Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) giúp HS giải bài tập, sản xuất cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em với những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời:

   – Chính trị:

      + Thực dân Pháp thiết lập bộ máy thống trị ở Nam Kì, tiến hành bóc lột nhân dân, mở trường tập huấn tay sai…Chuẩn bị kế hoạch xâm lược mới.

      + Triều đình Huế thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời: bóc lột nhân dân, thương lượng với Pháp để san sẻ quyền thống trị.

   – Kinh tế: sa sút, tài chính thiếu hụt.

   – Xã hội: đời sống nhân dân khổ cực, hàng loạt trận chiến tranh nổ ra nhưng bị triều đình đàn áp.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 120: Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Trả lời:

   – Cuối năm 1872, Pháp cho lái buôn Đuy-puy gây rối ở Hà Nội, tạo thời cơ cho Pháp kéo quân ra Bắc.

   – Ngày 20-11-1873, Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.

   – Tiếp đó, Pháp cho quân đánh chiếm những tỉnh Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, Ninh Bình và Nam Định.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 120: Vì sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn ko thắng được giặc?

Trả lời:

    – Nguyễn Tri Phương và những quan ở Hà Nội lung túng, thụ động chỉ ngồi chờ lệnh của triều đình.

    – Triều đình ko kiên quyết chống giặc, ko phát động nhân dân chống giặc.

    – Quân triều đình đông nhưng trang bị vũ khí thô sơ.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 121: Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Trả lời:

   – Ngày 21-12-1873, quân Pháp đánh ra Cầu Giấy.

   – Quân Pháp bị đội quân của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

   – Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan và lính tráng địch bị giết thịt tại trân.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 121: Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Trả lời:

   Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất vì :

   – Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, ko tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó với thể đánh thắng được quân Pháp.

   – Lúc này diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của nông dân. Triều đình Huế muốn hoà với Pháp để đem đại quân ra xoá sổ những cuộc nổi dậy ở đất Bắc đang huy hiếp ngai vàng vàng của dòng tộc Nguyễn, bảo vệ quyền lợi của dòng tộc và giai cấp.

   – Ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành lại những vùng đất đã mất.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 122: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Trả lời:

   – Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngày 3 – 4 – 1882, quân Pháp đổ bộ Hà Nội.

   – Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta phái vũ khí và giao thành ko điều kiện.

   – Ko đợi ta trả lời, Pháp nổ súng tiến công.

      + Quân ta quả cảm chống trả nhưng thành Hà Nội vẫn bị rơi vào tay giặc.

   – Quân Pháp tỏa đi đánh chiếm Hòn Gai, Nam Định và những tỉnh đồng bằng Bắc Kì.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 123: Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Trả lời:

   – Nhân dân tích cực phối hợp với quân triều đình kháng chiến.

      + Nhân dân đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc.

      + Tổ chức thành hàng ngũ, với vũ trang tự vệ để tham gia bảo vệ thành.

   – Trận đấu đấu trong lòng địch diễn ra rất quyết liệt.

   – Nhân dân ko bán lương thực cho Pháp, tích cực đào hào, dắp lũy, cắm kè trên sông, làm hầm chông, cạm bẫy để chống Pháp.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 123: Vì sao thực dân Pháp ko nhượng bộ triều đình Huế sau lúc Ri-vi-ê bị giết thịt tại trận Cầu Giấy năm 1883?

Trả lời:

   – Thực dân Pháp ko nhượng bộ triều đình Huế sau lúc Ri-vi-ê bị giết thịt tại trận Cầu Giấy năm 1883 vì:

   Trả lời

      + Triều đình Huế suy yếu, chủ trương thương lượng với Pháp, hi vọng Pháp sẽ rút quân.

      + Thực dân Pháp với thêm viện binh, tiềm lực kinh tế, quân sự ngày càng mạnh.

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 8 Bài 25 trang 124: Thái độ của nhân dân ta lúc triều đình Huế kí những hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?

Trả lời:

   – Triều đình Huế tuần tự kí với Pháp hai bản hiệp đầu hàng: Hiệp ước Hác- măng (1883) và Pa-tơ- nốt (1884):

      + Nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh chống Pháp và chống triều đình.

      + Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

Bài một trang 124 Lịch Sử 8: Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của những hiệp ước 1883 và 1884.

Trả lời:

Hiệp ước Hác-măng 1883Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884

– Bắc Kì và Trung Kì đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.

– Triều đình Huế được cai quản Trung Kì nhưng phải thông qua Khâm sứ Pháp ở Huế. Ba tỉnh Thanh –Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì.

– Công sứ Pháp ở Bắc Kì kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ.

– Việc giao thiệp với nước ngoài của triều đình Huế đều do Pháp nắm.

– Triều đình Huế rút quân đội khỏi Trung Kì.

– Nội dung cơ bản giống với Hiệp ước 1883, chỉ sửa đổi về ranh giới khu vực Trung Kì như:

+ Trả lại những tỉnh Bình Thuận ở phía Nam và Thanh-Nghệ-Tĩnh ở phía Bắc cho triều đình Huế.

+ Cho phép triều đình Huế với quân đội riêng.

Bài hai trang 124 Lịch Sử 8: Vì sao nói từ năm 1858 tới năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước tới đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

Trả lời:

   Từ năm 1858 tới năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước tới đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược, tuần tự kí với Pháp những bản hiệp ước bán nước :

   – Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 :

      + Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ờ 3 tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn.

      + Mở 3 cửa biển cho Pháp vào kinh doanh…

   – Hiệp ước Giáp Tuất 1874: thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp…

   – Hiệp ước Hác-măng 1883:

      + Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ờ Bắc Kì và Trung Kì, cắt Bình Thuận nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.

      + Việc giao thiệp với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) đều do Pháp nắm.

   – Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884: Tiếp tục thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp…

   Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *