Giải Toán lớp 5 trang 143, Thời gian

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 143 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 143

Đề bài:
Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:
Để tính được thời kì (t), ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời. Công thức: t = s : v (trong đó: t là thời kì; v là véc tơ vận tốc tức thời; s là quãng đường).

Đáp án:

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 bài Thời kì trang 143

Đề bài:
a) Trên quãng đường 23,Một km, một người đi xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 13,Hai km/giờ. Tính thời kì đi của người đó.
b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10km/giờ. Tính thời kì chạy của người đó.

Phương pháp giải:
a) Muốn tính thời kì đi của người đi xe đạp, ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời đi xe đạp của người đó.
b) Muốn tính thời kì chạy của người đó, ta lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời chạy của người đó. 

Đáp án:
a) Thời kì đi của người đi xe đạp là:
23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ) = Một giờ 45 phút
b) Thời kì chạy của người đó là:
2,5 : 10 = 0,25 (giờ) = 15 phút
Đáp số:
a) Một giờ 45 phút;
b) 15 phút.

3. Giải bài 3 - Giải Toán 5 Thời kì trang 143

Đề bài:
Một tàu bay bay với véc tơ vận tốc tức thời 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi tàu bay tới nơi lúc mấy giờ, nếu nó xuất phát lúc 8 giờ 45 phút?

Phương pháp giải:
- Muốn tính thời kì tàu bay bay hết quãng đường đó, ta lấy quãng đường đem chia cho véc tơ vận tốc tức thời của tàu bay, đổi kết quả ra giờ.
- Muốn biết tàu bay tới nơi lúc mấy giờ nếu nó xuất phát lúc 8 giờ 45 phút, ta lấy thời kì xuất phát đem cùng với thời kì tàu bay bay hết quãng đường đó. 

Đáp án:
Thời kì tàu bay bay hết quãng đường là:
2150 : 860 = 2,5 (giờ)
2,5 giờ = Hai giờ 30 phút.
Phi cơ tới nơi lúc:
8 giờ 45 phút + Hai giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút
Đáp số: 11 giờ 15 phút.

4. Giải bài 4 trang 143 SGK Toán 5

Đề bài:
Một con tấy sở hữu thể bơi với véc tơ vận tốc tức thời 420m/phút. Tính thời kì để tấy bơi được quãng đường 10,5km.

Phương pháp giải:
- Đổi đơn vị đo độ dài từ ki-lô-mét ra mét.
- Tính thời kì để tấy bơi được quãng đường 10,5km bằng cách lấy quãng đường chia cho véc tơ vận tốc tức thời bơi của tấy. 

Đáp án:
Đổi: 10,5km = 10500m.
Thời kì để tấy bơi được 10,5km là:
10500 : 420 = 25 (phút)
Đáp số: 25 phút.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 143, Thời kì (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán 5 trang 143
Đề bài:
Điền số thích hợp vào ô trống

Bài giải:

Bài Hai gii Toán 5 trang 143 SGK
a) Trên Q.đường 23,Một km, một người đi xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 13,Hai km/giờ. Tính thời-gian đi của người đó.
Bài giải: 23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)
b) Trên Q.đường 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10km/giờ. Tính thời-gian chạy của người đó.
Bài giải: 2,5 : 10 = 0,25 (giờ). 0,25 giờ = 15 phút.

Bài 3 gii Toán 5 trang 143 SGK
Đề bài:
Một tàu bay bay với véc tơ vận tốc tức thời 860 km/giờ được quãng-đường 2150km. Hỏi tàu bay tới nơi lúc mấy giờ, nếu nó xuất phát lúc 8 giờ 45 phút ?
Lời giải:
Thời kì tàu bay bay hết quãng-đường là:
2150 : 860 = 2,5 (giờ).
2,5 giờ = Hai giờ 30 phút.
Phi cơ tới nơi lúc:
8 giờ 45 phút + Hai giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút.
Đáp số: 11 giờ 15 phút.

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 143 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Những em chuẩn bị trước nội dung bài Tập tành trang 143 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 143, Tập tành và bài Tập tành chung trang 144 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 144, Tập tành chung để học tốt Toán 5 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-143-sgk-toan-5-thoi-gian-38626n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *