Giải Lịch sử 10 trang 8 Chân trời sáng tạo

Với Giải Lịch sử 10 trang 8 trong Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử Lịch sử lớp 10 Chân trời thông minh hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò thuận lợi trả lời những nghi vấn & làm bài tập Lịch sử 10 trang 8.

Giải Lịch sử 10 trang 8 Chân trời thông minh

Thắc mắc trang 8 Lịch Sử 10: Hai phương pháp cơ bản của Sử học (phương pháp lịch sử và phương pháp logic) giống và khác nhau như thế nào?

Lời giải:

- Giống nhau: đều là những phương pháp cơ bản trong nghiên cứu lịch sử.

- Khác nhau:

+ Phương pháp lịch sử: xem xét, trình bày những hiện tượng, sự vật qua những giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể.

+ Phương pháp logic: nghiên cứu những sự vật, hiện tượng trong hình thức tổng quát nhằm vạch ra thực chất, quy luật, thiên hướng vận động của lịch sử.

Tập tành Một trang 8 Lịch Sử 10: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử giống và khác nhau như thế nào? Dựa vào tri thức đã học, hãy nêu ví dụ và giảng giải.

Lời giải:

* So sánh và đưa ra ví dụ về hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Hiện thực lịch sử

Nhận thức lịch sử

Giống nhau

- Đều cho biết về những gì đã diễn ra trong quá khứ

Khác nhau

- Hiện thực lịch sử chỉ mang một

- Nhận thức lịch sử rất phổ biến, phong phú (cùng một hiện thực lịch sử nhưng mang thể mang nhiều nhận thức khác nhau).

- Ko thể thay đổi theo thời kì

- Sở hữu thể thay đổi theo thời kì

- Tồn tại khách quan, độc lập, ngoài ý muốn của con người

- Mang tính chủ quan và phụ thuộc vào hiện thực lịch sử.

- Hiện thực lịch sử mang trước nhận thức lịch sử.

- Nhận thức lịch sử xuất hiện sau hiện thực lịch sử.

Ví dụ

- 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ toạ Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa

- Về thắng lợi của Cách mệnh tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, phần nhiều quan niệm cho rằng đây là kết quả của sự kết hợp những điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi. 

- Tuy nhiên, cũng mang những quan niệm, nhận thức khác về sự kiện này, như một số sử gia phương Tây cho rằng Cách mệnh tháng Tám là một cuộc “cách mệnh ăn may”…

Tập tành Hai trang 8 Lịch Sử 10: Lịch sử là quá khứ, vậy hiện thực lịch sử mang phải là quá khứ ko? Dựa vào tri thức đã học, hãy giảng giải.

Lời giải:

- Lịch sử là môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc thù là những sự kiện liên quan tới con người để nhận thức về hiện thực lịch sử. Do vậy, hiện thực lịch sử cũng là quá khứ.

Vận dụng trang 8 Lịch Sử 10: Trên cơ sở vật chất sưu tập những sử liệu và giới thiệu một di tích lịch sử ở địa phương em, hãy phân loại, giám định để xác định độ tin cậy và trị giá thông tin của những nguồn sử liệu đó.

Lời giải:

Tư liệu giới thiệu về: Thánh địa Mỹ Sơn:

- Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) là tổ hợp bao gồm nhiều đền tháp Chăm-pa, trong một thung lũng mang đường kính khoảng Hai km. Đây là nơi tổ chức cúng tế thần Si-va của những vương triều Chăm-pa.

- Trong nhiều thế kỉ, thánh địa này được bổ sung thêm những ngọn tháp to nhỏ và đã trở thành khu di tích chính của văn hóa Chăm-pa tại Việt Nam.

- Ngoài chức năng hành lễ, giúp những vương triều tiếp cận với những thánh thần, Thánh địa Mỹ Sơn còn là trung tâm văn hóa và tôn giáo của những triều đại Chăm-pa và là nơi chôn đựng những vị vua, thầy tu nhiều quyền lực.

Những nguồn sử liệu được sưu tập:

+ Sử liệu hiện vật (những tháp Chăm, tượng ở Thánh địa Mỹ sơn)

+ Sử liệu thành văn

+ Sử liệu truyền mồm.

Lưu ý: Học trò trình bày quan niệm tư nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

Lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử Chân trời thông minh hay khác:

  • Giải Lịch sử 10 trang 5
  • Giải Lịch sử 10 trang 6
  • Lịch Sử 10 Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

  • Lịch Sử 10 Bài 3: Sử học với những ngành khoa học khác

  • Lịch Sử 10 Bài 4: Sử học với một số ngành, ngành nghề hiện đại

  • Lịch Sử 10 Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh toàn cầu cổ - trung đại

  • Lịch Sử 10 Bài 6: Văn minh Người nào Cập

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
  • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *