Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp

Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp theo thông tư 200 và 133.

Trên thực tế mang nhiều cách bán hàng. Bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp là hình thức thường được vận dụng, nhằm khuyến khích tậu hàng. Vậy thực chất bán hàng trả chậm trả góp là gì? Lúc doanh nghiệp vận dụng phương pháp bán hàng này kế toán phải làm gì?

Theo kinh nghiệm của Kế Toán Hà Nội, nếu Doanh nghiệp Bạn vận dụng phương pháp bán hàng trả chậm trả góp, thì Kế toán cần phải tìm hiểu: Giá tính thuế GTGT đối với hàng trả chậm trả góp; Cách hạch toán bán hàng trả chậm trả góp theo chế độ kế toán hiện hành.

Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình trình những nội dung: Bán hàng trả chậm trả góp là gì? Giá tính thuế GTGT đối với hàng trả chậm trả góp theo thông tư mới nhất? Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp theo thông tư 200 và thông tư 133? Ví dụ Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp,

 Bán hàng trả chậm trả góp là gì.

Bán hàng trả chậm trả góp là: Lúc giao hàng cho người tậu, thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ; Doanh thu bán hàng được tính theo giá bán trả tiền ngay; Khách hàng chỉ trả tiền một phần tiền tậu hàng để nhận hàng và phần còn lại trả dần trong một thời kìchịu khoản lãi theo quy định trong hợp đồng. Khoản lãi do trả chậm trả góp sẽ hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính.

Giá tính thuế GTGT đối với hàng trả chậm trả góp.

Tại Điều 7, Khoản 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, ngày ngày 31 tháng 12 năm 2013, quy định về giá tính thuế đối với hàng trả chậm, trả góp:

“7. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa mang thuế GTGT của hàng hóa đó, ko bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.

Ví dụ : Doanh nghiệp kinh doanh xe Đạp, bán xe Đạp màu đỏ, giá bán trả góp chưa mang thuế GTGT là 15,5 triệu đồng/chiếc (trong đó giá bán xe là 15 triệu đồng, lãi trả góp là 0,5 triệu đồng) thì giá tính thuế GTGT là 15 triệu đồng.”

Sau lúc hiểu được bán hàng trả chậm trả góp là gì, Giá tính thuế GTGT đối với hàng bán trả chậm trả góp. Chúng ta đi vào Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp như sau:

Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp.

Theo thông tư 200 và thông tư 133, Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp lần lượt qua những bước sau:

  • Ghi nhận Doanh thu và Lãi trả chậm trả góp.

Lúc bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp thì phát sinh doanh thu bán hàng (theo giá bán chưa mang thuế GTGT và là giá trả tiền ngay) và tiền lãi trả chậm trả góp (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế GTGT). Kế toán ghi sổ như sau:

Nợ những TK 111, 112: Số tiền NGƯỜI MUA trả tiền lần đầu tại thời khắc tậu.

Nợ TK 131 (chi tiết người tậu): Số tiền NGƯỜI MUA chưa trả tiền (còn nợ).

Với TK 511: Số tiền theo giá bán trả tiền ngay một lần (chưa mang thuế GTGT).

Với TK 3331:­ Thuế phải nộp tính trên giá bán trả tiền ngay một lần.

Với TK 3387 “­ Doanh thu chưa thực hiện”: Tiền lãi trả chậm trả góp (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế GTGT).

  • Ghi nhận giá vốn (trị giá thực tế xuất kho) của hàng bán trả chậm trả góp.

Hàng bán trả chậm trả góp, chúng ta ghi nhận giá vốn như bán hàng thông thường khác, ghi sổ:

Nợ TK 632: Giá thành sản phẩm xuất bán ko qua kho; Trị giá thực tế hàng xuất kho.

Với TK 154: Giá thành sản phẩm xuất bán ko qua kho.

Với những TK 155, 156: Trị giá thực tế hàng xuất kho.

  • Xác định và kết chuyển tiền lãi bán hàng trả chậm trả góp trong kỳ (trong tháng), ghi:

Định kỳ (hàng tháng), phải xác định và kết chuyển lãi bán hàng trả chậm trả góp sang doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ (trong tháng), ghi sổ:

Nợ TK 3387 ­ “Doanh thu chưa thực hiện” : Tiền lãi trả chậm trả góp phải kết chuyển trong kỳ.

Với TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”  Tiền lãi trả chậm trả góp phải kết chuyển trong kỳ.

  • Lúc thực thu tiền bán hàng trả chậm trả góp.

Lúc Doanh nghiệp thu được tiền bán hàng trả chậm trả góp, gồm cả phần tiền lãi trả chậm trả góp và tiền giá bán trả tiền ngay (doanh thu và thuế), ghi sổ :

Nợ những TK 111, 112: Số tiền thu được (bằng tiền mặt, tiền gửi).

Với TK 131: Số tiền thu được (ghi giảm công nợ phải thu).

Trên đây là toàn bộ trật tự Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp. Để hiểu hơn về Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp chúng ta cùng nghiên cứu ví dụ sau.

Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp – Ví dụ mô tả.

Mời những bạn cùng nghiên cứu ví dụ về Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp sau:

Số liệu tại Doanh nghiệp Phương Nam chuyên kinh doanh xe Ô tô.

Doanh nghiệp Phương Nam chuyên kinh doanh xe ô tô, bán xe  ô tô Vios cho tổ chức Bình Minh, theo phương thức trả tiền chậm trong vòng 2 năm (24 tháng) với giá 900.000.000 đ (chưa mang thuế GTGT 10%). Nếu cùng thời khắc này tổ chức Bình Minh trả tiền ngay thì tổ chức Bình Minh phải trả tiền cho tổ chức Phương Nam với giá chưa mang thuế GTGT 10% là 700.000.000 đ. Số tiền gốc và lãi tổ chức Bình Minh trả theo từng tháng bằng TGNH. Giá vốn ô tô Vios là 600.000.000 đ.

Doanh nghiệp Phương Nam Tính toán và Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp như sau:

– Tiền lãi trả chậm tổ chức Bình Minh phải trả cho Doanh nghiệp Phương Nam là 200.000.000 đ (900.000.000 đ – 700.000.000 đ).

– Doanh nghiệp Phương Nam viết hóa đơn GTGT cho tổ chức Bình Minh nội dung như sau:

–  Kế toán tại Doanh nghiệp Phương Nam những nghiệp vụ liên quan tới bán ô tô trả chậm như sau:

+ Ghi nhận Doanh thu và Lãi trả chậm trả góp.

Nợ TK 131 (Doanh nghiệp Phương Nam): 970.000.000 đ

Với TK 5111:                                      700.000.000 đ

Với TK 33311:                                      70.000.000 đ

Với TK 3387:                                     200.000.000 đ.

+ Ghi nhận giá vốn xe ô tô:

Nợ TK 632:                                      600.000.000 đ

Với TK 156 (ô tô Vios):                     600.000.000 đ.

+ Hàng tháng, xác định và kết chuyển tiền lãi bán hàng trả chậm:

Nợ TK 3387:                                        8.333.333 đ (200.000.000 đ/24 tháng)

Với TK 515                                           8.333.333 đ

+ Lúc nhận được tiền gốc và lãi tổ chức Bình Minh trả bằng tiền gửi:

Nợ TK 112:                                        40.416.667 đ (970.000.000 đ/ 24 tháng)

Với TK 131:                                        40.416.667 đ

Vi vọng qua bài viết này Độc giả đã hiểu rõ: Bán hàng trả chậm trả góp là gì? Giá tính thuế GTGT đối với hàng trả chậm trả góp như thế nào? Viết hóa đơn và Hạch toán bán hàng trả chậm trả góp ra sao?

Bạn nên tìm hiểu về CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ LÀ GÌ? và CÁCH ĐỂ CÓ CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Vì đây là chứng chỉ rất QUÝ đối với nghề Kế Toán.

Bạn nên tìm hiểu về KHÓA HỌC TẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU để giúp mình thuần thục những công việc của một kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

Kế Toán Hà Nội chúc độc giả Sức khỏe và Thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *