Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 74 sgk Vật Lí 10

Hướng dẫn giải Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc sgk Vật Lí 10. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 74 sgk Vật Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, nghi vấn và bài tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề với trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn vật lý 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

I – Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo

1. Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào những vật xúc tiếp (hay gắn) với lò xo làm nó biến dạng

2. Hướng của lực đàn hồi ở mỗi đầu lò xo ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

– Lúc lò xo bị dãn lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo vào phía trong:

– Lúc lò xo bị nén lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo ra ngoài:

II. Độ to của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

1. Giới hạn đàn hồi của lò xo

Mỗi lò xo hay mỗi vật đàn hồi với một giới hạn đàn hồi nhất định. Nếu trọng lượng của tải vượt quá giới hạn đàn hồi thì lò xo sẽ ko co được về chiều dài ban sơ nữa.

2. Định luật Húc

Trong giới hạn đàn hồi, độ to của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

(F_{dh} = k|∆l|)

Trong đó:

+ k là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, với đơn vị là N/m

+ (∆l = |l –l_0|) là độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo.

3. Chú ý

– Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ xuất hiện lúc bị ngoại lực kéo dãn. Vì thế, lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng.

– Đối với những mặt xúc tiếp bị biến dạng lúc ép vào nhau thì lực đàn hồi với phương vuông góc với mặt xúc tiếp.


CÂU HỎI (C)

1. Trả lời nghi vấn C1 trang 71 Vật Lý 10

Tiêu dùng hai tay kéo dãn một lò xo (Hình 12.1a):

a) Hai tay với chịu tác dụng của lò xo ko ? Hãy nêu rõ điểm đặt, phương và chiều của những lực này.

b) Vì sao lò xo chỉ dãn tới một mức nào đó thì giới hạn lại ?

c) Lúc thôi kéo, lực nào đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban sơ?

Trả lời:

a) Sở hữu. Hai lực này với điểm đặt ở hai tay, cùng phương, ngược chiều với lực kéo dãn.

b) Lò xo càng dãn ra, lực đàn hồi càng tăng. Lúc lực đàn hồi thăng bằng với lực kéo thì lò xo ngừng dãn. Nếu lực kéo quá to, lò xò dãn ra quá giới hạn thì lúc đó, lò xo ko còn tính đàn hồi, lực đàn hồi mất đi.

c) Lúc thôi kéo, lực đàn hồi làm cho những vòng lò xo co lại sắp nhau như lúc ban sơ.


2. Trả lời nghi vấn C2 trang 72 Vật Lý 10

Lực của lò xo ở Hình 12.2b với độ to bằng bao nhiêu? Vì sao? Muốn tăng lực của lò xo lên Hai hoặc 3 lần ta làm cách nào?

Bảng 12.1. Kết quả thu được từ một lần làm thí nghiệm

F = P (N)0,11,02,03,04,05,06,0
Độ dài l (mm)245285234366405446484
Độ dài04079212160201239

Trả lời:

Sở hữu hai lực tác dụng vào quả cân: (overrightarrow P ) và (overrightarrow {{F_{dh}}} )

Vì quả cân nằm thăng bằng nên

(overrightarrow P + overrightarrow {{F_{dh}}} = overrightarrow 0 Rightarrow ) độ to Fdh = P

Muốn tăng lực của lò xo lên Hai hoặc 3 lần ta phải treo thêm những quả cân sao cho P tăng lên 2,3 lần.


3. Trả lời nghi vấn C3 trang 72 Vật Lý 10

Những kết quả trong Bảng 12.Một với gợi ý cho ta một mối liên hệ nào ko? Nếu với thì hãy phát biểu mối liên hệ đó.

Trả lời:

Sở hữu mối liên hệ giữa trọng lực và độ dãn của lò xo, do đó giữa lực lò xo với độ dãn lò xo:

(dfrac{F}{{Delta l}}) = hằng số

Tức F tỉ lệ với độ dãn lò xo.


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 74 sgk Vật Lí 10 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) những nghi vấn và bài tập những bạn xem sau đây:

1. Giải bài Một trang 74 Vật Lý 10

Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

a) Lò xo

b) Dây cao su, dây thép

c) Mặt phẳng xúc tiếp.

Trả lời:

a) Lò xo:

– Điểm đặt: Hai đầu lò xo.

– Phương: trùng với trục lò xo.

– Chiều : ngược chiều biến dạng của lò xo: lúc lò xo dãn, lực đàn hồi hướng vào trong, lúc nén, lực đàn hồi hướng ra ngoài.

b) Dây cao su, dây thép:

– Điểm đặt: Hai đầu

– Phương: cùng phương với lực gây biến dạng

– Chiều: Hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

c) Mặt phẳng xúc tiếp:

– Điểm đặt: tại mặt xúc tiếp

– Phương: vuông góc với mặt xúc tiếp

– Chiều: hướng ra ngoài mặt phẳng xúc tiếp.


2. Giải bài Hai trang 74 Vật Lý 10

Phát biểu định luật Húc.

Trả lời:

Trong giới hạn đàn hồi, độ to của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo

(F_{đh}=k|Delta l|)

k gọi là độ cứng của lò xo (hay còn gọi là hệ số đàn hồi), đợn vị N/m.

(Delta l): là độ biến dạng (bao gồm độ dãn ra hay nén lại) của lò xo.


?

1. Giải bài 3 trang 74 Vật Lý 10

Phải treo một vật với trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo với độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10 cm?

A. 1000 N;    B. 100 N;

C. 10 N;        D. 1N.

Bài giải:

Ta với:

(k = 100N/m); (|∆l| = 10cm = 0,1m).

Lúc vật nằm cân bằng:

(overrightarrow P + overrightarrow {{F_{dh}}} = overrightarrow 0 )

(Rightarrow overrightarrow P = – overrightarrow {{F_{dh}}} )

(Rightarrow P = {F_{dh}} = kleft| {Delta l} right| = 100.0,1 = 10N)

⇒ Đáp án: C.


2. Giải bài 4 trang 74 Vật Lý 10

Một lò xo với chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ nhất mực tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Lúc đấy lò xo dài 18cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30N/m ;     B. 25N/m

C. 1,5 N/m ;   D. 150N/m

Bài giải:

Ta có:

Chiều dài ban sơ của lò xo: (l_0= 15cm);

Lúc chịu tác dụng của lực kéo, lò xo với chiều dài (l = 18cm)

⇒ độ biến dạng của lò xo là

(|∆l| = |18 – 15| = 3cm=3.10^{-2}m)

Ứng dụng công thức:

({F_k} = {F_{dh}} = kleft| {Delta l} right| )

(Rightarrow k = displaystyle{{{F_k}} over {left| {Delta l} right|}} = {{4,5} over {{{3.10}^{ – 2}}}} = 150left( {N/m} right))

⇒ Đáp án: D.


3. Giải bài 5 trang 74 Vật Lý 10

Một lò xo với chiều dài tự nhiên 30cm, lúc bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi lúc lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10 N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

A. 18cm ;   B. 40cm

C. 48cm ;   D. 22cm

Bài giải:

Chiều dài tự nhiên của lò xo: l0 = 30cm

Lò xo lúc bị nén có chiều dài l thì l < l0

Độ biến dạng của lò xo: |∆l| = |ll0| = l0l

Lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 5N và 10N

(eqalign{
& Rightarrow left{ matrix{
{F_{dh1}} = kleft| {Delta {l_1}} right| Leftrightarrow kleft( {0,3 – 0,24} right) = 5N hfill cr
{F_{dh2}} = kleft| {Delta {l_2}} right| Leftrightarrow kleft( {0,3 – l} right) = 10N hfill cr} right. cr& Rightarrow {{kleft( {0,3 – 0,24} right)} over {kleft( {0,3 – l} right)}} = {5 over {10}} cr
& Leftrightarrow {{0,06} over {0,3 – l}} = {Một over 2} Rightarrow 0,12 = 0,3 – lcr& Rightarrow l = 0,18m = 18cm cr} )

⇒ Đáp án: A.


4. Giải bài 6 trang 74 Vật Lý 10

Treo một vật với trọng lượng 2,0 N vào một mẫu lò xo, lò xo dãn ra 10 mm. Treo một vật khác với trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80 mm.

a) Tính độ cứng của lò xo

b) Tính trọng lượng chưa biết

Bài giải:

a) Lúc treo vật có trọng lượng P1 = 2,0 N vào lò xo, lò xo dãn ra (Delta l_1=10mm=10.10^{-3}m):

({F_{dh1}} = {P_1} = kleft| {Delta {l_1}} right| )

(Rightarrow k = displaystyle{{{P_1}} over {left| {Delta {l_1}} right|}} = {Hai over {{{10.10}^{ – 3}}}} = 200left( {N/m} right))

b) Lúc treo vật có trọng lượng P2 vào lò xo, lò xo dãn

(Delta l_2=80mm=80.10^{-3}m).

Ta có:

({P_2} = {F_{dh2}} = kleft| {Delta {l_2}} right| = {200.80.10^{ – 3}} = 16N)


Bài trước:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 69 70 sgk Vật Lí 10

Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 8 trang 78 79 sgk Vật Lí 10

 • Để học tốt môn Toán 10
 • Để học tốt môn Vật Lí 10
 • Để học tốt môn Hóa Học 10
 • Để học tốt môn Sinh Học 10
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 10
 • Để học tốt môn Lịch Sử 10
 • Để học tốt môn Địa Lí 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 10
 • Để học tốt môn GDCD 10

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 74 sgk Vật Lí 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn Vật lý 10 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *