Bài 39. Tổng kết chương II : Điện từ học – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

I. TỰ KIỂM TRA

Bài 1 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Viết đầy đủ câu sau đây:

Muốn biết ở một điểm A trong ko gian với từ trường hay ko, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy với….. tác dụng lên …. thì ở A với từ trường.

Đáp án:

Lực từ; kim nam châm.

Bài 2 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu?

A. Tiêu dùng búa đập mạnh vào thép.

B. Hơ thanh thép trên ngọn lửa.

C. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn với dòrng điện một chiều chạy qua.

D. Đăt thanh thép vào trong lòng ống dâv dẫn với dòng điên xoay chiều chạy qua.

Đáp án:

Chọn C.

Bài 3 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Viết đầy đủ câu sau đây:

Quy tắc tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như sau:

Đặt bàn tay ….sao cho những ….đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cố tay tới…..chỉ chiều dòng điện thì …..chỉ chiều của lực điện từ.

Đáp án:

Quy tác tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như sau:

Đặt bàn tay trái sao cho những đường sức từ đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều tứ cổ tay tới ngón tay giữa chỉ chiều  dòng điện thì ngón tay loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

Bài 4 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Đáp án:

Chọn D.

Bài 5 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

Đáp án:

Cảm ứng; số đường sức từ xuyên qua tiết diện s của sườn dây biến thiên.

Bài 6 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

Cho một thanh nam châm thẳng mà những chữ chỉ tên cực của nam châm đã bị mất, làm thế nào để xác định được cực Bắc của nam châm đó?

Đáp án:

Cách 1: Treo thanh nam châm bằng một sợi dây mềm, ko dãn, ko xoắn ở chính, giữa thanh nam châm đê cho thanh nam châm nằm ngang.

Đầu nào của thanh nam châm quay về hướng Bắc địa lí là cực Bắc.

Cách 2: Đưa thanh nam châm này lại sắp một kim nam châm thử, dựa vào sự tương tác giữa chúng đế xác định cực từ của thanh nam châm.

Bài 7 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

a) Phát biểu quy tắc tìm chiều của đường sức từ trình diễn từ trường của một ông dây với dòng điện một chiều chạy qua.

b) Hãy vẽ một đường sức từ ở trong lòng cuộn dây với dòng điện chạy qua trên hình 39.Một SGK.

Lời giải:

a) Quy tắc: Nắm bàn tày phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua những vòng dây thì ngón tay loại choãi ra chi chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

b) Đường sức từ ở trong lòng cuộn dây như trên hình vẽ:

Bài 8 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Nêu chỗ giống nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều và sự khác nhau về hoạt động của hai máy đó.

Lời giải:

– Giống nhau: Phòng ban chính gồm nam châm và cuộn dây dẫn.

– Khác nhau về hoạt động: Loại máy phát điện thứ nhất với cuộn dây dẫn quay, nam châm đứng yên. Loại máy phát điện thứ hai với nam châm quay; cuộn dây dẫn đứng yên.

Bài 9 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Nêu tên hai phòng ban chính của động cơ điện một chiều và giảng giải vì sao lúc cho dòng diện chạy qua, động cơ lại quay được.

Lời giải:

Hai phòng ban chính là nam châm và sườn dây dẫn. Ban sơ, đặt sườn dây dẫn của động cơ song song với những đường sức từ của nam châm. Cho dòng điện một chiều chạy vào sườn dây thì hai cạnh đối diện cắt những đường sức từ của sườn chịu tác dụng của hai lực từ ngược chiều nên sườn quay quanh trục của n. Nhờ bộ góp điện nên dòng điện trong sườn được đổi chiều vào đúng lúc thích hợp nên sườn quay liên tục.

II. VẬN DỤNG

Bài 10 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Đặt một nam châm điện vuông góc với một dây dẫn thẳng với dòng điện ko đổi chạy qua như hình 39.Hai SGK. Xác định những chiều của điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn.

Lời giải:

Lực điện từ được xác định như hình vẽ:

Cách xác định:

– Xác định chiều dòng điện chạy qua ống dây.

– Tiêu dùng quy tắc nắm tay phải, xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây.

– Tiêu dùng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều lực điện từ tác dụng lên điếm N của dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng vào trong.

Bài 11 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Máy biến thế.

a. Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải sử dụng máy biến thế?

b. Trên cùng một đường dây tải điện, nếu sử dụng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao tổn vì tỏa nhiệt trên phố dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

c. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế với 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

Lời giải:

a) Vì công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây nên muốn giảm công suất hao tổn cần phải sử dụng máy biến thế để tăng hiệu điện thế.

b) Vì ~  nên  giảm  lần, tức là giảm 10000 lần.

c) Vì:

Bài 12 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Giảng giải vì sao ko thể sử dụng dòng điện ko đổi để chạy máy biến thế.

Lời giải:

Ko thể sử dụng dòng điện ko đổi để chạy máy biến thế vì dòng điện ko đổi ko thể tạo ra từ trường biến thiên trong lõi thép của cuộn dây trên máy biên thế. 

Bài 13 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Trên hình 39.3 SGK vẽ một sườn dây đặt trong từ trường. Trường hợp nào dưới đây trong sườn dây ko xuất hiện dòng điện xoay chiều? Hãy giảng giải vì sao?

a. Sườn dây quay quanh trục PQ nằm ngang

b. Sườn dây quay quanh trục AB thẳng đứng

Lời giải:

a) Lúc sườn dây quay quanh trục PQ thì tại bất cứ vị trí nào, những đường sức từ cũng luôn nằm trên mặt phẳng của sườn nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của sườn luôn ko đổi (bằng ko) nên trong sườn dây ko xuất hiện dòng điện cảm ứng.


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vật lý 9 Bài 39: Tổng kết chương II Điện Từ Học từ website hoc247.net cho từ khoá giải bài tập lí 9 bài 39 tự rà soát.

Câu 1. 

 • Nam châm với mấy cực? Là những cực nào?
 • Tương tác giữa những cực như thế nào?

Trả lời.

 • Nam châm với hai cực. Lúc để tự do cực luôn chỉ về phía Bắc gọi là cực Bắc (N), cực còn lại là cực Nam (S)
 • Những cực cùng tên thì đẩy nhau. Những cực khác tên thì hút nhau.

Câu 2. 

Nêu cách nhận mặt từ trường?

Trả lời.

Cách nhận mặt: Tiêu dùng nam châm thử (một kim nam châm với thể quay tự do quanh một trục). Đặt nam châm thử vào trong ko gian cần xác định, nếu nam châm thử nệch khỏi hướng Bắc - Nam (do tác dụng của lực từ) thì ko gian đó với từ trường.

Câu 3.

Phát biểu quy tắc nắm bàn tay phải?

Trả lời.

Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua những vòng dây, thì ngón tay loại choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

Câu 4. 

Nêu cấu tạo của nam châm điện? Lõi sắt non với vai trò gì trong nam châm điện?

Trả lời.

Cấu tạo:

 • Nam châm điện gồm một ống dây dẫn bên trong với lõi sắt non.
 • Lõi sắt non với vai trò làm tăng tác dụng từ của nam châm. 

Câu 5. 

Kể một số ứng dụng của nam châm?

Trả lời.

Một số ứng dụng của nam châm điện:

 • Loa điện
 • Rơle điện từ 
 • Cần cẩu điện sử dụng để di chuyển những trang bị bằng vật liệu sắt từ. 

Câu 6. 

Phát biểu quy tắc bàn tay trái để xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dấn với dòng điện chay qua đặt trong từ trường?

Trả lời.

Đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay tới ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay loại choãi ra chỉ chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.

Câu 7. 

Nêu cấu tạo của động cơ điện một chiều?

Trả lời.

Cấu tạo:

 • Động cơ điện một chiều với hai phòng ban chính là nam châm và sườn dây dẫn.
 • Ngoài ra, để sườn dây với thể quay liên tục còn phải với bộ góp điện gồm Hai vành bán khuyên và Hai thanh quét để đổi chiều dòng điện chạy qua sườn dây.

Câu 8. 

 • Dòng điện xoay chiều là gì? 
 • Phân biệt dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều?

Trả lời.

 • Dòng điện xoay chiều là dòng điện với chiều luân phiên thay đổi
 • Phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều:
  • Dòng điện một chiều là dòng điện với chiều ko đổi. 
  • Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều.

Câu 9. 

Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng dụng cụ gì? 

Trả lời.

Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng vôn kế và ampe kế xoay chiều. 

Câu 10. 

Nêu công thức tính công suất hao tổn trên phố dây truyền tải điện năng đi xa và nêu cách làm giảm hao tổn đó tối ưu nhất?

Trả lời.

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện:

Php=(P^2 . R over U^2)
 Giải pháp để làm giảm hao tổn trên phố dây tải điện tối ưu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây tải điện 

Câu 11. 

Nêu cấu tạo của máy biến thế? Viết công thức máy biến thế. Lúc nào gọi là máy tăng thế? lúc nào gọi là máy giảm thế?

Trả lời.

 • Cấu tạo: Gồm hai cuộn dây với số vòng dây khác nhau quấn trên một lõi bằng thép với pha silic. 
 • Công thức:

  k = (U_1over U_2) = (N_1 over N_2)

 • Ta với : (N_1 over N_2) (gọi là hệ số máy biến thế)
 • Nếu k > 1 (tức U1>U2 hay N1>N2) là máy hạ thế.
 • Nếu k < 1 (tức U12 hay N12 ) là máy tăng thế.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *