Giải bài tập 1 2 bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Bài 6. Nước Mĩ, sách giáo khoa Lịch sử lớp 12. Nội dung trả lời thắc mắc và bài tập Một Hai bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12 bao gồm đầy đủ tri thức lý thuyết và bài tập sở hữu trong SGK để giúp những em học tốt môn lịch sử lớp 12.


Lý thuyết

I – Nước Mĩ từ năm 1945 tới 1973

♦ Về kinh tế: sau chiến tranh toàn cầu thứ II, kinh tế Mĩ phát triển mạnh:

– Công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công nghiệp toàn cầu;

– Nông nghiệp bằng hai lần 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật cùng lại;

– Nắm 50% số lượng tàu thuyền đi lại trên biển, ¾ dự trữ vàng toàn cầu, chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế toàn cầu…

– Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ là trung tâm kinh tế – tài chính to nhất toàn cầu.

– Nguyên nhân:

+ Lãnh thổ rộng to, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, thông minh.

+ Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ bán vũ khí.

+ Ứng dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mệnh khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất…

+ Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao, khó khăn sở hữu hiệu quả ở trong và ngoài nước.

+ Những chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước sở hữu hiệu quả.

♦ Về Khoa học kỹ thuật:

– Là nước khởi đầu và đạt nhiều thành tựu cuộc cách mệnh khoa học- kỹ thuật hiện đại:

– Tiên phong trong ngành chế tạo dụng cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động

– Vật liệu mới (polyme, vật liệu tổng hợp); năng lượng mới: nguyên tử, nhiệt hạch

– Sản xuất vũ khí, chinh phục vũ trụ,

– Tiên phong  cuộc “cách mệnh xanh” trong nông nghiệp…

♦ Về chính trị – xã hội:

– Cải thiện tình hình xã hội, khắc phục những trở ngại trong nước

– Duy trì và bảo vệ chế độ tư bản.

– Thực hiện chính sách ngăn chặn , đán áp phong trào đấu tranh của người lao động và lực lượng tiến bộ

– Chính trị – xã hội ko ổn định,tranh chấp giai cấp, xã hội và sắc tộc…

– Đấu tranh giai cấp, xã hội ở Mĩ diễn ra mạnh mẽ: Đảng Cùng sản Mĩ đã sở hữu nhiều hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp người lao động và nhân dân lao động.

♦ Về đối ngoại:

– Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ toàn cầu.

– Mục tiêu của Chiến lược toàn cầu:

– Ngăn chặn, và tiến tới xoá sổ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội.

– Đàn áp phong trào phóng thích dân tộc, phong trào cùng sản và người lao động quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên toàn cầu.

– Khống chế, chi phối những nước đồng minh.

– Khởi xướng cuộc “chiến tranh lạnh”, gây ra hàng loạt cuộc đấu tranh xâm lược, bạo loạn, lật đổ … trên toàn cầu (Việt Nam, Cu Ba, Trung Đông…).

– Tháng 2-1972 Tổng thống Ních xơn thăm Trung Quôc, năm 1979 thiết lập quan hệ Mĩ – Trung Quốc; tháng 5/1972 thăm Liên Xô.

– Thưc hiện chiến lược hòa hoãn  để chống lại phong trào đấu tranh cách mệnh của những dân tộc.

II –  Nước Mĩ từ năm 1973 tới 1991

– 1973 – 1982: khủng hoảng và suy thoái kéo dài (năng suất lao động giảm còn 0.43% năm )

– Từ 1983, kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển trở lại. Tuy vẫn đứng đầu toàn cầu về kinh tế – tài chính nhưng tỉ trọng kinh tế Mĩ trong nền kinh tế toàn cầu sút giảm.

– 1973 Mĩ ký Hiệp nghị Pa-ri, rút quân khỏi Việt Nam, tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”

– Thuyết giáo Ri- gân (Reagan) chủ trương tăng cường chạy đua vũ trang.

– Sự đối đầu Xô – Mĩ làm suy giảm vị trí kimh tế và chính trị của Mĩ tạo điều kiện cho Tây Âu và Nhật vươn lên.

– Giữa thập niên 80, xu thế hội thoại và hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên toàn cầu.

– Tháng 12/1989, Mĩ – Xô chính thức tuyên bố kết thúc “chiến tranh lạnh”  mở ra thời kỳ mới trên trường quốc tế

III –  Nước Mĩ từ năm 1991 tới năm 2000

– Thập niên 90, kinh tế suy thoái  ngắn nhưng vẫn đứng đầu toàn cầu .

– GDP là 9765 tỷ USD, bình quân GDP đầu người là 34.600 USD, chiếm 25% trị giá tổng sản phẩm toàn cầu, chi phối nhiều tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế như WTO, INF, G7, WB…

– Khoa học – kĩ thuật: phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn toàn cầu

– Chính trị và đối ngoại:

+ Thập kỉ 90, chính quyền B.Clinton thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng”:

+ Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng tranh đấu.

+ Tăng cường khôi phục và phát triển  tính năng động và sức  mạnh  của nền kinh tế Mĩ.

+ Sử dụng khẩu hiệu “Xúc tiến dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

– Sau lúc chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã, Mĩ tìm cách vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn toàn cầu.

– Với sức mạnh kinh tế, khoa học – kỹ thuật Mĩ thiết lập trật tự toàn cầu “đơn cực”, trong đó Mĩ đóng vai trò lãnh đạo nhưng toàn cầu ko chấp nhận.

– Vụ khủng bố ngày 11/09/2001 cho thấy nước Mĩ cũng rất dễ bị tổn thương và chủ nghĩa khủng bố  làm cho Mĩ thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại ở thế kỷ XXI.

– Mĩ thường nhật hóa ngoại giao với Việt Nam ngày 11/07/1995

Trước lúc đi vào Hướng dẫn Giải bài tập Một Hai bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12 chúng ta hãy trả lời thắc mắc  in nghiêng giữa bài (Nghi vấn thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời thắc mắc bài 6 trang 44 sgk Lịch sử 12

Trả lời:

Những nhân tố xúc tiến kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973 bao gồm:

– Một là, lãnh thổ Mĩ rộng to, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động, thông minh.

+ Lãnh thổ Mĩ rộng to: phát triển những cùng chuyên canh quy mô to, mở rộng sản xuất công nghiệp và phát triển nhà cung cấp.

+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú: cung ứng vật liệu cho phát triển công nghiệp.

+ Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động, thông minh là hạ tầng quan yếu tăng năng suất lao động và phát triển rộng rãi những ngành kinh tế.

– Hai là, Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu: thu lợi nhuận từ việc kinh doanh vũ khí. Trong chiến tranh toàn cầu thứ hai, Mĩ là một trong ba lực lượng trụ cột trong khối đồng minh chống phát xít nên trong Hội nghị Ianta Mĩ được phân chia vùng tác động rộng to. Hơn nữa, là quốc gia tiên phong trong cách mệnh Khoa học – kĩ thuật nên Mĩ đã sản xuất ra nhiều vũ khí để bán cho những nước tham chiến.

–  Ba là, Mĩ đã vận dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mệnh khoa học – kỹ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất. Cuộc cách mệnh này đã giúp thay đổi những nhân tố sản xuất từ tư liệu sản xuất tới người lao động.

– Bốn là, những tổ hợp công nghiệp – quân sự, những công ti tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ sở hữu sức sản xuất, khó khăn to và sở hữu hiệu quả ở cả trong và ngoài nước. Những công ti này mang lại lợi nhuận rất to cho kinh tế Mĩ.

– Năm là, những chính sách và giải pháp điều tiết của nhà nước đóng vai trò quan yếu xúc tiến kinh tế Mĩ phát triển. Chính sách của chính phủ đúng đắn là điều kiện quan yếu dẫn đầu, tạo môi trường cho sự phát triển.

Trả lời:

Mối quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 – 1991 bao gồm những nét chính sau:

– Sau thất bại ở Việt Nam, chính quyền Mĩ vẫn tiếp tục thực hiện “chiến lược toàn cầu”, tăng cường chạy đua vũ trang, tiến hành “Chiến tranh lạnh” đối với Liên Xô.

– Sự đối đầu Xô – Mĩ chưa giúp Mĩ thỏa mãn tham vọng bá chủ toàn cầu mà còn làm suy giảm vị trí kinh tế, chính trị của Mĩ, trong lúc Tây Âu, Nhật Bản lại vươn lên mạnh mẽ, khó khăn quyết liệt.

– Từ giữa những năm 80, xu thế hội thoại, hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên toàn cầu: Những tổng thống Mĩ đã chuyển từ “đối đầu trực tiếp” (thời Rigân) sang hòa hoãn với Liên Xô, Trung Quốc, kí kết những hiệp ước hợp tác với Liên Xô, thường nhật hóa quan hệ với Trung Quốc, kí những hiệp ước hợp tác với Liên Xô, thường nhật hóa quan hệ với Trung Quốc.

– Tháng 12-1989, Mĩ và Liên Xô đã chính thức tuyên bố kết thúc “Chiến tranh lạnh”.


2. Trả lời thắc mắc bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12

Trả lời:

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm:

– Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng tranh đấu.

– Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

– Sử dụng khẩu hiệu “Xúc tiến dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài tập Một Hai bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Nghi vấn và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời thắc mắc và bài tập lịch sử 12 kèm câu trả lời chi tiết thắc mắc và bài tập Một Hai bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12 của Bài 6. Nước Mĩ trong Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000) của Phần một. Lịch sử toàn cầu hiện đại từ năm 1945 tới năm 2000 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng thắc mắc và bài tập những bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập Một bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12

Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học khoa học tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết.

Trả lời:

– Bóng đèn khí:

Phát minh ấn tượng này ra đời trong một phòng thí nghiệm nhỏ của Thomas Edison nằm trên một con thị trấn ở New Jersey – Mỹ vào năm 1879. Với thể nói, đèn khí là một trong những phát minh quan yếu và ấn tượng nhất đối với cả nhân loại. Chính phát minh này của Edison đã mang lại ánh sáng và sự văn minh cho cả toàn cầu loài người, đồng thời đã khai sinh cho ngành công nghiệp điện của toàn cầu. Sau hơn một thế kỷ sử dụng đèn khí do Edison phát minh ra, vì lý do tiết kiệm năng lượng người ta mới dần chuyển sang tiêu dùng bóng đèn huỳnh quang đãng. Song, ko người nào sở hữu thể phủ nhận: bóng đèn khí là một trong những phát minh tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại.
Máy quét cùng hưởng từ trường.

– Những dây chuyền công nghiệp:

Người đi tiên phong trong việc đổi mới cách thức sản xuất, thay thế việc sản xuất thủ công bằng sản xuất trên những dây truyền công nghiệp chính là Henry Ford. Ông đã phát hiện ra ưu điểm và hiệu quả năng suất, chất lượng của việc sản xuất bằng dây chuyền và nhanh chóng đưa vào ứng dụng cho xưởng sản xuất xe tương đối của mình từ năm 1908. Mặc dù nước Mỹ ko phải là quốc gia đã phát minh ra xe tương đối, tuy nhiên, một số lượng sản phẩm xe tương đối khổng lồ lại được sản xuất ra tại đây bởi hãng Ford.

– Chất bán dẫn:

Việc phát minh ra điện có nhẽ sẽ mất đi phần nào ý nghĩa của nó đối với cuộc sống nếu như ko sở hữu chất bán dẫn – dự án của nhóm 3 nhà khoa học Mỹ. Loại vật liệu này ngay từ lúc ra đời đã được tiêu dùng để chế tạo những thiết bị bên trong những loại máy móc như ti vi, máy tính… và mang lại hiệu quả ứng dụng tuyệt vời. Với dự án chất bán dẫn, nhóm nhà khoa học nói trên đã giành được giải Nobel vào năm 1956 cho phát minh ấn tượng và quan yếu của mình.

– Vệ tinh thông tin:

Là phát minh đã góp phần quan yếu vào sự bùng nổ của khoa học thông tin toàn cầu. Trên thực tế, dự án vệ tinh thông tin trước nhất được phát triển bởi quân đội Mỹ và vệ tinh thông tin này đã được đưa lên quỹ đạo trái đất từ năm 1958. Ngay sau lúc được đưa lên quỹ đạo, vệ tinh thông tin đã gửi về trái đất thông điệp của Tổng thống Mỹ Eisenhover với nội dung: “Nhờ sở hữu sự kỳ diệu của thành tựu khoa học, giọng nói của tôi đang tới được với những bạn từ một vệ tinh bay trong vũ trụ”. Ko lâu sau đó, cùng với những chuyến thám hiểm vũ trụ thành công của con tàu Apollo, vệ tinh ngày càng chứng minh được tính ứng dụng và tầm quan yếu của nó đối với sự phát triển của nhân loại. Chính nhờ vào phát minh này, mà khoa học thông tin phát triển mạnh mẽ và trở thành ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ như ngày nay.

– Máy quét cùng hưởng từ trường:

Sự ra đời của cỗ máy quét ảnh cùng hưởng từ trường là một trong những phát minh quan yếu trong ngành y khoa của nhân loại. Nhờ vào việc quét cùng hưởng này mà nhiều bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng bệnh, phát hiện sớm bệnh và được cứu sống. Phát minh này thuộc về một nhà khoa học người Mỹ sở hữu tên là Raymond Damadian. Ông cũng là người trước nhất đưa ra ý tưởng về một khoa học cho phép quét hình ảnh bên trong thân thể người để phát hiện bệnh mà ko gây ra đớn đau hay tác động gì cho người bệnh. Máy quét cùng hưởng từ trường khởi đầu được chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn cầu vào năm 1977

– Internet:

Là phát minh bắt nguồn từ một dự án nghiên cứu của quân đội Mỹ. Internet xuất hiện lần trước nhất trên toàn cầu tại một trung tâm nghiên cứu của quân đội Mỹ vào năm 1960. Ban sơ, những trung tâm nghiên cứu nước này phát triển một loại mạng kết nối những máy tính của 4 trường đại học là Stanford, UC Santa Barbara và Trường đại học Utah. Mạng sở hữu tên gọi là ARPAnet và được giới khoa học sử dụng với mục đích chính là để gửi những thư điện tử. Và chính thức được nghiên cứu mở rộng ứng dụng vào năm 1971.

– Khoa học laser:

Là một trong những khoa học mang lại nhiều ứng dụng và mang lại trị giá lên tới hàng tỉ đô la Mỹ trong ngành thương nghiệp. Phát minh ra laser là một trong những phát minh quan yếu nhất của giới khoa học Mỹ trong thế kỷ 20. Mặc dù từ năm 1917, Albert Einstein đã từng miêu tả tới một loại tia sở hữu tính năng như tia laser ngày nay. Song, phải tới tận năm 1960, những nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Hughes – California – Mỹ mới lần trước nhất tìm ra nó. Ngày nay, tia laser được sử dụng trong rất nhiều ngành và mang lại hiệu quả tuyệt vời, đặc thù là trong ngành y khoa. Trong những bệnh viện, laser được sử dụng để tiến hành những ca phẫu thuật phức tạp.

– Đưa người lên mặt trăng

Người Mỹ luôn tự hào rằng Mỹ là quốc gia trước nhất đưa được người lên mặt trăng. Cùng với thành công của Liên Xô lúc đưa được người bay vào vũ trụ, Mỹ và Liên Xô đã đạt được những thành tựu trước nhất sở hữu tính đột phá trong lịch sử ngành hàng ko vũ trụ toàn cầu.

– Bom nguyên tử:

Được xem là một trong những phát minh đã gây ra nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử. Song, sự xuất hiện của nguyên tử đã mở đầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của cả nhân loại.


2. Giải bài tập Hai bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12

Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 – 2000.

Trả lời:

– Từ năm 1945 tới năm 1973: Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng trở thành bá chủ toàn cầu. Trong năm 1972, Mĩ phát triển mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô.

– Từ năm 1973 tới năm 1991: Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với thuyết giáo Rigân, Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang. Tới tháng 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố kết thúc “chiến tranh lạnh”.

– Từ năm 1991 tới năm 2000: Chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng”, Mĩ tìm cách vươn lên và chi phối, lãnh đạo toàn toàn cầu.


Bài trước:

 • Giải bài tập Một Hai 3 bài 5 trang 41 sgk Lịch sử 12

Bài tiếp theo:

 • Giải bài tập Một Hai bài 7 trang 52 sgk Lịch sử 12

 • Những bài Lịch sử 12 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 12
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 12
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 12
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 12
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 12
 • Để học tốt môn GDCD lớp 12

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 12 với trả lời thắc mắc và bài tập Một Hai bài 6 trang 46 sgk Lịch sử 12!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000) từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập lịch sử 12 bài 6.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 12: Nước Mĩ giúp HS giải bài tập, cung ứng cho HS những tri thức cơ bản, xác thực, khoa học để những em sở hữu những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

(trang 44 sgk Lịch Sử 12):

Trả lời:

– Lãnh thổ Mĩ rộng to, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế.

– Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ kinh doanh vũ khí và phương tiện chiến tranh. Trong chiến tranh toàn cầu thứ 2, Mĩ là nước trung lập, Mĩ lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho những nước tham chiến. đây là nguồn thu to về kinh tế đối với nước này.

– Ứng dụng thành công thành tựu của cuộc cách mệnh khoa học-kĩ thuật hiện đại giúp tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

– Những tổ hợp công nghiệp – quân sự, những tập đoàn tư bản Mĩ sở hữu sức khó khăn to, hoạt động hiệu quả cả trong và ngoài nước.

– Vai trò điều tiết của nhà nước.

(trang 44 sgk Lịch Sử 12):

Trả lời:

– Sau năm 1973, Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với tham vọng trở thành bá chủ toàn cầu.

– Với thuyết giáo Rigân, Mĩ tăng cường chạy đua vũ trang.

– Đối đầu Xô – Mĩ làm suy giảm vị trí kinh tế và chính trị của Mĩ trong lúc Tây Âu và Nhật Bản lại sở hữu điều kiện vươn lên.

– 12/1989: Mĩ tuyên bố kết thúc “chiến tranh lạnh”.

(trang 46 sgk Lịch Sử 12):

Trả lời:

– Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sư mạnh, sẵn sàng tranh đấu.

– Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

– Sử dụng khẩu hiệu “xúc tiến dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Câu 1 (trang 46 sgk Sử 12):Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học khoa học tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết.

Lời giải:

Đang soạn…

Câu 2 (trang 46 sgk Sử 12):2. Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945-2000

Lời giải:

Trong thời kì từ năm 1945 tới năm 1973, chính quyền Mĩ luôn thực hiện chính sách nhằm ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của người lao động và những lực lượng tiến bộ. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng trở thành bá chủ toàn cầu. Trong năm 1972, Mĩ phát triển mối quan hệ với Trung Quốc.

1973-1991: Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với thuyết giáo Rigân, Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang. 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố kết thúc “chiến tranh lạnh”.

Trong thập kỷ 90, Chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược“Cam kết và mở rộng”, Mĩ tìm cách vươn lên và chi phối, lãnh đạo toàn toàn cầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *