Giải bài 1 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

 • Bài 1. Chuyển động cơ
 • Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
 • Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
 • Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :
 • Bài 6. Sự rơi tự do
 • Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
 • Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
 • Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
 • Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

 • Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực
 • Bài 14 : Định luật I Niu-tơn
 • Bài 15 : Định luật II Niu-tơn
 • Bài 16 : Định luật III Niu-tơn
 • Bài 17 : Lực hấp dẫn
 • Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném
 • Bài 19 : Lực đàn hồi
 • Bài 20 : Lực ma sát
 • Bài 21 : Hệ quy chiếu với gia tốc. Lực quán tính
 • Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng
 • Bài 23 : Bài tập về động lực học
 • Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

CHƯƠNG III : TĨNH HỌC VẬT RẮN

 • Bài 26 : Thăng bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
 • Bài 27 : Thăng bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực ko song song
 • Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
 • Bài 29: Momen của lực. Điều kiện thăng bằng của một vật rắn với trục quay nhất mực

CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

 • Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 33: Công và công suất
 • Bài 34: Động năng. Định lí động năng
 • Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường
 • Bài 36: Thế năng đàn hồi
 • Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng
 • Bài 38: Va chạm đàn hồi và ko đàn hồi
 • Bài 40: Những định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

CHƯƠNG V. CƠ HỌC CHẤT LƯU

 • Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan
 • Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li
 • Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

 • Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
 • Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt
 • Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
 • Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac
 • Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

CHƯƠNG VII. CHẤT LỎNG CHẤT RẮN.SỰ CHUYỂN THỂ

 • Bài 50: Chất rắn
 • Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
 • Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
 • Bài 54: Hiện tượng dính ướt và ko dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
 • Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
 • Bài 56: Sự hòa khá và sự ngưng tụ

CHƯƠNG VIII. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

 • Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học
 • Bài 59: Vận dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
 • Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *