Lịch Sử 7 Kết nối tri thức Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Với soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò thuận lợi trả lời nghi vấn và làm bài tập Lịch Sử 7 Bài 14.

Giải Lịch Sử 7 Kết nối tri thức Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Video Giải Lịch sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Bích Phương (Thầy giáo VietJack)

Giải Lịch sử 7 trang 68

 • Nghi vấn mở đầu trang 68 Bài 14 Lịch Sử lớp 7: Vào thế kỷ XIII, đế chế Mông cổ liên tiếp tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược ....

Giải Lịch sử 7 trang 69

1. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258

 • Nghi vấn Một trang 69 Lịch Sử lớp 7: Dựa vào thông tin trong mục và lược đồ hình 1. Hãy trình bày những nét chính ....

 • Nghi vấn Hai trang 69 Lịch Sử lớp 7: Câu nói của Trần Thủ Độ trong tư liệu Một thể hiện điều gì về tinh thần ....

Giải Lịch sử 7 trang 71

2. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285

 • Nghi vấn Một trang 71 Lịch Sử lớp 7: Khai thác tư liệu Hai và 3, em hãy chỉ ra điểm chung về tinh thần chiến đấu ....

 • Nghi vấn Hai trang 71 Lịch Sử lớp 7: Trình bày tóm tắt những nét chính về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên ....

Giải Lịch sử 7 trang 72

3. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 - 1288

 • Nghi vấn trang 72 Lịch Sử lớp 7: Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 – 1288 ....

Giải Lịch sử 7 trang 73

4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

 • Nghi vấn Một trang 73 Lịch Sử lớp 7: Phân tích Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. ....

 • Nghi vấn Hai trang 73 Lịch Sử lớp 7: Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. ....

Tập luyện & Vận dụng

 • Tập luyện Một trang 73 Lịch Sử lớp 7: Hãy lập và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về ba lần kháng chiến chống quân ....

 • Tập luyện Hai trang 73 Lịch Sử lớp 7: Từ tri thức dã học ở bài 13 và 14, em hãy giám định ngắn gọn ....

 • Vận dụng 3 trang 73 Lịch Sử lớp 7: Thắng lợi của ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta ....

 • Lịch Sử 7 Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 - 1400)

 • Lịch Sử 7 Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407)

 • Lịch Sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • Lịch Sử 7 Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

 • Lịch Sử 7 Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X tới thế kỉ XVI

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *