Bài tập Thời gian Toán lớp 5 có lời giải


Bài tập Thời kì Toán lớp 5 mang lời giải

Câu 1: Muốn tính thời kì ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Gọi véc tơ vận tốc tức thời là , quãng đường là, thời kì là . Công thức tính thời kì là:

A. = +

B. = –

C. = ×

D. = :

Câu 3: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường81 km
Véc tơ vận tốc tức thời36 km/giờ
Thời kì... giờ

A. 2,25

B. 2,2

C. 3,25

D. 3,2

Câu 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường1260 m
Véc tơ vận tốc tức thời35 m/phút
Thời kì... phút

A. 30

B. 32

C. 34

D. 36

Câu 5: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

2,7 km
18 m/giây
... giây

A. 0,15

B. 1,5

C. 15

D. 150

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trên quãng đường dài 54km, người đi xe máy đi với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ.

Vậy người đó đi hết quãng đường trong giờ.

Câu 7: Lúc 13 giờ 45 phút, một chiếc xe máy xuất phát từ A đi tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 32km. Hỏi xe máy tới B lúc mấy giờ?

A. 13 giờ 15 phút

B. 14 giờ 25 phút

C. 14 giờ 33 phút

D. 14 giờ 43 phút

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi quãng đường từ A tới B dài 24km bằng xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 16km/giờ.

Biết véc tơ vận tốc tức thời ko đổi thì tổng thời kì đi và về của người đó là giờ.

Câu 9: Hai tỉnh A và B cách nhau 70km. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe máy từ A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/giờ để tới B. Hỏi người đó tới B lúc mấy giờ? Biết giữa đường người đó nghỉ 20 phút.

A. 8 giờ 55 phút

B. 9 giờ 5 phút

C. 9 giờ 15 phút

D. 9 giờ 35 phút

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe máy với véc tơ vận tốc tức thời 42 km/giờ từ tỉnh A và muốn tới tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Biết quãng đường giữa Hai tỉnh A và B là 105km.

Vậy người đó phải xuất phát lúc giờ phút.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô đi hết quãng đường 60km trong 2,5 giờ. Với tận cùng tốc như thế, ô tô đi hết quãng đường 90km trong giờ.

Câu 12: Lúc 6 giờ 15 phút, một người đi xe đạp từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/giờ. Lúc 7 giờ một người khác đi xe máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ và tới B lúc 7 giờ 45 phút. Hỏi người đi xe đạp tới trước hay người đi xe máy tới trước và tới trước bao nhiêu thời kì?

A. Người đi xe đạp; 15 phút

B. Người đi xe máy; 45 phút

C. Người đi xe đạp; 5 phút

D. Người đi xe máy; 30 phút

Câu 13: Quãng đường AB dài 120km. Lúc 7 giờ 30 phút một ô tô đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ và nghỉ trả khách 45 phút. Sau đó ô tô đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/giờ. Hỏi ô tô về tới A lúc mấy giờ?

A. 12 giờ 39 phút

B. 12 giờ 19 phút

C. 11 giờ 54 phút

D. 11 giờ 9 phút

Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe máy từ A tới B lúc 7 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 32 km/giờ. Một thời kì, một người đi ô tô cũng xuất phát đi từ A với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 120km.

Vậy để tới B đồng thời với người đi xe máy, người đi ô tô phải xuất phát lúc giờ phút.

  • Bài tập Hai vật chuyển động ngược chiều
  • Bài tập Hai vật chuyển động cùng chiều
  • Bài tập Chuyển động trên dòng nước
  • Bài tập Ôn tập về số tự nhiên
  • Bài tập Ôn tập về phân số
  • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 5 trang 143, Thời gian từ website thuthuat.taimienphi.vn cho từ khoá giải bài tập lớp 5 thời kì.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 143 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 143

Đề bài:
Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:
Để tính được thời kì (t), ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời. Công thức: t = s : v (trong đó: t là thời kì; v là véc tơ vận tốc tức thời; s là quãng đường).

Đáp án:

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 bài Thời kì trang 143

Đề bài:
a) Trên quãng đường 23,Một km, một người đi xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 13,Hai km/giờ. Tính thời kì đi của người đó.
b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10km/giờ. Tính thời kì chạy của người đó.

Phương pháp giải:
a) Muốn tính thời kì đi của người đi xe đạp, ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời đi xe đạp của người đó.
b) Muốn tính thời kì chạy của người đó, ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời chạy của người đó. 

Đáp án:
a) Thời kì đi của người đi xe đạp là:
23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ) = Một giờ 45 phút
b) Thời kì chạy của người đó là:
2,5 : 10 = 0,25 (giờ) = 15 phút
Đáp số:
a) Một giờ 45 phút;
b) 15 phút.

3. Giải bài 3 - Giải Toán 5 Thời kì trang 143

Đề bài:
Một phi cơ bay với véc tơ vận tốc tức thời 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi phi cơ tới nơi lúc mấy giờ, nếu nó xuất phát lúc 8 giờ 45 phút?

Phương pháp giải:
- Muốn tính thời kì phi cơ bay hết quãng đường đó, ta lấy quãng đường đem chia cho véc tơ vận tốc tức thời của phi cơ, đổi kết quả ra giờ.
- Muốn biết phi cơ tới nơi lúc mấy giờ nếu nó xuất phát lúc 8 giờ 45 phút, ta lấy thời kì xuất phát đem cùng với thời kì phi cơ bay hết quãng đường đó. 

Đáp án:
Thời kì phi cơ bay hết quãng đường là:
2150 : 860 = 2,5 (giờ)
2,5 giờ = Hai giờ 30 phút.
Tàu bay tới nơi lúc:
8 giờ 45 phút + Hai giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút
Đáp số: 11 giờ 15 phút.

4. Giải bài 4 trang 143 SGK Toán 5

Đề bài:
Một con tấy mang thể bơi với véc tơ vận tốc tức thời 420m/phút. Tính thời kì để tấy bơi được quãng đường 10,5km.

Phương pháp giải:
- Đổi đơn vị đo độ dài từ ki-lô-mét ra mét.
- Tính thời kì để tấy bơi được quãng đường 10,5km bằng cách lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời bơi của tấy. 

Đáp án:
Đổi: 10,5km = 10500m.
Thời kì để tấy bơi được 10,5km là:
10500 : 420 = 25 (phút)
Đáp số: 25 phút.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 143, Thời kì (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán 5 trang 143
Đề bài:
Điền số thích hợp vào ô trống

Bài giải:

Bài Hai gii Toán 5 trang 143 SGK
a) Trên Q.đường 23,Một km, một người đi xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 13,Hai km/giờ. Tính thời-gian đi của người đó.
Bài giải: 23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)
b) Trên Q.đường 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10km/giờ. Tính thời-gian chạy của người đó.
Bài giải: 2,5 : 10 = 0,25 (giờ). 0,25 giờ = 15 phút.

Bài 3 gii Toán 5 trang 143 SGK
Đề bài:
Một phi cơ bay với véc tơ vận tốc tức thời 860 km/giờ được quãng-đường 2150km. Hỏi phi cơ tới nơi lúc mấy giờ, nếu nó xuất phát lúc 8 giờ 45 phút ?
Lời giải:
Thời kì phi cơ bay hết quãng-đường là:
2150 : 860 = 2,5 (giờ).
2,5 giờ = Hai giờ 30 phút.
Tàu bay tới nơi lúc:
8 giờ 45 phút + Hai giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút.
Đáp số: 11 giờ 15 phút.

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 143 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Những em chuẩn bị trước nội dung bài Tập dượt trang 143 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 143, Tập dượt và bài Tập dượt chung trang 144 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 144, Tập dượt chung để học tốt Toán 5 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-143-sgk-toan-5-thoi-gian-38626n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *