dụng với hiđro:

2H2 + O2 2H2O

Tỉ lệ VH2:VO2 = 2:1 → Nổ

3. Tác dụng với phi kim

4. Tác dụng với hợp chất

* Etanol cháy trong ko khí:

* CO cháy trong ko khí

→ Oxi là chất oxi hóa.

(Những quá trình oxi hóa đều tỏa nhiệt)

...........................................................................................

Tài liệu còn nhiều, mời bạn tải xuống để xem đầy đủ.

Tải xuống

 • Giáo án Hóa học 10 Bài 30: Lưu huỳnh
 • Giáo án Hóa học 10 Bài 31: Bài thực hiện số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Giáo án Hóa học 10 Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Giáo án Hóa học 10 Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Giáo án Hóa học 10 Bài 34: Tập luyện: Oxi và lưu huỳnh

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp án


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 29 : Oxi - Ozon cực hay có đáp án từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập hóa học lớp 10 bài 29 vietjack.Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 29 : Oxi - Ozon cực hay với đáp án

Bài 1: Cặp chất nào sau đây ko tác dụng được với nhau?

A. Ag và O3

B. CO và O2

C. Mg và O2

D. CO2 và O2

Bài 2: Ứng dụng nào sau đây ko phải của ozon?

A. Khử trùng nước sinh hoạt.

B. Chữa sâu răng.

C. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Bài 3: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

A. Ozon trơ về mặt hóa học.

B. Ozon là chất khí với mùi đặc trưng.

C. Ozon là chất với tính oxi hóa mạnh.

D. Ozon ko tác dụng được với nước.

Bài 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khí oxi ko màu, ko mùi, nặng hơn ko khí.

B. Khí ozon màu xanh nhạt, với mùi đặc trưng.

C. Ozon là một dạng thù hình của oxi, với tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

D. Ozon và oxi đều được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt.

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,Hai gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 17,92 lít.    B. 8,96 lít.    C. 11,20 lít.    D. 4,48 lít.

Bài 6: Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là

A. Al    B. Fe    C. Cu    D. Ca

Bài 7: Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4, thu được V lít O2 (đktc). Trị giá của V là

A. 2,24    B. 1,12    C. 4,48    D. 8,96

Bài 8: Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun hỗn hợp tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 152 gam. Khối lượng KCl trong 197 gam X là

A. 74,50 gam.    B. 13,75 gam.    C. 122,50 gam.    D. 37,25 gam.

Bài 9: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3, tỉ khối tương đối của X đối với H2 là 19,2. Đốt cháy hoàn toàn a mol khí CO cần Một mol X. Trị giá của a là

A. 1,0 B. 2,0    C. 2,4    D. 2,6

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam kim loại M (với hóa trị II ko đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 11,5 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 2,8 lít (đktc). Kim loại M là

A. Be    B. Cu C.    Ca    D. Mg

Bài 11: Nhân tố oxi với số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học là

A. chu kì 3, nhóm VIA.

B. chu kì 2, nhóm VIA.

C. chu kì 3, nhóm IVA.

D. chu kì 2, nhóm IVA.

Bài 12: Tính chất hóa học đặc trưng của yếu tố oxi là

A. tính oxi hóa mạnh.

B. tính khử mạnh.

C. tính oxi hóa yếu.

D. vừa với tính oxi hóa, vừa với tính khử.

Bài 13: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

A. điện phân nước.

B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.

D. chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng.

Bài 14: Dãy gồm những chất đều tác dụng được với oxi là

A. Mg, Al, C, C2H5OH

B. Al, P, Cl2, CO

C. Au, C, S, CO

D. Fe, Pt, C, C2H5OH

Bài 15: Ở nhiệt độ thường

A. O2 ko oxi hóa được Ag, O3 oxi hóa được Ag.

B. O2 oxi hóa được Ag, O3 ko oxi hóa được Ag.

C. Cả O2 và O3 đều ko oxi hóa được Ag.

D. Cả O2 và O3 đều oxi hóa được Ag.

Bài 16: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. KMnO4 to → K + Mn + 2O2

B. 2KClO3 to → 2KCl + 3O2

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. C2H5OH + 3O2 to → 2CO2 + 3H2O

 • Trắc nghiệm Bài 30 : Lưu huỳnh cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 31 Thực hiện: Tính chất của oxi, lưu huỳnh cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 32 : Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 33 : Axit sunfuric - Muối sunfat cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 34 Tập luyện: Oxi và lưu huỳnh cực hay với đáp án

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *