Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 22 trang 75
Bài 22: Tác động của những điều kiện bên ngoài tới quang quẻ hợp, ý nghĩa của quang quẻ hợp

Video Trả lời nghi vấn Sinh 6 Bài 22 trang 75 - Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Thầy giáo VietJack)

Trả lời nghi vấn Sinh 6 Bài 22 trang 75: Thảo luận:

- Những điều kiện bên ngoài nào tác động tới quang quẻ hợp?

- Giảng giải:

     + Vì sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì ko nên trồng cây với mật độ quá dày?

     + Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm vài ví dụ.

     + Vì sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng cho cây (ví dụ như tưới nước, làm giàn che) và chống rét cho cây (ví dụ như ủ ấm gốc cây)

Lời giải:

- Những điều kiện bên ngoài tác động tới quang quẻ hợp: Ánh sáng, nước , hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ, …

- Ko trồng cây với mật độ dày vì: nếu trồng cây với mật độ dày thì những cây sẽ thiếu ánh sáng cũng như những yếu tố cần cho sự quang quẻ hợp làm cho quang quẻ hợp diễn ra kém năng suất sẽ ko cao.

     + Những cây trong nhà trồng làm cảnh là những cây ưa bóng. VD: Cây hoa loa kèn, cây hoàng tinh…

     + Chống nóng cho cây để tránh ở nhiệt độ cao lục lạp sẽ bị phá hủy cây chết, ủ ấm cho cây giúp cây hoạt động tốt hơn, nhiệt độ quá thấp làm cho quá trình quang quẻ hợp ngừng lại.

Trả lời nghi vấn Sinh 6 Bài 22 trang 75: Trả lời những nghi vấn sau:

- Khí oxi do cây xanh thải ra trong quá trình quang quẻ hợp cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

- Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào ko khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất này trong ko khí nhìn chung ko tăng?

- Những chất hữu cơ do quang quẻ hợp của cây xanh chế tạo ra đã được sinh vật nào sử dụng?

- Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang quẻ hợp cung ứng cho đời sống con người?

Lời giải:

- Khí oxi do cây nhả ra trong quá trình quang quẻ hợp được hầu hết sinh vật trên trái đất sử dụng như:con người, động vật, vi sinh vật ...

- Nồng độ khí cacbonic được giữ ổn định bởi vì với quá trình quang quẻ hợp của cây xanh sử dụng khí cacbonic và tạo ra khí oxi.

- Chất hữu cơ do quang quẻ hợp của cây xanh tạo ra được con người, động vật sử dụng làm thức ăn, làm vật liệu sản xuất cho con người.

- Những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang quẻ hợp cung ứng cho đời sống con người: lương thực, gỗ, rau xanh…

Những bài giải bài tập Sinh vật học 6 Bài 22 khác trên VietJack

 • Trả lời nghi vấn Sinh 6 Bài 22 trang 75: Những điều kiện... Khí oxi do cây ...

 • Bài 1 (trang 76 SGK Sinh 6): Nêu những điều kiện bên ngoài ...

 • Bài 2 (trang 76 SGK Sinh 6): Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

 • Bài 3 (trang 76 SGK Sinh 6): Ko với cây xanh thì ko với sự sống ...

 • Bài 4 (trang 76 SGK Sinh 6): Mỗi em với thể làm gì ...

 • Lý thuyết & Trắc nghiệm Sinh vật học 6 với đáp án
 • 500 câu trắc nghiệm Sinh vật học 6 với đáp án
 • Giải bài tập Sinh vật học 6 (hay nhất)
 • Giải bài tập Sinh vật học 6 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh vật học 6
 • Giải sách bài tập Sinh vật học 6
 • Top 45 Đề thi Sinh vật học 6 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *