Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)


Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì Một sở hữu đáp án (4 đề)

Dưới đây là danh sách Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì Một sở hữu đáp án (4 đề) và sở hữu thang điểm chi tiết. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Vật Lí lớp 11.

Phòng Giáo dục và Tập huấn .....

Đề thi Vật Lí Giữa học kì 1

Môn: Vật Lí lớp 11

(Đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Hai quả cầu A và B sở hữu khối lượng m1 và m2 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA và OB như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện?

A. T tăng nếu hai quả cầu tích điện trái dấu.

B. T giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng dấu.

C. T thay đổi.

D. T ko đổi.

Câu 2: Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, sở hữu khối lượng ko đáng kể, nằm thăng bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây sở hữu thể xảy ra?

A. Ba điện tích cùng dấu nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều.

B. Ba điện tích cùng dấu nằm trên một đường thẳng.

C. Ba điện tích ko cùng dấu nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều.

D. Ba điện tích ko cùng dấu nằm trên một đường thẳng.

Câu 3: Ko thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

A. Ko khí khô.

B. Nước tinh khiết.

C. Thủy tinh.

D. Dung dịch muối.

Câu 4: Chỉ ra sức thức đúng của định luật Cu-lông trong chân ko.

Câu 5: Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì

A. Electron chuyển động từ thanh êbônit sang dạ.

B. Electron chuyển động từ dạ sang thanh êbônit.

C. Proton chuyển động từ dạ sang thanh êbônit.

D. Proton chuyển từ thanh êbônit sang dạ.

Câu 6: Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.

B. Độ to của điện tích yếu tố là 1,6.1019 C.

C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích yếu tố.

D. Tất cả những hạt sơ cấp đều mang điện tích.

Câu 7: Môi trường nào sau đây ko chứa điện tích tự do?

A. Nước biển.     B. Nước sông.

C. Nước mưa.     D. Nước chứa.

Câu 8: Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng.

A. Trong muối ăn kết tinh sở hữu nhiều ion dương tự do.

B. Trong muối ăn kết tinh sở hữu nhiều ion âm tự do.

C. Trong muối ăn kết tinh sở hữu nhiều electron tự do.

D. Trong muối ăn kết tinh hầu như ko sở hữu ion và electron tự do.

Câu 9: Trong trường hợp nào sau đây sẽ ko xảy ra hiện tượng nhiễm điện hưởng ứng?

Đặt một quả cầu mang điện tích ở sắp đầu của một

A. Thanh kim loại ko mang điện tích.

B. Thanh kim loại mang điện tích dương.

C. Thanh kim loại mang điện tích âm.

D. Thanh nhựa mang điện tích âm.

Câu 10: Vào mùa hanh hao khô, nhiều lúc kéo áo len qua đầu, ta thấy sở hữu tiếng nổ lách tách. Đó là do

A. Hiện tượng nhiễm điện do xúc tiếp.

B. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

C. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.

D. Cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.

Câu 11: Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại sắp một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra?

A. Cả hai quả cầu đều nhiễm điện do hưởng ứng.

B. Cả hai quả cầu đều ko bị nhiễm điện do hưởng ứng.

C. Chỉ sở hữu quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng.

D. Chỉ sở hữu quả cầu A bị nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 12: Đưa một thanh kim loại trung hòa về điện đặt trên một giá cách điện lại sắp một quả cầu tích điện dương. Sau lúc đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanhkim loại

A. Với hai nửa điện tích trái dấu.

B. Tích điện dương.

C. Tích điện âm.

D. Trung hòa về điện.

Câu 13: Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B y sì nhau, được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây dài bằng nhau. Lúc thăng bằng, ta thấy hai sợi dây chỉ làm với đường thẳng đứng những góc α bằng nhau (xem hình vẽ). Trạng thái nhiễm điện của hai quả cầu sẽ ở trạng thái nào đây?

A. Hai quả cầu nhiễm điện cùng dấu.

B. Hai quả cầu nhiễm điện trái dấu.

C. Hai quả cầu ko nhiễm điện.

D. Một quả cầu nhiễm điện, một quả cầu ko nhiễm điện.

Câu 14: Đặt hai hòn bi thép nhỏ ko nhiễm điện, sắp nhau, trên mặt một tấm phẳng kim loại, nhẵn, nằm ngang. Tích điện cho một hòn bi thì chúng chuyển động

A. Lại sắp nhau rồi ngừng lại.

B. Ra xa nhau.

C. Lại sắp nhau chạm nhau rồi đẩy nhau ra.

D. Ra xa nhau rồi lại hút lại sắp nhau.

Câu 15: Đặt hai hòn bi thép nhỏ ko nhiễm điện, sắp nhau, trên mặt một tấm phẳng thủy tinh, nhẵn, nằm ngang. Tích điện cho một hòn bi thì chúng chuyển động

A. Lại sắp nhau rồi ngừng lại.

B. Ra xa nhau.

C. Lại sắp nhau chạm nhau rồi đẩy nhau ra.

D. Ra xa nhau rồi lại hút lại sắp nhau.

Câu 16: Trong trường hợp nào sau đây, ta sở hữu thể coi những vật nhiễm điện là những điện tích điểm?

A. Hai thanh nhựa đặt sắp nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt sắp nhau.

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D. Hai quả cầu to đặt sắp nhau.

Câu 17: Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. Tăng lên 3 lần.     B. Giảm đi 3 lần.

C. Tăng lên 9 lần.     D. Giảm đi 9 lần.

Câu 18: Lúc tăng đồng thời độ to của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp ba thì lực tương tác giữa chúng

A. Tăng lên gấp đôi.     B. Giảm đi một nửa.

C. Giảm đi 4 lần.     D. Ko thay đổi.

Câu 19: Đồ thị nào trong hình vẽ sở hữu thể trình diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng?

A. Hình 1.    B. Hình 2.

C. Hình 3.    D. Hình 4.

Câu 20: Lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân nguyên tử heli với một electron trong vỏ nguyên tử sở hữu độ to 0,533μN. Khoảng cách electron này tới hạt nhân là

A. 2,94.10-11 m.     B. 2,84.10-11 m.

C. 2,64.10-11 m.     D. 1,94.10-11 m.

Câu 21: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích sở hữu độ to bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân ko thì tác dụng lên nhau một lực 36.10-3N. Xác định độ to điện tích của hai quả cầu đó.

A. 0,Một μC    B. 0,Hai μC

C. 0,15 μC    D. 0,25 μC

Câu 22: Một thanh êbônit lúc cọ xát với tấm dạ (cả hai ko mang điện tích cô lập với những vật khác) thì thu được điện tích -3.10-8C. Tấm dạ sẽ sở hữu điện tích

A. -3.10-8 C     B. -1,5.10-8 C

C. 3.10-8 C     D. 0.

Câu 23: Một quả cầu tích điện 6,4.10-7C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số proton để quả cầu trung hòa về điện?

A. Thừa 4.1012 electron.

B. Thiếu 4.1012 electron.

C. Thừa 25.1012 electron.

D. Thiếu 25.1013 electron.

Câu 24: Hai hạt bụi trong ko khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau một khoảng r. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng 1,44.10-7 N. Tính r.

A. Một cm.    B. 4 cm.

C. Hai cm.    D. 3 cm.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tụ phẳng đặt trong ko khí sở hữu điện dung C = 500pF, được tích tới hiệu điện thế U = 300V

a. Tính điện tích Q của tụ điện

b. Ngắt tụ điện khỏi nguồn. Nhúng tụ điện vào trong chất lỏng sở hữu ε = 2. Tính điện dung C1, điện tích Q1 và hiệu điện thế lúc đó

c. Vẫn nối tụ với nguồn. Nhúng tụ vào chất lỏng sở hữu ε = 2. Tính C2, Q2 và U2 lúc đó.

Câu 2: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8C và q2 = 5.10-9C được đặt tại hai điểm A, B cách nhau 12cm trong chân ko. Tại đó sở hữu điện trường ko

a. Tìm điểm C mà ở đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích gây ra bằng 0. Tại đó sở hữu điện trường ko?

b. Nếu đặt điện tích q = 4.10-8C tại điểm C thì lực tác dụng lên q sở hữu độ to bằng bao nhiêu.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn D.

Từ T = (mA + mB)g ko phụ thuộc vào điện tích những vật.

Câu 2: Chọn D.

Hợp lực: những điện tích nằm trên phố thẳng và ko cùng dấu.

Câu 3: Chọn D.

Dung dich muối ko phải là điện môi nên ko thể nói về hằng số điện môi.

Câu 4: Chọn A.

Trong chân ko:

Câu 5: Chọn B.

Vật tích điện âm là do được truyền thêm electron.

Câu 6: Chọn C.

Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích của proton mà điện tích của proton bằng điện tích yếu tố.

Câu 7: Chọn D.

Nước tinh khiết là chất điện môi nên ko chứa những điện tích tự do.

Câu 8: Chọn D.

Chất điện môi chứa những điện tích tự do.

Câu 9: Chọn D.

Thanh nhựa là chất điện môi nên ko sở hữu hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 10: Chọn B.

Những vật cọ xát sẽ bị nhiễm điện và gây ra tiếng nổ lách tách.

Câu 11: Chọn A.

Hai quả cầu kim loại nên sẽ sở hữu hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 12: Chọn D.

Đưa một thanh kim loại trung hòa về điện đặt trên một giá cách điện lại sắp một quả cầu tích điện dương sẽ sở hữu hiện tượng nhiễm điện do dưởng ứng. Lúc đưa ra xa thanh kim loại trở về trung hòa.

Câu 13: Chọn A.

Hai quả cầu đẩy nhau chứng tỏ chúng tích điện cùng dấu.

Câu 14: Chọn B.

Lúc tích điện cho một hòn bi thì điện tích sẽ truyền bớt sang hòn bi còn lại và hai hòn bi bị nhiễm điện sử dụng dấu nên sẽ đẩy nhau.

Câu 15: Chọn C.

Lúc tích điện cho một hòn bi và hòn bi còn lại sẽ bị nhiễm điện do hưởng ứng và hai hòn bi sẽ đẩy nhau. Sau lúc xúc tiếp với nahu, điện tích sẽ phân bố lại cho hai hòn bi và chúng sẽ đẩy nhau.

Câu 16: Chọn C.

Điện tích điểm là một vật tích điện sở hữu kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta khảo sát.

Câu 17: Chọn C.

Câu 18: Chọn D.

Câu 19: Chọn D.

Câu 20: Chọn A.

Câu 21: Chọn B.

Câu 22: Chọn C.

Lúc đầu cả hai vật ko mang điện, sau đó thanh ê-bô-nit mang điện -3.10-8C tì tấm dạ mang điện tích dương +3.10-8 C.

Câu 23: Chọn B.

Vật mang điện tích dương Q = 6,4.10-7 C, số electron thiếu:

Câu 24: Chọn C.

Độ to điện tích mỗi hạt bụi: 5.108.1,6.10-19 = 8.10-11 C.

Lực tương tác Cu-lông:

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a. Điện tích của tụ lúc nối vào nguồn là: Q = CU = 500.10-12.300 = 15.10-8 C

b. Lúc ngắt tụ ra khỏi nguồn thì điện tích Q ko thay đổi nên: Q1 = Q = 15.10-8 C

Lúc đó C1 = 2C = 2.500.10-12 = 10-9 F

c. Lúc vẫn nối tụ vào nguồn thì hiệu điện thế U ko đổi nên: U2 = U = 300V

Lúc đó C2 = 2C = 10-9 F

→ Q2 = C2.U2 = 10-9.300 = 3.10-7 C

Câu 2:

a. Gọi tuần tự là điện trường do những điện tích q1 và q2 gây ra tại điểm C

Theo bài ta sở hữu:

Do đó C phải nằm trên AB.

Ta sở hữu: E1 = E2

→ r1 = 8cm; r2 = 4cm

Vậy C trên AB và nằm giữa AB, cách A cm và cách B 4cm

Tại đó sở hữu điện trường nhưng điện trường tổng hợp bằng 0

b. Nếu đặt điện tích q = 4.10-8C thì điện tích này nằm cần bằng vì lực tác dụng rổng hợp lên C bằng 0: F = qE = 0

Phòng Giáo dục và Tập huấn .....

Đề thi Vật Lí Giữa học kì 1

Môn: Vật Lí lớp 11

(Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Câu phát biểu nào sau đây sai?

A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức từ.

B. Những đường sức điện trường ko cắt nhau.

C. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.

D. Đường sức của điện trường tĩnh ko khép kín.

A. AI.    B. IB.

C. By.    D. Ax.

Câu 3: Đặt hai điện tích tại hai điểm A và B. Để cường độ điện trường do hai điện tích gây ra tại trung điểm I của AB bằng 0 thì hai điện tích này

A. cùng dương.

B. cùng âm.

C. cùng độ to và cùng dấu.

D. cùng độ to và trái dấu.

Câu 4: Công của lực điện trường lúc một điện tích di chuyển từ điểm M tới điểm N trong điện trường đều là A = qEd. Trong đó d là

A. Chiều dài MN.

B. Chiều dài đường đi của điện tích.

C. Đường kính của quả cầu tích điện.

D. Hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.

Câu 5: Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện tường đều A = qEd thì d là gì? Chỉ ra câu khẳng định ko chắc chắc đúng.

A. d là chiều dài của đường đi.

B. d là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.

C. d là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.

D. d là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.

Câu 6: Vào mùa hanh hao khô, nhiều lúc kéo áo len qua đầu, ta thấy sở hữu tiếng nổ lách tách. Đó là do

A. Hiện tượng nhiễm điện do xúc tiếp.

B. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

C. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.

D. Cả ba hiện tường nhiễm điện nêu trên.

Câu 7: Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại sắp một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra?

A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng.

B. Cả hai quả cầu đều ko bị nhiễm điện do hưởng ứng.

C. Chỉ sở hữu quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng.

D. Chỉ sở hữu quả cầu A bị nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 8: Đưa một thanh kim loại trung hòa về điện đặt trên một giá cách điện lại sắp một quả cầu tích điện dương. Sau lúc đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại

A. sở hữu hai nửa điện tích trái dấu.

B. tích điện dương.

C. tích điện âm.

D. trung hòa về điện.

Câu 9: Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B y sì nhau, được treo vào một điểm O với đường thẳng đứng những góc α bằng nhau (xem hình vẽ). Trạng thái nhiễm điện của hai quả cầu sẽ là trạng thái nào đây?

A. Hai quả cầu nhiễm điện cùng dấu.

B. Hai quả cầu nhiễm điện trái dấu.

C. Hai quả cầu ko nhiễm điện.

D. Một quả cầu nhiễm điện, một quả cầu ko nhiễm điện.

Câu 10: Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại sắp hai vật M và N. ta thấy nhanh nhựa hút cả hai vật M và N. tình huống nào dưới đây cứng cáp ko thể xảy ra?

A. M và N nhiễm điện cùng dấu.

B. M và N nhiễm điện trái dấu.

C. M nhiễm điện, còn N ko nhiễm điện.

D. Cả M và N đều ko nhiễm điện.

Câu 11: Tua giấy nhiễm điện q và tua giấy khác nhiễm điện q'. Một thước nhựa K hút cả q lẫn q’. Hỏi K nhiễm điện thế nào?

A. K nhiễm điện dương.

B. K nhiễm điện âm.

C. K ko nhiễm điện.

D. Ko thể xảy ra hiện tượng này.

Câu 12: Hãy giảng giải vì sao những xe xitec chở dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất? Lúc xe chạy vỏ thùng nhiễm điện, sở hữu thể làm phát sinh tia lửa điện và bốc cháy. Vì vậy, người ta phải làm một chiếc xích sắt nối vỏ thùng với đất.

A. Điện tích xuất hiện sẽ theo sợi dây xích truyền xuống đất.

B. Điện tích xuất hiện sẽ phóng tia lửa điện theo sợi dây xích truyền xuống đất.

C. Điện tích xuất hiện sẽ đốt nóng thùng và nhiệt theo sợi dây xích truyền xuống đất.

D. Sợi dây xích đưa điện tích từ dưới đất lên làm cho thùng ko nhiễm điện.

Câu 13: Treo một sợi tóc trước màn hình của một máy thu hình (tivi) chưa hoạt động. Lúc bật tivi thì thành thủy tinh ở màn hình

A. Nhiễm điện nên nó hút sợi dây tóc.

B. Nhiễm điện cùng dấu với sợi dây tóc nên nó đẩy sợi dây tóc.

C. Ko nhiễm điện nhưng sợi dây tóc nhiễm điện âm nên sợi dây tóc duỗi thẳng.

D. Ko nhiễm điện nhưng sợi dây tóc nhiễm điện dương nên sợi dây tóc duỗi thẳng.

Câu 14: Trong công thức khái niệm cường độ điện trường tại một điểm E = F/q thì F và q là gì?

A. F là tổng hợp những lực tác dụng lên điện tích thử; q là độ to của điện tích gây ra điện trường.

B. F là tổng hợp những lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ to của điện tích gây ra điện trường.

C. F là tổng hợp những lực tác dụng lên điện tích thử; q là độ to của điện tích thử.

D. F là tổng hợp những lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ to của điện tích thử.

Câu 15: Đại lượng nào dưới đây ko liên quan tới cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?

A. Điện tích Q.

B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách r từ Q tới q.

D. Hằng số điện môi của môi trường.

Câu 16: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niutơn.     B. Culông.

C. vôn nhân mét.     D. vôn trên mét.

Câu 17: Đồ thị nào trong hình vẽ phản ánh sự phụ thuộc của độ to cường độ điện trường E của một điện tích điểm vào khoảng cách r từ điện tích đó tới điểm mà ta xét?

A. Hình 1.    B. Hình 2.

C. Hình 3.    D. Hình 4.

Câu 18: Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều?

A. Hình 1.    B. Hình 2.

C. Hình 3.    D. ko hình nào.

Câu 19: Hình ảnh đường sức điện nào ở hình vẽ ứng với những đường sức của một điện tích điểm âm?

A. Hình 1.    B. Hình 2.

C. Hình 3.    D. ko hình nào.

Câu 20: Trên hình bên sở hữu vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận đúng

A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.

C. Cả A và B là điện tích dương.

D. Cả A và B là điện tích âm.

Câu 21: Ba điện tích điểm q1 = +2.10-8 C nằm tại điểm A, q2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 = -0,684.10-8C nằm tại điểm C. Hệ thống nằm thăng bằng trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Độ to cường độ điện trường tại những điểm A, B và C tuần tự là EA, EB và EC. Chọn phương án đúng.

C. EA < EB = EC.     D. EA = EB

Câu 22: Trên hình bên sở hữu vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích. Những điện tích đó là

Câu 23: Cho một hình thoi tâm O, cường độ điện trường tại O triệt tiêu lúc tại bốn đỉnh của hình thoi đặt.

A. Những điện tích cùng độ to.

B. Những điện tích ở những đỉnh kề nhau khác dấu nhau.

C. Những điện tích ở những đỉnh đối diện nhau cùng dấu và cùng độ to.

D. Những điện tích cùng dấu.

Câu 24: Tính cường độ điện trường do một điện tích điểm +4.10-9C gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân ko.

A. 144 kV/m.    B. 14,4 kV/m.

C. 288 kV/m.    D. 28,8 kV/m.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Cho ba tụ được mắc như hình vẽ, với C1 = 4μF, C2 = 2μF, C3 = 4μF, UAB = 60V. Tính

a. Tính điện dung tương đương của bộ tụ

b. Tính điện tích và hiệu điện thế của mỗi tụ

c. Tính năng lượng của mỗi tụ và bộ tụ

Câu 2: Một vật hình cầu, sở hữu khối lượng riêng của dầu là D1 = 8(kg/m3), sở hữu bán kính R = cm, tích điện q, nằm lửng lơ trong ko khí trong đó sở hữu một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và sở hữu độ to E = 500 V/m. Khối lượng riêng của ko khí là D1 = 1,2(kg/m3). Gia tốc trọng trường là g = 9,8(m/s2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn C.

Đường sức của điện trường đều, của một điện tích điểm là những đường thẳng.

Đường sức của hệ điện tích là đường cong.

Câu 2: Chọn D.

Những điện trường thành phần phải cùng phương ngược chiều và cùng độ to (điều này chỉ sở hữu thể trên khoảng Ax).

Câu 3: Chọn C.

Những điện trường thành phần phải cùng phương ngược chiều và cùng độ to (điều này chỉ sở hữu thể hai điện tích cùng độ to và cùng dấu).

Câu 4: Chọn D.

Hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.

Câu 5: Chọn A.

Hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.

Câu 6: Chọn B.

Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát nên tóc và áo nhiễm điện trái dấu.

Câu 7: Chọn A.

Hai vật dẫn điện nên đều sở hữu điện tích tự do, hai vật tích điện lúc ta đưa lại sắp nhau thì sẽ xuất hiện hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 8: Chọn D.

Đưa ra xa ko còn nhiễm điện do hưởng ứng nên nó trung hòa về điện.

Câu 9: Chọn A.

Hai quả cầu tích điện cùng dấu thì đẩy nhau.

Câu 10: Chọn B.

Nếu hai vật nhiễm điện trái dấu thì sẽ sở hữu một vật bị hút và một vật bị đẩy.

Câu 11: Chọn C.

Nếu K nhiễm điện thì cứng cáp một trường hợp hút và trường hợp đẩy.

Câu 12: Chọn A.

Điện tích xuất hiện theo sợi dây xích truyền xuống đất.

Câu 13: Chọn A.

Thành thủy tinh ở màn hình nhiễm điện nên nó hút sợi dây tóc.

Câu 14: Chọn D.

F là tổng hợp lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ to của điện tích thử.

Câu 15: Chọn B.

Cường độ điện trường ko phụ thuộc vào điện tích thử.

Câu 16: Chọn D.

Đơn vị đo cường độ điện trường là V/m.

Câu 17: Chọn D.

Câu 18: Chọn C.

Điện trường đều sở hữu những đường sức từ song song cách đều nhau.

Câu 19: Chọn B.

Đường sức của điện tích điểm âm hướng về điện tích đó.

Câu 20: Chọn D.

Đường sức của điện tích điểm âm hướng về điện tích đó.

Câu 21: Chọn D.

Vì hệ thăng bằng nên điện trường tổng hợp tại A, B và C đều bằng 0.

Câu 22: Chọn C.

Đường sức của điện tích điểm âm hướng về điện tích đó còn điện tích dương hướng ra khỏi điện tích đó.

Câu 23: Chọn C.

Để E0 = 0 thì những điện tích ở những đỉnh đối diện nhau cùng dấu và cùng độ to

Câu 24: Chọn B.

Tính

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Câu 2:

Lực đẩy Asimet hướng lên và sở hữu độ to: FA = D2Vg

⇒ Muốn vật thăng bằng thì F hướng lên ⇒ q < 0, sao cho: mg = FA + |q|E

Phòng Giáo dục và Tập huấn .....

Đề thi Vật Lí Giữa học kì 1

Môn: Vật Lí lớp 11

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Lúc tăng đồng thời độ to của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp bốn thì lực tương tác giữa chúng.

A. tăng lên gấp đôi.

B. giảm đi một nửa.

C. giảm đi bốn lần.

D. ko thay đổi.

Câu 2: Ko thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

A. Ko khí khô.

B. Nước tinh khiết.

C. Thủy tinh.

D. Kim loại.

Câu 3: Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O, M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M tới N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng.

A. AMN ≠ 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B. AMN ≠ 0 và ko phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

C. AMN = 0 , ko phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

D. Ko thể xác định được AMN.

Câu 4: Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M tới một điểm N theo một đường cong. Sau đó nó di chuyển tiếp từ N về M theo một đường cong khác. Hãy so sánh công mà lực điện sinh ra trên những đoạn đường đó (AMN và ANM).

A. AMN = ANM.    B. AMN = -ANM.

Câu 5: Xét electron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử. Độ to cường độ điện trường của hạt nhân tại vị trí của electron nằm cách hạt nhân tuần tự là r0, 2r0 và 3r0 tuần tự là E1, E2 và E3. Chọn phương án đúng.

A. E1 = 2E2 = 3E3.    B. 3E1 = 2E2 = E3.

Câu 6: Xét những electron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử. Thế năng của electron trong điện trường của hạt nhân tại vị trí của những electron nằm cách hạt nhân tuần tự là r0, 2r0 và 3r0 tuần tự là W1, W2 và W3. Chọn phương án đúng.

A. 2W1 = W2 = 3W3.     B. 3W1 = 2W2 = W3.

Câu 7: Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì

A. Electron chuyển từ thanh êbônit sang dạ.

B. Electron chuyển từ dạ sang thanh êbônit.

C. Proton chuyển từ dạ sang thanh êbônit.

D. Proton chuyển từ thanh êbônit sang dạ.

Câu 8: Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.

B. Độ to của điện tích yếu tố là 1,6.10-19 C.

C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên làn điện tích yếu tố.

D. Tất cả những hạt sơ cấp đều mang điện tích.

Câu 9: Môi trường nào dưới đây ko chứa điện tích tự do?

A. Nước biển.     B. Nước sông.

C. Nước mưa.    D. Nước chứa.

Câu 10: Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng.

A. Trong muối ăn kết tinh sở hữu nhiều ion dương tự do.

B. Trong muối ăn kết tinh sở hữu nhiều ion âm tự do.

C. Trong muối ăn kết tinh sở hữu nhiều electron tự do.

D. Trong muối ăn kết tinh hầu như ko sở hữu ion và electron tự do.

Câu 11: Trong trường hợp nào sau đây sẽ ko xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt một quả cầu mang điện tích ở sắp đầu của một

A. Thanh kim loại ko mang điện tích.

B. Thanh kim loại mang điện tích dương.

C. Thanh kim loại mang điện tích âm.

D. Thanh nhựa mang điện tích âm.

Câu 12: Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

Câu 13: Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm M qua điểm N rồi trở lại điểm M. Công của lực điện

A. Trong cả quá trình bằng 0.

B. Trong quá trình M tới N là dương.

C. Trong quá trình N tới M là dương.

D. Trong cả quá trình là dương.

Câu 14: Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng, lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây đúng, lúc đó so sánh những công AMN và ANP của lực điện?

B. AMN < ANP.

C. AMN = ANP.

Câu 15: Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q, M và N là hai điểm trên vòng tròn đó. Gọi AM1N, AM2N và AMN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong những dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN thì

A. AM1N < AM2N.

B. AMN nhỏ nhất.

C. AM2N to nhất.

D. AM1N = AM2N = AMN.

Câu 16: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q lúc di chuyển từ điểm M tới điểm N trong điện trường

A. Tỉ lệ thuận với chiều dài đường đi MN.

B. Tỉ lệ thuận với độ to của điện tích q.

C. Tỉ lệ thuận với thời kì di chuyển.

D. Tỉ lệ thuận với tốc độ di chuyển.

Câu 17: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q lúc di chuyển từ điểm M tới điểm N trong một điện trường, thì ko phụ thuộc vào

A. Vị trí những điểm M, N.

B. Hình dạng của đường đi MN.

C. Độ to điện tích q.

D. Độ to cường độ điện trường tại những điểm trên phố đi.

Câu 18: Công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q lúc q di chuyển từ M tới điểm N trong điện trường, ko phụ thuộc vào

A. Vị trí những điểm M, N.

B. Hình dạng đường đi từ M tới N.

C. Độ to của điện tích q.

D. Cường độ điện trường tại M và N.

Câu 19: Trong trường hợp nào sau đây, ta sở hữu thể coi những vật nhiễm điện là những điện tích điểm?

A. Hai thanh nhựa đạt sắp nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt sắp nhau.

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D. Hai quả cầu to đặt sắp nhau.

Câu 20: Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -6.10-9C lúc đặt cách nhau 10 cm trong ko khí là

A. 32,4.10-10 N.     B. 32,4.10-6 N.

C. 8,1.10-10 N.     D. 8,1.10-6 N.

Câu 21: Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10-6 N. Lúc đưa chúng xa nhau thêm Hai cm thì lực hút là 5.10-7 N. Khoảng cách ban sơ giữa chúng là

A. Một cm.    B. Hai cm.

C. 3 cm.    D. 4 cm.

Câu 22: Hai điện tích điểm đứng yên trong ko khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực sở hữu độ to bằng F. Lúc đưa chúng vào trong dầu hỏa sở hữu hằng số điện môi ε = Hai và giảm khoảng cách giữa chúng còn r/3 thì độ to của lực tương tác giữa chúng là

A. 28F.    B. 1,5F.

C. 6F.    D. 4,5F.

Câu 23: Một điện tích thử đặt tại điểm sở hữu cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó là 2.10-4 N. Độ to của điện tích đó là

A. 2,25 mC.    B. 1,50 mC.

C. 1,25 mC.    D. 0,85 mC.

Câu 24: Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó Hai cm bằng 105 V/m. Tại vị trí cách điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?

A. Hai cm.    B. Một cm.

C. 4 cm.    D. 5 cm.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ C1 = 6μF, C2 = 3μF, C3 = 6μF, C4 = 1μF, UAB = 60V. Tính

a. Điện dụng của bộ tụ

b. Điện tích và hiệu điện thế của mỗi tụ

c. Hiệu điện thế UMN

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn D.

Câu 2: Chọn D.

Kim loại ko phải là điện môi nên ko thể nói về hằng số điện môi.

Câu 3: Chọn C.

Vì VM = VN nên AMN = (VM - VN)q = 0.

Câu 4: Chọn B.

Vì AMN = (VM - VN)q và ANM = (VN - VM)q nên AMN = -ANM

Câu 5: Chọn D.

Câu 6: Chọn C.

Câu 7: Chọn B.

Vật thừa electron sẽ mang điện âm.

Câu 8: Chọn C.

Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích yếu tố.

Câu 9: Chọn D.

Điện môi ko chứa những điện tích tự do.

Câu 10: Chọn D.

Điện môi ko chứa những điện tích tự do.

Câu 11: Chọn D.

Điều kiện cần để hiện tượng nhiễm điện do cảm ứng là vật đó phải sở hữu điện tích tự do.

Câu 12: Chọn D.

Điểm đầu và điểm cuối trùng nhau nên A = 0.

Câu 13: Chọn A.

Điểm đầu và điểm cuối trùng nhau nên A = 0.

Câu 14: Chọn D.

Ko đủ điều điện để kết luận AMN và ANP mẫu nào to hơn nên chọn D.

Câu 15: Chọn D.

Vì trường tĩnh điện là trường thế nên công ko phụ thuộc dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối đường đi.

Câu 16: Chọn B.

Từ AMN = (VM - VN)q.

Câu 17: Chọn B.

Vì trường tĩnh điện là trường thế nên công ko phụ thuộc dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối đường đi.

Câu 18: Chọn B.

Vì trường tĩnh điện là trường thế nên công ko phụ thuộc dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối đường đi.

Câu 19: Chọn C.

Điện tích điểm là một vật tích điện sở hữu kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta khảo sát.

Câu 20: Chọn B.

Câu 21: Chọn B.

Câu 22: Chọn D.

Câu 23: Chọn C.

Câu 24: Chọn B.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

c. Bản A tích điện dương, bản B tích điện âm. Đi từ M tới N qua C2 theo chiều từ bản dương sang bản âm nên:

Câu 2:

Phòng Giáo dục và Tập huấn .....

Đề thi Vật Lí Giữa học kì 1

Môn: Vật Lí lớp 11

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Biểu thức nào dưới đây là biểu thức khái niệm điện dung của tụ điện?

A. F/q.     B. U/d.

C. AM∞/q     D. Q/U.

Câu 2: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. C tỉ lệ thuận với Q.

B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.

D. C ko phụ thuộc vào Q và U.

Câu 3: Trong trường hợp nào dưới đây, ta ko sở hữu một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớp

A. mica.

B. nhựa pôliêtilen.

C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.

D. giấy tẩm parafin.

Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện ko phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Hiệu điện thế giữa hai bản tự điện tỉ lệ với điện dung của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

Câu 6: Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì

A. Chúng phải sở hữu cùng điện dung.

B. Hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C. Tụ điện nào sở hữu điện dung to hơn, sẽ sở hữu hiệu điện thế giữa hai bản to hơn.

D. Tụ điện nào sở hữu điện dung to hơn, sẽ sở hữu hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây ta sở hữu một tụ điện?

A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện, đặt xa những vật khác.

B. Một quả cầu thủy tinh nhiễm điện, đặt xa những vật khác

C. Hai quả cầu kim loại, ko nhiễm điện, đặt sắp nhau trong ko khí.

D. Hai quả cầu thủy tinh, ko nhiễm điện, đặt sắp nhau trong ko khí.

Câu 8: Một tụ điện phẳng ko khí sở hữu điện dung 1000 pF và khoảng cách giữa hai bản là Hai mm. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 60 V. Điện tích của tụ điện và cường độ điện trường trong tụ điện tuần tự là

A. 60 nC và 60 kV/m.    B. 6 nC và 60 kV/m.

C. 60 nC và 30 kV/m.    D. 6 nC và 6 kV/m

Câu 9: Một tụ điện ko khí sở hữu điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là Hai cm. Tính điện tích tối đa sở hữu thể tích cho tụ, biết rằng lúc cường độ điện trường trong ko khí lên tới 3.106 V/m thì ko khí sẽ trở thành dẫn điện.

A. 1,Hai μC.     B. 1,5 μC.

C. 1,8 μC.    D. 2,4 μC.

Câu 10: Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 300 V. Sao đó nối tụ điện C1 với tụ điện C2, sở hữu điện dung 10 μF chưa tích điện. Sau lúc nối điện tích trên những tụ C1, C2 tuần tự là Q1 và Q2. Chọn phương án đúng.

A. Q2 + Q1 = 2mC.

B. Q1 + Q2 = 2mC.

C. Q1 + Q2 = 6mC.

D. Q2 + Q1 = 1,5mC.

Câu 11: Q là một điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với OM = 10 cm và ON = 5cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng.

A. VM < VN < 0.    B. VN < VM < 0.

Câu 12: Một quả cầu tích điện -4.10-6 C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số proton để quả cầu trung hòa về điện?

A. Thừa 4.1012 electron.

B. Thiếu 4.1012 electron.

C. Thừa 25.1012 electron.

D. Thiếu 25.1013 electron.

Câu 13: Đồ thị nào trên hình trình diễn sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện thế giữa hai bản tụ của nó?

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Ko sở hữu đồ thị nào.

Câu 14: Trên vỏ một tụ điện sở hữu ghi 20 μF - 200 V. Nối hai bản tụ điện với một điệu điện thế 150 V. Tụ điện tích được điện tích là

A. 4.10-3 C.     B. 6.10-4 C.

C. 3.10-3 C.     D. 24.10-4 C.

Câu 15: Hai hạt bụi trong ko khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau 0,5 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng

A. 1,44.10-5 N.     B. 5,76.10-6 N.

C. 23,04.10-7 N.    D. 5,76.10-7 N.

Câu 16: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích sở hữu độ to bằng nhau, đặt cách nhau 23 cm trong chân ko thì tác dụng lên nhau một lực 9.10-3 N. Xác định độ to điện tích của hai quả cầu đó.

A. 0,Một μC     B. 0,23 μC

C. 0,15 μC   D. 0,25 μC

Câu 17: Thế năng của một positron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -4.10-19 J. Điện thế tại điểm M là

A. 3,Hai V.    B. -3 V.

C. Hai V.    D. -2,5 V.

Câu 18: Lúc một điện tích q = -Hai C di chuyển từ điểm M tới điểm N trong điện trường thì công của lực điện 7 J. Hiệu điện thế UMN bằng

A. 12 V.    B. -12 V.

C. 3 V.     D. – 3,5 V.

Câu 19: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 45 V. Công mà lực điện tác dụng lên một positron lúc nó chuyển động từ điểm M tới điểm N là

A. -8.10-18 J.     B. +8.10-18 J.

C. -7,2.10-18 J.    D. +7,2.10-18 J.

Câu 20: Ở sát mặt Trái Đất, véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và sở hữu độ to vào khoảng 150 V/m. Tính hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 2,6 m và mặt đất.

A. 720 V.    B. 360 V.

C. 390 V.    D. 750 V.

Câu 21: Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -7.10-9C lúc đặt cách nhau 10 cm trong ko khí là

A. 32,4.10-10 N.     B. 32,4.10-6 N.

C. 8,1.10-10 N.     D. 44,1.10-6 N.

Câu 22: Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 9.10-6 N. Lúc đưa chúng xa nhau thêm Hai cm thì lực hút là 4.10-6 N. Khoảng cách ban sơ giữa chúng là

A. Một cm.    B. Hai cm.

C. 3 cm.    D. 4 cm.

Câu 23: Hai điện tích điểm đứng yên trong ko khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau một lực sở hữu độ to bằng F. Lúc đưa chúng vào điện môi sở hữu hằng số điên môi ε = 3 và giảm khoảng cách giữa chúng còn r/3 thì độ to của lực tương tác giữa chúng là

A. 18F.    B. 3 F.

C. 6F.    D. 4,5F.

Câu 24: Một điện tích thử đặt tại điểm sở hữu cường độ điện trường 0,8 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó là 3,2.10-4 N. Độ to của điện tích đó là

A. 0,25 mC.    B. 1,50 mC.

C. 1,25 mC.    D. 0,4 mC.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tụ phẳng ko khí sở hữu điện dung C = 2pF, được tích điện tới hiệu điện thế U = 600V

a. Tính điện tích Q của tụ

b. Ngắt tụ điện khỏi nguồn, đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp Hai lần. Tính điện dung C1, điện tích Q1 và hiệu điện thế lúc đó

c. Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai bản tụ xa để khoảng cách tăng gấp Hai lần. Tính C2, Q2 và U2 lúc đó

Câu 2: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8C và q2 = 5.10-9C được đặt tại hai điểm A, B cách nhau 21 cm trong ko khí

a. Tìm điểm C mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Tại đó sở hữu điện trường hay ko?

b. Nếu đặt điện tích q3 = -4.10-8 C tai điểm vừa tìm được thì điện tích này sở hữu ở trạng thái thăng bằng ko? Vì sao?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn D.

Điện dung của tụ điện:

Câu 2: Chọn D.

Điện dung của tụ điện: đặc trưng riêng cho tụ ko phụ thuộc vào U và Q.

Câu 3: Chọn C.

Điện dung của tụ điện: đặc trưng riêng cho tụ ko phụ thuộc vào U và Q.

Câu 4: Chọn D.

Điện dung của tụ điện: đặc trưng riêng cho tụ ko phụ thuộc vào U và Q.

Câu 5: Chọn B.

Từ: Q = CU ⇒ Q ∼ U.

Câu 6: Chọn D.

Câu 7: Chọn C.

Đối với tụ điện, giữa hai bản kim loại là một lớp điện môi.

Câu 8: Chọn C.

Câu 9: Chọn D.

Tính: Qmax = CUmax = CEmaxd = 40.10-12.3.106.2.10-2 = 2,4.10-6C

Câu 10:

Điện tích được bảo toàn: Q' = Q ⇔ C1U'+ C2U' = C1U

Câu 11: Chọn B.

Câu 12: Chọn C.

Vật mang điện âm Q = -6,4.10-7 C, số electron thừa:

Câu 13: Chọn B.

Vì Q = CU đồ thị đi qua gốc tọa độ.

Câu 14: Chọn C.

Tính: Q = CU = 20.10-6.150 = 3.10-3 (C).

Câu 15: Chọn C.

Độ to điện tích mỗi hạt bụi: 5.108.1,6.10-19 = 8.10-11C.

Lực tương tác Cu-lông:

Câu 16: Chọn B.

Câu 17: Chọn B.

Câu 18: Chọn D.

Câu 19: Chọn D.

Từ: AMN = qUMN = +1,6.10-19. 45 = +7,2.10-18 (J).

Câu 20: Chọn C.

Tính: UMN = E.MN = 150.2,6 = 390(V).

Câu 21: Chọn D.

Câu 22: Chọn D.

Câu 23: Chọn B.

Câu 24: Chọn D.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a. Ta sở hữu:

b. Vì

→ lúc khoảng cách tăng Hai lần thì điện dung của tụ giảm Hai lần nên ta sở hữu:

+ Lúc ngắt tụ ra khỏi nguồn thì điện tích ko đổi nên: Q1 = Q = 12.10-10 C

+ Hiệu điện thế nối giữa hai bản tụ lúc này là:

c. Lúc nối tụ vào nguồn thì hiệu điện thế ko đổi nên U2 = U = 600V

+ Lúc khoảng cách giữa hai bản tụ tăng Hai lần thì điện dung của tụ giảm Hai lần nên t sở hữu:

+ Điện tích của tụ lúc này là: Q2 = C2Q2 = 6.10-10 C

Câu 2:

a. Gọi tuần tự là điện trường do những điện tích q1 và q2 gây ra tại điểm C

+ Điện trường tổng họp tại C triệt tiêu nên ta sở hữu:

+ Suy ra E2, ngược chều với E1, nên điểm C nằm trên AB

+ Lại sở hữu:

→ CB = 7cm, CA = 14cm

Tại điểm đó sở hữu điệ trường nhưng điện điện trường tổng hợp bằng 0

b. Nếu đặt điện tích q3 = -4.10-8 C tại điểm vừa tìm được thì điện tích này ở trạng thái thăng bằng vì F = qE = 0

  • Đề thi Vật Lí 11 Học kì Một sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì Hai sở hữu đáp án (4 đề)
  • Đề thi Vật Lí 11 Học kì Hai sở hữu đáp án (4 đề)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2022 - 2023 8 Đề kiểm tra giữa kì 1 Vật lý 11 (Có đáp án, ma trận) từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập lý 11 giữa học kì 1.

Đề thi Lý 11 giữa học kì Một năm 2022 - 2023 bao gồm 8 đề sở hữu đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi giữa kì Một Vật lí 11 được soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi Vật lí lớp 11 giữa học kì Một sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề rà soát theo chuẩn tri thức và kỹ năng, giúp phụ huynh rà soát tri thức cho những con của mình. Đặc thù giúp những em tập tành củng cố và tăng kỹ năng làm quen với những dạng bài tập để làm bài rà soát giữa học kì Một đạt kết quả tốt. Vậy sau đây là bộ 8 đề thi giữa kì Một Vật lí 11 năm 2022 - 2023, mời những bạn cùng tải tại đây.

Ma trận đề thi giữa kì Một Vật lí 11

TT

Nội dung tri thức

Đơn vị tri thức, kĩ năng

Số thắc mắc theo những mức độ

Tổng

% tổng

điểm

Nhận mặt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

TN

TL

1

Điện tích- điện trường

1.1. Định luật Cu-lông

2

1.5

1

2

1

4.5

1

6

3

3

26

47.5%

1.2. Thuyết êlectron - Định luật bảo toàn điện tích

1

0.75

1

1

0

0

2

1.3. Công của lực điện - Hiệu điện thế

3

2.25

3

3

1

6

6

1.4. Điện trường - Cường độ điện trường- Đường sức điện

2

1.5

2

2

0

0

0

0

4

0

3.5

10%

1.5. Tụ điện

2

1.5

1

1

0

0

0

0

3

0

2.5

7.5%

2

Dòng điện ko đổi

2.1. Dòng điện ko đổi – Nguồn điện

4

3.0

2

2

0

0

0

0

6

0

5.0

15%

2.2. Điện năng – Công suất điện

2

1.5

2

2

1

4.5

0

0

4

1

8.0

20%

Tổng

16

12

12

12

2

9

2

12

28

4

45

Tỉ lệ (%)

40%

30%

20%

10%

70%

30%

100%

Tỉ lệ chung (%)

70%

30%

100%

100%

Lưu ý:

- Những thắc mắc ở cấp độ nhận diện và thông hiểu là những thắc mắc trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó sở hữu duy nhất Một lựa chọn đúng.

- Những thắc mắc ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là những thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho Một câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Trong nội dung tri thức (1.1. Định luật Cu-lông), (1.2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích), (1.3. Công của lực điện - Hiệu điện thế) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một hoặc hai trong ba nội dung đó.

Đề rà soát Vật lý 11 giữa học kì 1

SỞ GD&ĐT TỈNH
TRƯỜNG THPT
--------------------
(Đề thi sở hữu 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÍ - 11
Thời kì làm bài: 45 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích 4C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

A. 6 V.

B. 0,166 V.

C. 96V.

D. 0,6 V.

Câu 2. Dòng điện chạy qua một dây dẫn bằng kim loại sở hữu cường độ là Hai A. Biết điện tích của mỗi êlectron sở hữu độ to là 1,6.10−19 C. Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này từ thời kì Một s là

A. 125.1019.

B. 1,25.1019.

C. 0,125.1019.

D. 12,5.1019.

Câu 3. Biết điện tích yếu tố sở hữu trị giá 1,6.10-19. Trong một vật dẫn tích điện 4,8.10-7C, số hạt êlectron ít hơn số hạt prôtôn là:

A. 3,2.10-12 hạt.

B. 7,68.10-26 hạt.

C. 3.1012 hạt.

D. 12.1011 hạt.

Câu 4. Lúc một điện tích dương q dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện thì lực lạ sinh công A. Suất điện động E của nguồn điện được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. E = A.q.

B.

C. E = A – q.

D.

Câu 5. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1,5μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài Hai m là:

A. 3000 J.

B. 3 μJ.

C. 3 J.

D. 3 mJ.

Câu 5. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1,5μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài Hai m là:

A. 3000 J.

B. 3 μJ.

C. 3 J.

D. 3 mJ.

Câu 6. Cho M và N là Hai điểm nằm trong một điện trường đều sở hữu vectơ cường độ điện trường . Gọi d là độ dài đại số của hình chiếu của MN lên đường sức điện. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là . Công thức nào sau đây đúng?

Câu 7. Lúc tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân ko lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

A. Tăng 9 lần.

B. Giảm 9 lần.

C. Giảm 3 lần.

D. Tăng 3 lần.

Câu 8. Một điện tích q di chuyển từ điểm A tới điểm B trong điện trường đều sở hữu vectơ cường độ điện trường , công của lực điện tác dụng lên điện tích đó ko phụ thuộc vào:

A. Cường độ điện trường .

B. Độ to điện tích q.

C. Vị trí điểm A và điểm B.

D. Hình dạng đường đi của q.

Câu 9. Di chuyển một điện tích q từ điểm M tới điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện càng to nếu:

A. Hiệu điện thế UMN càng to.

B. Hiệu điện thế UMN càng nhỏ.

C. Đường đi MN càng dài.

D. Đường đi MN càng ngắn.

Câu 10. Hiện tượng nhiễm điện trong những đám mây giông là do:

A. Xúc tiếp.

B. Hưởng ứng.

C. Hưởng ứng và cọ xát.

D. Cọ xát.

Câu 11. Độ to của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong ko khí:

A. Tỉ lệ thuận với tích độ to hai điện tích điểm.

B. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. Tỉ lệ nghịch với độ to hai điện tích điểm.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 12. Công suất của nguồn điện được tính bằng công thức:

Câu 13. Điện trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh:

A. Ko gian.

B. Điện tích.

C. Nam châm.

D. Những vật.

Câu 14. Công của nguồn điện lúc tạo thành dòng điện chạy trong mạch là 15000J từ thời kì 120s. Tính công suất của nguồn điện?

A. P = 125W.

B. P = 1800kW.

C. P = 1,25kW.

D. P = 1800W.

Câu 15. Một điện tích q = -2.10-6 C di chuyển từ điểm A tới điểm B dọc theo một đường sức điện của một điện trường đều. Công của lực điện trong sự dịch chuyển này là 0,004J. Hiệu điện thế UAB giữa hai điểm A và B sở hữu trị giá là:

A. Hai V.

B. -2000 V.

C. -Hai V.

D. 2000 V.

Câu 16. Một nguồn điện sở hữu suất điện động 6V. Lúc mắc nguồn điện này với bóng đèn để thành mạch kín thì nó cung ứng một dòng điện sở hữu cường độ 3A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời kì Một phút.

A. A = 18J.

B. A = 1080J.

C. A = 3,333J.

D. A = 1620J.

Câu 17. Nối hai bản của một tụ điện sở hữu điện dung 50 μF vào một nguồn điện hiệu điện thế 20 V. Tụ điện sở hữu điện tích là

A. 0,4 C.

B. 2,5 C.

C. 103 C.

D. 2,5.10−6C.

Câu 18. Đơn vị của điện dung là:

A. Cu-lông (C).

B. Vôn (V).

C. Fara (F).

D. Vôn nhân mét (V.m).

Câu 19. Một điện tích điểm q = 2,5.10-3C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường sở hữu độ to 4.10-4N. Cường độ điện trường tại M là:

A. 1.10-6V/m.

B. 0,16 V/m.

C. -1,5.103V/m.

D. 6,25 V/m.

Câu 20. Đơn vị đo cường độ dòng điện là:

A. Ampe (A).

B. Fara (F).

C. Jun (J).

D. Niutơn (N).

Câu 21. Theo thuyết electron thì nguyên tử trở thành ion dương lúc nào?

A. Lúc nguyên tử bị mất electron.

B. Lúc nguyên tử bị mất đi hạt prôtôn.

C. Lúc nguyên tử nhận thêm electron.

D. Lúc nguyên tử nhận điện tích dương.

Câu 22. Trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường là:

A. Niu-tơn trên mét (N/m).

B. Cu-lông trên vôn (C/V).

C. Cu-lông trên Niu-tơn (C/N).

D. Vôn trên mét (V/m).

Câu 23. Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn :

A. Đặt sắp nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. Đặt xúc tiếp với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

C. Đặt sắp nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây kim loại.

D. Đặt song song và ngăn cách nhau bởi một vật dẫn khác.

..................

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *