Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 27 trang 127
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 9 Bài 27 trang 127

(trang 127 sgk Lịch Sử 9): -

Trả lời:

* Ý nghĩa lịch sử:

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã kết thúc trận đấu tranh xâm lược, đồng thời kết thúc ách thống trị thực dân của Pháp trong sắp một thế kỉ trên quốc gia ta. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn phóng thích, chuyển sang giai đoạn cách mệnh xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở vật chất để nhân dân ta phóng thích miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, mưu mô nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, động viên mạnh mẽ phong trào phóng thích dân tộc trên toàn cầu, trước hết là ở những nước châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh.

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ toạ Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, thông minh.

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược được tiến hành trong điều kiện mang hệ thống chính quyền dân chủ sở hữu dân trong cả nước, mang Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, mang lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và ko ngừng vững mạnh, mang hậu phương rộng to được xây dựng vững chắc về mọi mặt.

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta được tiến hành trong liên minh đấu tranh với nhân dân hai nước Lào và Cam-pu-chia chống kẻ thu chung, mang sự tán thành, ủng hộ và viện trợ của Trung Quốc. Liên Xô và những nước dân chủ sở hữu dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Tham khảo thêm những bài giải Lịch Sử 9 Bài 27 khác:

 • Trả lời nghi vấn Bài 27 (trang 119):

 • Trả lời nghi vấn Bài 27 (trang 121):

 • Trả lời nghi vấn Bài 27 (trang 125):

 • Trả lời nghi vấn Bài 27 (trang 126):

 • Trả lời nghi vấn Bài 27 (trang 127):

 • Bài 1 (trang 127 sgk Lịch Sử 9): Vì sao lại khẳng định ...

 • Bài 2 (trang 127 sgk Lịch Sử 9): Hãy sưu tầm tranh ảnh ...

 • Bài 3 (trang 127 sgk Lịch Sử 9): Lập bảng những niên đại ...

 • Giải bài tập Lịch Sử 9 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 9 mang đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 9
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 9
 • Đề thi Lịch Sử 9 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Soạn Lịch sử 9 trang 127 từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập lịch sử 9 bài 27 trang 127.

Lịch sử 9 Bài 27 giúp những em học trò lớp 9 nắm vững tri thức về kế hoạch NaVa của Pháp, Mĩ và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 127.

Soạn sử 9 Bài 27 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho thầy giáo và những em học trò tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chuẩn xác nhằm tăng kết quả học tập của những em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 27

I. Kế hoạch NaVa của Pháp, Mĩ

- Ngày 7-5-1953, được sự viện trợ của Mĩ, Na-va vạch kế hoạch quân sự hi vọng kết thúc chiến tranh ở Đông Dương trong vòng 18 tháng.

- Kế hoạch Na-va tiến hành theo hai bước:

II. Cuộc tiến công chiếc lược Đông - Xuân 1953 -1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953 - 1954

- Phương hướng chiến lược của ta: Quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận: chính diện và sau lưng địch. Giữ vững thế chủ động buộc địch phải phân tán lực lượng ở những điểm xung yếu.

- Phương châm: Tích cực chủ động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, ko kiên cố thì kiên quyết ko đánh.

- Ta mở một loạt chiến dịch ở hầu khắp những chiến trường Đông Dương, buộc địch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi.

+ Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Điện Biên Phủ.

+ Xê-nô (Trung Lào).

+ Luông Pha-bang (Thượng Lào).

+ Plâyku (Tây Nguyên).

2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

- Mưu mô của địch:

+ Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương.

+ Lực lượng địch gồm: 16200 tên đủ những binh chủng và phương tiện chiến tranh, được sắp xếp thành một hệ thống phòng thủ mạnh, gồm 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu (phân khu trung tâm, phân khu Bắc, phân khu Nam). Pháp và Mĩ cho rằng Điện Biên Phủ là một “pháo đài ko thể công phá”.

- Quá trình chuẩn bị của ta:

+ Ta chuẩn bị cho chiến dịch với khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng lợi”.

+ Huy động 261.464 dân công vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, vũ khí.

+ Quân nhân từ những hướng hành quân về Điện Biên Phủ thắt chặt vòng vây.

- Chủ trương của ta:

Xoá sổ lực lượng địch, phóng thích vùng Tây Bắc, tạo điều kiện phóng thích Bắc Lào.

- Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ: chia làm 3 đợt:

- Kết quả: ta xoá sổ và bắt sống toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: 16200 tên, hạ 62 phi cơ, thu toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất vật chất, kĩ thuật.

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

1. Ý nghĩa lịch sử

*Đối với Việt Nam:

- Kết thúc trận đấu tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong sắp một thế kỉ trên quốc gia ta.

- Bảo vệ được thành tựu của cách mệnh tháng Tám.

- Phóng thích hoàn toàn miền Bắc, tạo cơ sở vật chất để nhân dân ta phóng thích miền Nam.

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và mưu mô nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.

* Đối với quốc tế:

Khích lệ mạnh mẽ phong trào phóng thích dân tộc trên toàn cầu, trước hết là những nước ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh, một dân tộc dù đất ko rộng, người ko đông nếu quyết tâm đấu tranh vì độc lập, tự do, mang đường lối quân sự, chính trị đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế, thì hoàn toàn mang khả năng giành thắng lợi.

2. Nguyên nhân thắng lợi

- Sở hữu sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ toạ Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn: giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Được tiến hành trong điều kiện mang hệ thống chính quyền dân chủ sở hữu dân trong cả nước, mang mặt trận dân tộc thống nhất, mang lực lượng vũ trang ba thứ quân, mang hậu phương vững chắc.

- Sở hữu ý thức kết đoàn giữa ba nước Đông Dương và sự tán thành tình viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô, những nước dân chủ sở hữu dân khác, của thực dân Pháp và loài người tiến bộ.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 27

Câu 1

Vì sao lại khẳng định thắng lợi Điện Biên Phủ đã quyết định việc kết thúc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Gợi ý đáp án

Thắng lợi Điện Biên Phủ đã quyết định việc kết thúc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương, vì:

- Thắng lợi Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

- Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo thuận lợi cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta.

- Buộc Pháp phải ký Hiệp nghị Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

Câu 2

Hãy sưu tầm tranh ảnh về thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Gợi ý đáp án 

Học trò tự sưu tầm nhé

Câu 3

Lập bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi mang ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên những mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ tháng 12-1946 tới tháng 7 – 1954.

Gợi ý đáp án

Bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi mang ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên những mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ tháng 12-1946 tới tháng 7-1954:

Mặt trậnThời kìSự kiện
Chính trị- Từ ngày 11 tới 19-2-1951- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cùng sản Đông Dương.
- Ngày 3-3-1951- Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hợp quốc dân Việt Nam (Liên Việt).
- Ngày 11-3-1951- Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập để tăng cường khối kết đoàn của ba nước Đông Dương.
Quân sự - 19-12-1946 tới 17-2-1947- Trận chiến đấu của những thành thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
- 7-10-1947 tới tháng 12-1947- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947
- 16-9-1950 tới 22-10-1950- Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950
- Đông - xuân 1950-1951- Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ
- Đông - xuân 1951-1952- Chiến dịch Hòa Bình
- Thu - đông năm 1952.- Chiến dịch Tây Bắc
- Xuân - hè năm 1953.- Chiến dịch Thượng Lào
- 13-3 tới 7-5-1954- Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
Ngoại giao- 21-7-1954- Hiệp nghị Giơ-ne-vơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *