Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1
Bài 1: Những cuộc cách mệnh tư sản trước hết

(trang 4 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Tới thế kỉ XV, yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu đã phát triển khá mạnh, với nhiều công trường thủ công như dệt vải, luyện kim, nấu đường... với thuê mướn nhân lực.

- Trong xã hội, hai giai cấp mới được hình thành là tư sản và vô sản. Giai cấp tư sản với thế lực to về kinh tế, nhưng vẫn là giai cấp bị trị. Vì vậy, tranh chấp giữa giai cấp tư sản và nhân dân nói chung với chế độ phong kiến rất gay gắt.

(trang 4 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Diễn biến :

+ Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống lại chính quyền phong kiến Tây Ban Nha đã diễn ra, đỉnh cao là năm 1566.

+ Năm 1581, những tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan đã thành lập "Những tỉnh liên hợp” (sau là Cùng hòa Hà Lan).

+ Năm 1648, chính quyền Tây Ban Nha xác nhận nền độc lập của Hà Lan.

- Kết quả và ý nghĩa :

Cách mệnh Hà Lan thế kỉ XVI là cuộc cách mệnh tư sản trước hết trên toàn cầu, đã lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

(trang 5 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh:

+ Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ,...ra đời, phục vụ cho tiêu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

+ Nhiều trung tâm to về công nghiệp, thương nghiệp, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.

+ Những phát minh về kĩ thuật, về những hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

+ Số đông những địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới.

- Hệ quả:

Sự thay đổi về kinh tế, những tranh chấp gay gắt giữa tư sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế (kế bên tranh chấp cũ giữa nông dân và địa chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mệnh lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

(trang 6 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Giai đoạn 1 (1642 - 1648):

+ Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội Anh (Quốc hội gồm phần to là quý tộc mới) nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện chính sách thống trị độc đoán của mình. Quốc hội được sự ủng hộ của nhãn dàn đã phản đối kịch liệt, Sác-lơ I liền chuẩn bị lực lượng chống lại Quốc hội.

+ Năm 1642, nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về phía quân đội nhà vua. Nhưng từ lúc Ô-li-vơ Crôm-oen lên làm chỉ huy quân đội Quốc hội, xây dựng đội quân với kỉ luật, đã liên tục đánh bại quân đội của nhà vua. Sác-lơ I bị bắt.

- Giai đoạn 2 (1649 - 1688):

+ Ngày 30 -1-1649. Crôm-oen đưa vua Sác-lơ I ra xử tử. Nước Anh chuyển sang nền cùng hòa và cách mệnh đạt tới đỉnh cao.

+ Tuy nhiên , chỉ với giai cấp tư sản và quý tộc mới thừa hưởng quyền lợi. vì vậy nhân dân tiếp tục đấu tranh.

+ Quý tộc mới và tư sản lại thỏa hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-si-ơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

(trang 6 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Quý tộc liên minh với tư sản lãnh đạo cách mệnh, xử tử vau Sác-lơ I, lập nền cùng hòa, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản.

- Nhân dân – động lực chính của cách mệnh ko thừa hưởng chút quyền lợi gì, nhân dân tiếp tục đấu tranh.

- Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản lại chủ trương khôi phục chế độ quân chủ mà vẫn giữ vững thành tựu cách mệnh.

(trang 6 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

Thắng lợi của giai cấp tư sản và quý tộc mới trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời lạc hậu đã xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (hình thức quân chủ lập hiến), mở đường cho nền sản xuất mới: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến.

(trang 6 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

Cách mệnh tư sản Anh thành công mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản quý tộc mới. Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại ko được đáp ứng.

(trang 7 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Sau lúc Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu tuần tự chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Từ đầu thế kỉ XVII tới đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ.

- Đây là vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên, quê hương lâu đời của người In-đi-an (thổ dân da đỏ). Trong hai thế kỉ XVII - XVIII, thực dân Anh đã xoá sổ hoặc dồn người ln-đi-an vào vùng đất phía tây xa xôi. Họ bắt người da đen ở châu Phi đưa sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.

(trang 8 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

Nhân dân những thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh vì:

- Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của những thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề. độc quyền kinh doanh trong và ngoài nước).

- Cư dân ở những thuộc địa Bắc Mĩ, gồm phần to là con cháu người Anh thiên cư sang, tranh chấp gay gắt với chính quốc. Những tầng lớp nhân dân thuộc địa. bao gồm tư sản, chủ đồn điền, người lao động, nô lệ đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh.

(trang 8 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Tuyên ngôn độc lập (4- 7- 1776) xác định quyền con người và quyền của những thuộc địa. Tuyên ngôn mang tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại. Nó nêu những nguyên tắc đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người.

- Nhưng Tuyên ngôn còn hạn chế: ko thủ tiêu chế độ nô lệ, người phụ nữ ko với quyền tham gia bầu cử, khẳng định quyền lực của người da trắng, quyền tư hữu tư sản...

(trang 9 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tiến công ba tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế. Đáp lại, thực dán Anh đã ra lệnh đóng cửa cảng.

- Năm 1774, đại biểu những thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ờ Phi-la-đen-phi-a. yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ những luật cấm vô lí. nhưng ko đạt kết quả.

- Tháng 4 - 1775, trận chiến tranh bùng nổ. Nhờ với sự lãnh đạo tài giỏi của Gioóc-si-ơ Oa-sinh-tơn, quân thuộc địa đã giành được nhiều thắng lợi quan yếu.

- Ngày 4 —7 - 1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa. Nhưng thực dân Anh ko chấp nhận và trận chiến tranh vẫn tiếp tục.

- Tháng 10 - 1777, quân 13 thuộc địa giành thắng lợi to ờ Xa-ra-tô-ga, làm quân Anh suy yếu. Năm 1783, thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, xác nhận nền độc lập của những thuộc địa. Trận đấu tranh kết thúc.

(trang 9 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

Những điểm hạn chế là: Quyền dân chủ bị hạn chế: phụ nữ, nô lệ da đen, người In-đi-an ko với quyền chính trị.

(trang 9 sgk Lịch Sử 8): -

Trả lời:

- Với hiệp ước Véc-xai, Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Hợp chúng quốc MT (USA) ra đời.

- Hiến pháp 1787 đã đề cao vai trò của chính quyền trung ương, củng cố vị trí và tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản và chủ nô, song chưa đem lại quyền lợi cho đại số đông nhân dân lao động.

Tham khảo những bài giải Lịch Sử 8 Bài Một khác:

  • Trả lời nghi vấn Bài Một Tranh chấp giữa chế độ phong kiến ...

  • Bài 1 (trang 9 sgk Lịch Sử 8): Lập niên biểu về Cách mệnh ...

  • Bài 2 (trang 9 sgk Lịch Sử 8): Nêu ý nghĩa lịch sử ...

  • Giải bài tập Lịch Sử 8 (ngắn nhất)
  • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 8 với đáp án
  • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8
  • Giải vở bài tập Lịch Sử 8
  • Giải sách bài tập Lịch Sử 8
  • Top 32 Đề thi Lịch Sử 8 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *