Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2022 – 2023 8 Đề kiểm tra giữa kì 1 Vật lý 11 (Có đáp án, ma trận)

Đề thi Lý 11 giữa học kì Một năm 2022 - 2023 bao gồm 8 đề với đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi giữa kì Một Vật lí 11 được soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi Vật lí lớp 11 giữa học kì Một sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề rà soát theo chuẩn tri thức và kỹ năng, giúp phụ huynh rà soát tri thức cho những con của mình. Đặc trưng giúp những em tập luyện củng cố và tăng kỹ năng làm quen với những dạng bài tập để làm bài rà soát giữa học kì Một đạt kết quả tốt. Vậy sau đây là bộ 8 đề thi giữa kì Một Vật lí 11 năm 2022 - 2023, mời những bạn cùng tải tại đây.

Ma trận đề thi giữa kì Một Vật lí 11

TT

Nội dung tri thức

Đơn vị tri thức, kĩ năng

Số thắc mắc theo những mức độ

Tổng

% tổng

điểm

Nhận mặt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

Số CH

Thời kì (ph)

TN

TL

1

Điện tích- điện trường

1.1. Định luật Cu-lông

2

1.5

1

2

1

4.5

1

6

3

3

26

47.5%

1.2. Thuyết êlectron - Định luật bảo toàn điện tích

1

0.75

1

1

0

0

2

1.3. Công của lực điện - Hiệu điện thế

3

2.25

3

3

1

6

6

1.4. Điện trường - Cường độ điện trường- Đường sức điện

2

1.5

2

2

0

0

0

0

4

0

3.5

10%

1.5. Tụ điện

2

1.5

1

1

0

0

0

0

3

0

2.5

7.5%

2

Dòng điện ko đổi

2.1. Dòng điện ko đổi – Nguồn điện

4

3.0

2

2

0

0

0

0

6

0

5.0

15%

2.2. Điện năng – Công suất điện

2

1.5

2

2

1

4.5

0

0

4

1

8.0

20%

Tổng

16

12

12

12

2

9

2

12

28

4

45

Tỉ lệ (%)

40%

30%

20%

10%

70%

30%

100%

Tỉ lệ chung (%)

70%

30%

100%

100%

Lưu ý:

- Những thắc mắc ở cấp độ nhận mặt và thông hiểu là những thắc mắc trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó với duy nhất Một lựa chọn đúng.

- Những thắc mắc ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là những thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho Một câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Trong nội dung tri thức (1.1. Định luật Cu-lông), (1.2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích), (1.3. Công của lực điện - Hiệu điện thế) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một hoặc hai trong ba nội dung đó.

Đề rà soát Vật lý 11 giữa học kì 1

SỞ GD&ĐT TỈNH
TRƯỜNG THPT
--------------------
(Đề thi với 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÍ - 11
Thời kì làm bài: 45 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích 4C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

A. 6 V.

B. 0,166 V.

C. 96V.

D. 0,6 V.

Câu 2. Dòng điện chạy qua một dây dẫn bằng kim loại với cường độ là Hai A. Biết điện tích của mỗi êlectron với độ to là 1,6.10−19 C. Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này từ thời kì Một s là

A. 125.1019.

B. 1,25.1019.

C. 0,125.1019.

D. 12,5.1019.

Câu 3. Biết điện tích yếu tố với trị giá 1,6.10-19. Trong một vật dẫn tích điện 4,8.10-7C, số hạt êlectron ít hơn số hạt prôtôn là:

A. 3,2.10-12 hạt.

B. 7,68.10-26 hạt.

C. 3.1012 hạt.

D. 12.1011 hạt.

Câu 4. Lúc một điện tích dương q dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện thì lực lạ sinh công A. Suất điện động E của nguồn điện được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. E = A.q.

B.

C. E = A – q.

D.

Câu 5. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1,5μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài Hai m là:

A. 3000 J.

B. 3 μJ.

C. 3 J.

D. 3 mJ.

Câu 5. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1,5μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài Hai m là:

A. 3000 J.

B. 3 μJ.

C. 3 J.

D. 3 mJ.

Câu 6. Cho M và N là Hai điểm nằm trong một điện trường đều với vectơ cường độ điện trường . Gọi d là độ dài đại số của hình chiếu của MN lên đường sức điện. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là . Công thức nào sau đây đúng?

Câu 7. Lúc tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân ko lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

A. Tăng 9 lần.

B. Giảm 9 lần.

C. Giảm 3 lần.

D. Tăng 3 lần.

Câu 8. Một điện tích q di chuyển từ điểm A tới điểm B trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường , công của lực điện tác dụng lên điện tích đó ko phụ thuộc vào:

A. Cường độ điện trường .

B. Độ to điện tích q.

C. Vị trí điểm A và điểm B.

D. Hình dạng đường đi của q.

Câu 9. Di chuyển một điện tích q từ điểm M tới điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện càng to nếu:

A. Hiệu điện thế UMN càng to.

B. Hiệu điện thế UMN càng nhỏ.

C. Đường đi MN càng dài.

D. Đường đi MN càng ngắn.

Câu 10. Hiện tượng nhiễm điện trong những đám mây giông là do:

A. Xúc tiếp.

B. Hưởng ứng.

C. Hưởng ứng và cọ xát.

D. Cọ xát.

Câu 11. Độ to của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong ko khí:

A. Tỉ lệ thuận với tích độ to hai điện tích điểm.

B. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. Tỉ lệ nghịch với độ to hai điện tích điểm.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 12. Công suất của nguồn điện được tính bằng công thức:

Câu 13. Điện trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh:

A. Ko gian.

B. Điện tích.

C. Nam châm.

D. Những vật.

Câu 14. Công của nguồn điện lúc tạo thành dòng điện chạy trong mạch là 15000J từ thời kì 120s. Tính công suất của nguồn điện?

A. P = 125W.

B. P = 1800kW.

C. P = 1,25kW.

D. P = 1800W.

Câu 15. Một điện tích q = -2.10-6 C di chuyển từ điểm A tới điểm B dọc theo một đường sức điện của một điện trường đều. Công của lực điện trong sự dịch chuyển này là 0,004J. Hiệu điện thế UAB giữa hai điểm A và B với trị giá là:

A. Hai V.

B. -2000 V.

C. -Hai V.

D. 2000 V.

Câu 16. Một nguồn điện với suất điện động 6V. Lúc mắc nguồn điện này với bóng đèn để thành mạch kín thì nó cung ứng một dòng điện với cường độ 3A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời kì Một phút.

A. A = 18J.

B. A = 1080J.

C. A = 3,333J.

D. A = 1620J.

Câu 17. Nối hai bản của một tụ điện với điện dung 50 μF vào một nguồn điện hiệu điện thế 20 V. Tụ điện với điện tích là

A. 0,4 C.

B. 2,5 C.

C. 103 C.

D. 2,5.10−6C.

Câu 18. Đơn vị của điện dung là:

A. Cu-lông (C).

B. Vôn (V).

C. Fara (F).

D. Vôn nhân mét (V.m).

Câu 19. Một điện tích điểm q = 2,5.10-3C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường với độ to 4.10-4N. Cường độ điện trường tại M là:

A. 1.10-6V/m.

B. 0,16 V/m.

C. -1,5.103V/m.

D. 6,25 V/m.

Câu 20. Đơn vị đo cường độ dòng điện là:

A. Ampe (A).

B. Fara (F).

C. Jun (J).

D. Niutơn (N).

Câu 21. Theo thuyết electron thì nguyên tử trở thành ion dương lúc nào?

A. Lúc nguyên tử bị mất electron.

B. Lúc nguyên tử bị mất đi hạt prôtôn.

C. Lúc nguyên tử nhận thêm electron.

D. Lúc nguyên tử nhận điện tích dương.

Câu 22. Trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường là:

A. Niu-tơn trên mét (N/m).

B. Cu-lông trên vôn (C/V).

C. Cu-lông trên Niu-tơn (C/N).

D. Vôn trên mét (V/m).

Câu 23. Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn :

A. Đặt sắp nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. Đặt xúc tiếp với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

C. Đặt sắp nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây kim loại.

D. Đặt song song và ngăn cách nhau bởi một vật dẫn khác.

..................

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *