Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em sở hữu những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài Một trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Từ thu – đông 1953 tới xuân 1955, thực dân Pháp đã đề ra kế hoạch quân sự nào ở Đông Dương?

Kế hoạch Rơ-ve.
Kế hoạch Đờ Lát đờ Tái-xi-nhi.
XKế hoạch Na-va.
Kế hoạch Sa-lăng.

+) Mưu mô của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch trên là gì?

Giữ thế phòng thủ chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.
XXoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương và kết thúc chiến tranh.
Xoá sổ cơ quan đầu não kháng chiến của ta và khóa chặt biên giới Việt – Trung.
Từng bước rút khỏi chiến tranh ở Đông Dương để cho Mĩ nhảy vào thay thế.

Bài Hai trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nội dung bức ảnh gắn với sự kiện nào?

Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch Biên giới
Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến.
XBộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954.

+) Phương hướng chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì?

Tổ chức tiến công to vào đồng bằng Bắc Bộ để xoá sổ toàn bộ quân địch tại đây.
XMở những đợt tiến công vào những hướng quan yếu về chiến lược mà địch tương đối yếu, buộc địch phải tiêu cực phân tán lực lượng ứng phó với ta.
Giữ thế phòng thủ trên chiến trường, tránh đụng độ với địch để bảo toàn lực lượng.
“Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng.

+) Cho biết kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954 được đề ra từ hội nghị nào? Thời kì nào?

Lời giải:

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 – 1954 vào tháng 9 năm 1953.

Bài 3 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ sơ đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Tô màu đổ vào kí hiệu chỉ hướng tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam; màu tím vào kí hiệu chỉ hướng tiến công và rút chạy của địch.

+) Điền tên những địa danh; Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây-cu vào chỗ chấm (…) trên lược đò và tô màu xanh vào khuyên tròn tại địa danh đó.

Lời giải:

+) Trình bày mồm diễn biến Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 theo sơ đồ.

Lời giải:

– Tháng 12-1953, ta mở chiến dịch Tây Bắc, phóng thích tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ.

– Đầu tháng 12-1953, liên quân Lào – Việt tiến công Trung Lào, phóng thích Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô.

– Tháng 1-1954, liên quân Lào – Việt mở cuộc tiến công địch ở Thượng Lào, phóng thích toàn tỉnh Phong Xa-lì, Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang.

– Tháng 2-1954, quân ta phóng thích thị xã Kon Tum, uy hiếp Plây-cu, địch phải tăng cường lực lượng cho Plây-cu.

+) Tương tự lực lượng cơ động của địch phải phân tán thành 5 nơi. Kế hoạch Na-va đã bước đầu bị vỡ nợ.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Kết quả của Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì?

Làm vỡ nợ kế hoạch Na-va.
XLàm vỡ nợ bước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch tiêu cực phân tán quân ra nhiều nơi.
Tạo điều kiện để quân ta xoá sổ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bài 4 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ sơ đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Điền tên những phân khu của địch ở Điện Biên Phủ vào chỗ chấm (…) trên sơ đồ cho đúng.

+) Tô những màu tím, hồng , đỏ tuần tự vào kí hiệu chỉ quân ta tiến công đợt 1, đợt 2, đợt 3 trên sơ đồ.

Lời giải:

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Chiến dịch Điện Biên Phủ được khởi đầu và kết thúc ngày nào?

Từ ngày 3 – 12 –1953 tới ngày 13 – 3 – 1954.
XTừ ngày 13 – 3–1954 tới ngày 7 – 5 – 1954.
Từ ngày 8 – 5 –1954 tới ngày 21 – 7 – 1954.
Từ ngày 8 – 5 –1954 tới ngày 21 – 7 – 1954.

+) Tại mặt trận Điện Biên Phủ quân ta đã loại khỏi vòng chống chọi bao nhiêu tên địch?

X16 200 tên.
12 600 tên.
26 100 tên.
21 600 tên.

+) Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi sở hữu ý nghĩa lịch sử gì?

XLàm vỡ nợ hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí hiệp nghị Giơ-ne-vơ.
Mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn toàn cầu.
Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Khích lệ phong trào phóng thích dân tộc ở những nước trên toàn cầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *