Giải Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Giải Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Lời giải Lịch Sử 7 Bài 14 sách mới:

- Lịch Sử 7 Kết nối tri thức:

 • Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên - KNTT

- Lịch Sử 7 Chân trời thông minh:

 • Lịch Sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ quốc gia thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (938-1009) - CTST

- Lịch Sử 7 Cánh diều:

 • Lịch Sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng quốc gia thời Lý (1009-1225) - CD
Lưu trữ: Giải Lịch Sử lớp 7 Bài 14 sách cũ

Với giải bài tập Lịch sử 7 Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) hay, chi tiết sẽ giúp học trò thuận lợi soạn, trả lời thắc mắc Lịch sử 7 Bài 14 phần 4.

 • Trả lời thắc mắc Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

 • Bài 1 (trang 68 sgk Lịch Sử 7): Em hãy trình bày những nguyên nhân...

 • Bài 2 (trang 68 sgk Lịch Sử 7): Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến...

Tuy nhiên là Giải sách bài tập, vở bài tập Lịch sử 7 Bài 14 phần 4 chi tiết và tóm tắt lý thuyết ngắn gọn cùng bộ thắc mắc trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 14 phần 4 sở hữu đáp án chi tiết:

 • Giải VBT Lịch sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ 13)

 • Giải SBT Lịch sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

 • Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII - hay, chi tiết)

 • Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 (sở hữu đáp án): Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

 • Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4 sở hữu đáp án mới nhất

Tham khảo thêm những bài giải Lịch sử 7 khác:

 • Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 17-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập lịch sử 7 bài 14 phần 4.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) giúp HS giải bài tập, sản xuất cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em sở hữu những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 7 Bài 14 trang 66: Em hãy nêu một số dân chứng để thấy những tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân Nguyên – Mông.

Trả lời:

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông của nhà Trần đã huy động được đông đảo tầng lớp nhân dân, những thành phần dân tộc đều tham gia, tiến hành trận đấu tranh nhân dân rộng khắp cả nước.

– Lúc quân gặc tới: cả nước chuẩn bị kháng chiến, thành lập những đội dân quân, sắm sửa vũ khí, nhân dân sẵn sàng chống chọi.

– Với chiến thuật “Vườn ko nhà trống”, nhân dân theo lệnh triều đình đựng giấu lương thảo, của nả, tự vũ trang đánh giặc, phối hợp chống chọi với quân triều đình, gây cho quân Mông – Nguyên nhiều khó khăn.

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 7 Bài 14 trang 66: Em hãy trình bày những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

Ông soạn “Hịch tướng sĩ” để động viên ý thức chống chọi của quân đội. Ông là nhà quân sự tài giỏi, là tác giả của những bộ binh thư nổi tiếng: Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư.

– Trần Quốc Tuấn là người trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, với tài thao lược của mình ông đã đưa ra nhiều chiệt thuật kháng chiến thông minh mà hiệu quả góp phần quan yếu đập tan ba lần xâm lược của quân Mông – Nguyên.

end

Bài Một trang 68 Lịch Sử 7: Em hãy trình bài những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Trả lời:

Nguyên nhân thắng lợi:

– Huy động được sức mạnh của toàn dân đánh gặc. Quân – dân một lòng kết đoàn chống chọi.

– Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần.

– Vai trò lãnh đạo của vua Trần Nhân Tông và những tướng soái – tiêu biểu nhất là Trần Quốc Tuấn đã đưa ra những chiến thuật kháng chiến đúng đắn, sáng suất, hợp lý thích hợp với hoàn cảnh.

– Ý thức hi sinh, quyết đấu quyết thắng của toàn dân ta, cốt là quân đội nhà Trần.

end

Bài Hai trang 68 Lịch Sử 7: Ý nghĩa lịch sử của ba lẫn kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

Ý nghĩa lịch sử:

– Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

– Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam tăng lòng tự hào, tự cường dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

– Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự vẻ vang của dân tộc.

– Thắng lợi đó đã để lại bài học vô cùng quý giá: Củng cố khối kết đoàn toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc.

– Góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và những nước phương Nam.

end

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *