Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 29 : Oxi – Ozon cực hay có đáp án
Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 29 : Oxi - Ozon cực hay với đáp án

Bài 1: Cặp chất nào sau đây ko tác dụng được với nhau?

A. Ag và O3

B. CO và O2

C. Mg và O2

D. CO2 và O2

Bài 2: Ứng dụng nào sau đây ko phải của ozon?

A. Khử trùng nước sinh hoạt.

B. Chữa sâu răng.

C. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Bài 3: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

A. Ozon trơ về mặt hóa học.

B. Ozon là chất khí với mùi đặc trưng.

C. Ozon là chất với tính oxi hóa mạnh.

D. Ozon ko tác dụng được với nước.

Bài 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khí oxi ko màu, ko mùi, nặng hơn ko khí.

B. Khí ozon màu xanh nhạt, với mùi đặc trưng.

C. Ozon là một dạng thù hình của oxi, với tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

D. Ozon và oxi đều được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt.

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,Hai gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 17,92 lít.    B. 8,96 lít.    C. 11,20 lít.    D. 4,48 lít.

Bài 6: Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là

A. Al    B. Fe    C. Cu    D. Ca

Bài 7: Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4, thu được V lít O2 (đktc). Trị giá của V là

A. 2,24    B. 1,12    C. 4,48    D. 8,96

Bài 8: Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun hỗn hợp tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 152 gam. Khối lượng KCl trong 197 gam X là

A. 74,50 gam.    B. 13,75 gam.    C. 122,50 gam.    D. 37,25 gam.

Bài 9: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3, tỉ khối khá của X đối với H2 là 19,2. Đốt cháy hoàn toàn a mol khí CO cần Một mol X. Trị giá của a là

A. 1,0 B. 2,0    C. 2,4    D. 2,6

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam kim loại M (với hóa trị II ko đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 11,5 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 2,8 lít (đktc). Kim loại M là

A. Be    B. Cu C.    Ca    D. Mg

Bài 11: Yếu tố oxi với số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học là

A. chu kì 3, nhóm VIA.

B. chu kì 2, nhóm VIA.

C. chu kì 3, nhóm IVA.

D. chu kì 2, nhóm IVA.

Bài 12: Tính chất hóa học đặc trưng của yếu tố oxi là

A. tính oxi hóa mạnh.

B. tính khử mạnh.

C. tính oxi hóa yếu.

D. vừa với tính oxi hóa, vừa với tính khử.

Bài 13: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

A. điện phân nước.

B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.

D. chưng đựng phân đoạn ko khí lỏng.

Bài 14: Dãy gồm những chất đều tác dụng được với oxi là

A. Mg, Al, C, C2H5OH

B. Al, P, Cl2, CO

C. Au, C, S, CO

D. Fe, Pt, C, C2H5OH

Bài 15: Ở nhiệt độ thường

A. O2 ko oxi hóa được Ag, O3 oxi hóa được Ag.

B. O2 oxi hóa được Ag, O3 ko oxi hóa được Ag.

C. Cả O2 và O3 đều ko oxi hóa được Ag.

D. Cả O2 và O3 đều oxi hóa được Ag.

Bài 16: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. KMnO4 to → K + Mn + 2O2

B. 2KClO3 to → 2KCl + 3O2

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. C2H5OH + 3O2 to → 2CO2 + 3H2O

 • Trắc nghiệm Bài 30 : Lưu huỳnh cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 31 Thực hiện: Tính chất của oxi, lưu huỳnh cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 32 : Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 33 : Axit sunfuric - Muối sunfat cực hay với đáp án
 • Trắc nghiệm Bài 34 Tập tành: Oxi và lưu huỳnh cực hay với đáp án

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *