Giải bài tập SBT Lịch Sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Hãy khoanh tròn chữ chiếc trước ý trả lời đúng

1. Trước lúc Côlômbô phát hiện ra châu Mĩ, đây vốn là vùng đất

A. Chưa với người trú ngụ.

B. Mang người da đen trú ngụ.

C. Mang những tộc người da trắng trú ngụ từ rất lâu đời.

D. Của thổ dân da đỏ.

2. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nằm ở

A. ven bờ Đại Tây Dương.       

B. ven bờ Thái Bình Dương.   

C. ven bờ Ấn Độ Dương

D. ven bờ Bắc Băng Dương.

3. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp.

B. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp nghiệp.

C. Cả hai miền Nam - Bắc đều với những đồn trang viên trại to, sử dụng lao động nô lệ da đen.

D. Cả hai miền với kinh tế lạc hậu

4. Tháng 7 – 1776 diễn ra sự kiện lịch sử nào?

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức.

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C. Những đại biểu dự Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nghĩa quân thắng to tại Xa-ra-tô-ga.

5. Ngày 4 - 7 là ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

A. Đó là ngày bùng nổ trận chiến tranh của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

B. Đó là ngày Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Hợp chúng quốc Mĩ.

C. Đó là ngày trận chiến tranh giành độc lập thắng lợi.

D. Đó là ngày nghĩa quân giành được thắng lợi quân sự quyết định buộc thực dân Anh xác nhận độc lập ở Bắc Mĩ.

6. Tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Hợp chúng quốc Mĩ là

A. Gioócgiơ Oasinhtơn.            

B. Môngtexkiơ.                       

C. Giép Phécxơn.

D. Lincôn.

7. Trận đấu tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là trận chiến tranh chính nghĩa vì

A. Đã phóng thích được những người nô lệ.

B. Những thuộc địa thoát li khỏi chính quốc Anh.

C. Chống lại ách áp bức của thực dân Anh, thành lập quốc gia độc lập.

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ, thống nhất quốc gia.

8. Hãy kết nối thời kì ở cột bên trái với nội dung sự kiện lịch sử ở cột bên phải cho thích hợp về trận chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Thời kì

1. Năm 1773

2. Tháng 4 – 1775

3. Tháng 10 – 1777

4. Năm 1787

Nội dung sự kiện lịch sử

a) Chiến tranh giữa những thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

b) Vụ tiến công ba tàu chở chè của Anh ở Bôxtơn

c) Nghĩa quân thắng lợi ở Xa-ra-tô-ga

d) Hiến pháp của Hợp chúng quốc Mĩ được thông qua.

A. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.                

B. 1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a.               

C. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d

D. 1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – c.

Phương pháp giải

Từ những tri thức đã học và nội dung mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ và mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập được trình bày ở SGK Lịch Sử 10 để phân tích và đưa ra lựa chọn phù thống nhất.

Gợi ý trả lời

1.D            2.A               3.B             4.C 

5.B            6.C              7.C              8.C

Hãy điền tiếp nội dung lịch sử thích hợp vào chỗ trống (...) trong những câu sau.

1. Ngòi nổ của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là sự kiện ...

2. Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ...

3. Tháng 7 - 1776, Đại hội thông qua ...

4. Bước ngoặt của trận chiến tranh là sự kiện ở ...

5. Thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh là ở ...

6. Hoà ước giữa Anh và 13 thuộc địa được kí kết tại ...

7. Hiến pháp nước Mĩ thông qua năm ...

8. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cùng hoà liên bang, tổ chức theo nguyên tắc ...    

9. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất ...

Phương pháp giải

Dựa vào những tri thức đã được học về diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ SGK Lịch Sử 10 để phân tích và trả lời.

Gợi ý trả lời

1. Ngòi nổ của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là sự kiện “chè Bô-xtơn”

2. Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn

3. Tháng 7 - 1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập

4. Bước ngoặt của trận chiến tranh là sự kiện ở thắng lợi Xa-ra-tô-ga (17 - 10 - 1777)

5. Thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh là ở trận I-oóc-tao (1781)

6. Hoà ước giữa Anh và 13 thuộc địa được kí kết tại Véc-xai (Pháp)

7. Hiến pháp nước Mĩ thông qua năm 1787

8. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cùng hoà liên bang, tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập

9. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mệnh tư sản

Nêu nhận xét của em về bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ, ngày 14 - 7 -1776.

Phương pháp giải

Dựa vào những tri thức đã được học về diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ SGK Lịch Sử 10 để phân tích và trả lời.

Gợi ý trả lời

Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố ly khai khỏi Vương quốc Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ. Tuyên ngôn được đọc ngày 4/7/1776, nội dung chính của bản tuyên ngôn dựa trên tư tưởng John Locke, một triết nhân người Anh.

Theo ông, con người với ba quyền cơ bản ko thể bị tước đoạt là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson nhắc tới trong bản tuyên ngôn là "quyền được mưu cầu hạnh phúc".

Tuyên ngôn khẳng định, quyền tự do đồng đẳng của con người, chủ quyền thuộc về nhân dân, quyền lực của nhà vua cùng chế độ sang trọng trong xã hội phong kiến bị huỷ bỏ, xác nhận quyền sở hữu tài sản tư nhân, quyền tự do dân chủ,....

Những nội dung cơ bản của tuyên ngôn thấm nhuần tư tưởng cách mệnh của những nhà triết học "Khai sáng" Pháp thế kỉ XVIII, phản ánh ý chí và nguyện vọng của cùng đồng nhân dân Pháp hồi đó và là bước cụ thể hoá những ý tưởng của khẩu hiệu "Tự do, Đồng đẳng, Bác bỏ ái".

Đây là một bản tuyên ngôn tiến bộ, đã đề cao quyền con người. Mang ý nghĩa rất to đối với lịch sử trọng đại. Là đòn đánh vào thực dân Anh đang áp bức với 13 thuộc địa. Song hạn chế là chỉ phục vụ cho giai cấp tư sản, nhân dân hầu như ko thừa hưởng quyền.

Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mệnh tư sản?

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập được trình bày ở SGK Lịch Sử 10 để phân tích, giảng giải.

Gợi ý trả lời

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mệnh tư sản vì:

- Giai cấp lãnh đạo: Tư sản

- Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc 

- Lực lượng cách mệnh: Quần chúng cách mệnh

- Hình thức: chiến tranh giành độc lập

- Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang

- Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

→ Là Một cuộc cách mệnh tư sản với tính nhân dân khá rõ, nhưng chưa triệt để.

Qua nội dung hai bài vừa học, em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về những khái niệm lịch sử dưới đây:

- Cách mệnh tư sản là:   

- Chế độ quân chủ lập hiến là:

- Tầng lớp "quý tộc mới" là:

Phương pháp giải

Dựa vào những tri thức đã được học về diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ SGK Lịch Sử 10 để phân tích và trả lời.

Gợi ý trả lời

- Cách mệnh tư sản là: cuộc cách mệnh của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản tiến hành cách mệnh là để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xóa bỏ những tác động từ chế độ phong kiến.

- Chế độ quân chủ lập hiến là: là chế độ nhà nước vừa với vua vừa với quốc hội, nhưng vua ko nắm quyền hành, mọi quyền lực đều nằm trong tay của quốc hội (vua "trị vì" mà ko "thống trị").

- Tầng lớp "quý tộc mới" là: tầng lớp quý tộc phong kiến đã tư sản hoá, kinh doanh tư bản chủ nghĩa, xuất hiện ở châu Âu vào TK XVI, mạnh nhất ở Anh, là lực lượng quan yếu lãnh đạo cách mệnh tư sản Anh thế kỉ XVII.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *