Hãy mô tả nét chính về sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 8. Ấn Độ cổ đại

Câu Hai trang 26 sách bài tập Lịch Sử 6: Từ kết quả của bài tập 2 (phần A. Trắc nghiệm), hãy mô tả nét chính về sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại.

Lời giải:

- Cư dân trong xã hội được phân chia thành 4 sang trọng với những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau:

+ Sang trọng Brama (tăng lữ - quý tộc): đây là sang trọng cao nhất – những người thuộc sang trọng này mang nhiệm vụ nghiên cứu - giảng dạy kinh Vê-đa và lo việc cúng tế thần linh.

+ Sang trọng Ksatria (vương công – võ sĩ): đây là sang trọng mang vị trí cao thứ hai trong xã hội. Những người thuộc sang trọng này mang nhiệm vụ: học kinh Vê-đa; dâng lễ tế thần linh và thống trị thần dân.

+ Sang trọng Vaisia (người bình dân) – những người thuộc sang trọng này mang nghĩa vụ nộp thuế, lao dịch; phục vụ cho Bram và Ksatria.

+ Sang trọng Suđra là những người thấp kém nhất trong xã hội; họ phải phục tùng ko điều kiện cho 3 sang trọng trên (Brama, Ksatria và Vaisia).

- Quan hệ giữa những sang trọng trong đời sống thường nhật được pháp luật quy định rất chặt chẽ:

+ Những người khác sang trọng ko được kết hôn với nhau.

+ Những người thuộc sang trọng dưới buộc phải tôn kính và phục tùng ko điều kiện những người thuộc sang trọng trên.

  • Câu Một trang 24, 25 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy xác định phương án đúng.....

  • Câu Hai trang 25 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy ghép ô chữ bên trái với ô chữ bên phải sao cho thích hợp về nội dung lịch sử....

  • Câu 3 trang 25 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: Đạo Vê-đa, Đạo Bà La Môn, Đạo Phật, Ấn Độ giáo, A-sô-ca, Thích Ca Mâu Ni để điền vào chỗ (...) trong những câu sau.....

  • Câu Một trang 26 sách bài tập Lịch Sử 6: Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu tiêu biểu của văn hoá Ấn Độ cổ đại.....

  • Câu 3 trang 26 sách bài tập Lịch Sử 6: Đọc hai đoạn tư liệu dưới đây, hãy cho biết ý kiến của đạo Phật (1) mang tranh chấp với ý kiến phân biệt sang trọng của đạo Bà La Môn (2) ko....

  • Câu 4 trang 26 sách bài tập Lịch Sử 6: Vì sao nói: Ấn Độ là quốc gia của những tôn giáo và những bộ sử thi....

  • Câu 5 trang 26 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy chỉ ra một số thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn còn sử dụng tới ngày nay....

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 mang đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *