Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến 1991
Liên Xô và những nước Đông Âu (1945 - 2000). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Câu 1 (trang 18 sgk Lịch Sử 12):Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và những nước Đông Âu từ năm 1945 tới năm 1991.

Lời giải:

Thời kìLiên XôNhững nước Đông Âu
1945-1950

- Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan yếu.

- 8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm tăng cường sự hợp tác giữa những nước Xã hội chủ nghĩa.

- Những nước dân chủ sở hữu dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng nương, ban hành những quyền tự do dân chủ, vai trò lãnh đạo của những Đảng Cùng sản ngày càng được khẳng định.
1950 - 1970

- Thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn tiếp tục xây dựng hạ tầng vật chất của chủ nghĩa xã hội.

+ Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ Hai toàn cầu.

+ Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu.

+ Khoa học kỹ thuật: đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc.

+ Trình độ học vấn của người dân tăng cao.

+ Tiếp tục viện trợ những nước Xã hội chủ nghĩa.

- Thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm.

- Từ những nước nghèo trở thành những quốc gia công - nông nghiệp.

Những năm 70 tới năm 1991

+ 1973: Khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô.

+ Nền kinh tế Liên Xô dần bộc lộ tín hiệu suy thoái.

+ 3/1985: M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ quốc gia.

+ 1991: Sau 6 năm tiến hành cải tổ, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện.

+ 8/1991: Chính biến nhằm lật đổ Goócbachốp diễn ra nhưng thất bại. Sau đó, Goócbachốp tuyên bố từ nhiệm Tổng bí thư Đảng Cùng sản Liên Xô.

+ 21/12/1991: Hiệp nghị thành lập Cùng đồng những quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã.

+ 25/12/1991: Đánh dấu sự kết thúc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô tác động mạnh tới những nước Đông Âu.

+ Nền kinh tế Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ.

+ Ban lãnh đạo những nước Đông Âu tuần tự từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng.

+ Nước Đức được thống nhất(Cùng hòa Dân chủ Đức và Cùng hòa Liên bang Đức).

  • Trả lời nghi vấn Bài 2 (trang 14):

  • Trả lời nghi vấn Bài 2 (trang 14): Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?

  • Trả lời nghi vấn Bài 2 (trang 14): Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tới đầu những năm 70 của thế kỷ XX.

  • Trả lời nghi vấn Bài 2 (trang 17):

  • Câu 2 (trang 18 sgk Lịch Sử 12): Phân tích những nguyên nhân chính ...

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *