Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI giúp HS giải bài tập, cung ứng cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em với những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 7 Bài 29 trang 148: Em hãy lập bảng thống kê những cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI tới giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

end

Bài một trang 147 Lịch Sử 7: Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

Một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX:

– Văn học:

     + Văn học dân gian phát triển mạnh với nhiều hình thức phong phú.

     + Văn học chữ Nôm phát triển tới đỉnh cao với nhiều tác phẩm tác giả tiêu biểu: Truyện Kiều – Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Quận Thanh Quan, Cao Bá Quát…

– Nghệ thuật:

     + Nghệ thuận dân gian phát triển phong phú. Nghệ thuật sân khấu, tuồng chèo phổ biến khắp nơi.

     + Tranh dân gian xuất hiện và phát triển mạnh.

     + Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đạt trình độ cao.

– Khoa học:

     + Sử học: Tác phẩm Đại Việt sử kí tiền biên; Đại Nam thực lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục…

     + Địa lý: Gia Định thành thông chí; Nhất thống dư địa chí…

     + Y khoa: Lê Hữu Trác là người thầy thuốc nổi tiếng.

– Kĩ thuật:

     + Một số kỹ thuật tiên tiến phương Tây đã tác động vào Việt Nam: Làm ruộng hồ, kính thiên lý, chế tạo máy xẻ gỗ, làm tàu thủy chạy sử dụng máy tương đối nước…

end

Câu hai trang 147 Lịch Sử 7: Quang quẻ Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia và xây dựng quốc gia như thế nào?

Trả lời:

– Tây Sơn lật đổ chính quyền những tập đoàn phong kiến:

     + Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777).

     + Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), Vua Lê (1788).

– Đánh tan quân xâm lược:

     + Đánh tan 5 vạn quân Xiêm năm (1785).

     + Quang quẻ Trung đại phá quân Thanh (1789).

– Xây dựng quốc gia:

     + Phục hồi kinh tế, văn hoá dân tộc.

     + Củng cố quốc phòng, thi hành chính sách đối ngoại khéo léo.

end

Câu 3 trang 147 Lịch Sử 7: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao?

Trả lời:

– Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã:

– Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong tay vua, tiến hành cải cách hành chính chia quốc gia là 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

– Kinh tế: Ban hành nhiều chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

– Củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng quân đội mạnh.

end

Câu 4 trang 147 Lịch Sử 7: Tình hình kinh tế, văn hóa ở những thế kỉ XVI tới nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

end

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *