Soạn Lí 10 nâng cao Bài 45: Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

Trả lời nghi vấn C giữa bài Vật lý lớp 10 tăng Bài 45​​​​​​​

Câu c1 (trang 224 sgk Vật Lý 10 tăng)

Hãy so sánh những tích p1.V1, p2.V2, p3.V3 nhận được từ thí nghiệm như hình vẽ.

Lời giải:

Ta với:

p1.V1 = 20.S

p2.V2 = 0,6.30.S = 18.S

p3.V3 = 1,9.10.S = 19.S

Tương tự nếu bỏ qua sai số trong quá trình làm thực nghiệm thì:

p1.V1 = p2.V2 = p3.V3

Câu c2 (trang 224 sgk Vật Lý 10 tăng)

Nếu coi những tích p1.V1, p2.V2, p3.V3 bằng nhau thì sai số là bao nhiêu?

Lời giải:

Ta với:

Trị giá trung bình của tích p.V là:

Trị giá sai số trung bình của tích p.V là:

Sai số tương đối của phép đo là:

Câu c3 (trang 224 sgk Vật Lý 10 tăng)

Hằng số trong công thức p.V = hằng số với phụ thuộc nhiệt độ ko?

Lời giải:

Trả lời nghi vấn Vật lí lớp 10 tăng Bài 45 trang 225

Câu 1 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Sở hữu thể nói rằng: "Trong quá trình đẳng nhiệt thì thể tích V của một lượng khí biến đổi tỉ lệ nghịch với áp suất p tác dụng lên khí đó" được ko? Hãy lí giải điều này?

Lời giải:

Trong quá trình đẳng nhiệt ta với: p.V = const

Do vậy: 

→ thể tích V tỉ lệ nghịch với áp suất p của một lượng khí xác định.

Câu 2 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Tiêu dùng định luật Bôilơ - Mariôt, hãy giảng giải vì sao lúc bơm xe đạp, trong một lần ta đẩy bơm để thể tích thân bơm giảm thì lại làm tăng áp suất khí trong săm (ruột) của bánh xe?

Lời giải:

Đối với bơm: lúc đẩy pit-tông xuống, thể tích giảm làm tăng áp suất khí trong bơm. Khí được đẩy vào ruột xe thông qua một van một chiều. Vì ruột xe ở trong vỏ xe nên với thể tích sắp như ko đổi. Lượng khí đẩy vào ruột xe làm cho mật độ phân tử tăng lên, áp suất ruột khí trong xe tăng lên.

Câu 3 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Tìm sự phụ thuộc của áp suất vào thể tích riêng của khí.

Lời giải:

Thể tích riêng V của khí là thể tích của một đơn vị khối lượng.

Vận dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt cho một đơn vị khối lượng chất khí ta với:

p.V = hằng số ⇒ p ∼ 1/V. Vậy áp suất p tỉ lệ nghịch với thể tích riêng V của một lượng khí xác định.

Câu 4 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Tìm sự phụ thuộc của áp suất vào mật độ phân tử của khí. Mật độ phân tử là số phân tử trong đơn vị thể tích

Lời giải:

HDTL: số phân tử n trong đơn vị thể tích là: n=N/V

N: số phân tử khí trong đơn vị thể tích

Theo định luật Boilo-mariot: p~1/V mà n~1/V suy ra p~n

Vậy áp suất tỉ lệ thuận với mật độ phân tử trong đơn vị thể tích.

Câu 5 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Thừa nhận rằng số phân tử va chạm lên thành bình trong đơn vị thời kì tỉ lệ với mật độ phân tử. Hãy thử giảng giải định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt theo thuyết động học phân tử.

Lời giải:

Theo thuyết động học phân tử: lúc va chạm với thành bình, những phân tử khí tạo ra một sức ép lên thành bình, lực này tạo ra áp suất của chất khí lên thành bình. Tương tự số va chạm z tỉ lệ với mật độ phân tử n thì áp suất p cũng tỉ lệ thuận với n và do đó tỉ lệ nghịch với thể tích V. Đó chính là nội dung định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt.

Giải bài tập SGK Vật lí 10 tăng Bài 45 trang 225

Bài 1 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Hãy chọn câu đúng.

Lúc nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong đơn vị thể tích :

A. Tăng, tỉ lệ thuận với áp suất.

B. Ko đổi.

C. Giảm, tỉ lệ nghịch với áp suất.

D. Tăng, tỉ lệ với bình phương áp suất.

Lời giải:

Đáp án A.

Lúc nén khí đẳng nhiệt thì thể tích chất khí giảm nên mật độ phân tử tăng, áp suất khí cũng tăng.

Bài 2 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Một bình với dung tích 5l chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 0oC. Tính áp suất trong bình.

Lời giải:

Xét 0,5 mol khí ở đktc sẽ với áp suất p0 = 1atm và với thể tích là:

V0 = 0,5.22,4 = 11,Hai lít

Biến đổi đẳng nhiệt khối khí trên tới trạng thái với V = 5 lít thì áp suất là:

Bài 3 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10l tới thể tích 4l thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu?

Lời giải:

Bài 4 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên tới mặt nước. Hỏi thể tích của bọt tăng lên bao nhiêu lần?

Lời giải:

Trạng thái 1 (ở đáy hồ): áp suất p1 = p0 + ρ.g.h; thể tích V1.

Trạng thái 2 (ở mặt hồ): áp suất p2 = p0; thể tích V2.

Nếu coi nhiệt độ ko đổi, ta ứng dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt ta với:

Vậy thể tích của bọt tăng lên 1,49 lần.

Bài 5 (trang 225 sgk Vật Lý 10 tăng)

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9l tới thể tích 6l thì thấy áp suất tăng lên một lượng Δp = 50kPa. Hỏi áp suất ban sơ của khí là bao nhiêu?

Lời giải:

Vì quá trình biến đổi khí là đẳng nhiệt nên ta với:

p1.V1 = p2.V2 ↔ p1.V1 = (p1 + Δp).V2

→ p1.(V1 – V2) = Δp.V2

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải Lí 10 tăng Bài 45: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt chi tiết, đầy đủ nhấ, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả nhất.


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao từ website dayhoctot.com cho từ khoá giải bài tập lý 10 bài Hai trang 225.

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

 • Bài 1. Chuyển động cơ
 • Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
 • Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
 • Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :
 • Bài 6. Sự rơi tự do
 • Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
 • Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
 • Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
 • Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

 • Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực
 • Bài 14 : Định luật I Niu-tơn
 • Bài 15 : Định luật II Niu-tơn
 • Bài 16 : Định luật III Niu-tơn
 • Bài 17 : Lực hấp dẫn
 • Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném
 • Bài 19 : Lực đàn hồi
 • Bài 20 : Lực ma sát
 • Bài 21 : Hệ quy chiếu với gia tốc. Lực quán tính
 • Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng
 • Bài 23 : Bài tập về động lực học
 • Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

CHƯƠNG III : TĨNH HỌC VẬT RẮN

 • Bài 26 : Thăng bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
 • Bài 27 : Thăng bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực ko song song
 • Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
 • Bài 29: Momen của lực. Điều kiện thăng bằng của một vật rắn với trục quay nhất mực

CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

 • Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 33: Công và công suất
 • Bài 34: Động năng. Định lí động năng
 • Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường
 • Bài 36: Thế năng đàn hồi
 • Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng
 • Bài 38: Va chạm đàn hồi và ko đàn hồi
 • Bài 40: Những định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

CHƯƠNG V. CƠ HỌC CHẤT LƯU

 • Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan
 • Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li
 • Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

 • Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
 • Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt
 • Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
 • Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac
 • Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

CHƯƠNG VII. CHẤT LỎNG CHẤT RẮN.SỰ CHUYỂN THỂ

 • Bài 50: Chất rắn
 • Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
 • Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
 • Bài 54: Hiện tượng dính ướt và ko dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
 • Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
 • Bài 56: Sự hòa khá và sự ngưng tụ

CHƯƠNG VIII. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

 • Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học
 • Bài 59: Vận dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
 • Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *