Soạn văn 7 CD Tập 1 bài Nội dung sách Ngữ văn 7 trang 8

Hướng dẫn giải và trả lời nghi vấn trong bài Nội dung sách Ngữ văn 7 lớp 7 trang 8 Tập Một bộ sách Cánh diều xác thực nhất, mời những em học trò và phụ huynh tham khảo.

Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Nội dung sách Ngữ văn 7 trang 8 (Cánh diều)

1. HỌC ĐỌC

Thắc mắc trang 7 SGK Ngữ văn 7 Tập 1: Sách Ngữ văn 7 hướng dẫn em đọc hiểu văn bản văn học thuộc những thể loại nào chưa được học ở lớp 6? Với nội dung chính của mỗi văn bản đã nêu trong những mục đọc hiểu truyện, thơ và kí, em thấy văn bản nào quyến rũ với mình? Vì sao?

Trả lời:

- Những thể loại văn học chưa được học trong chương trình Ngữ văn lớp 6 là: truyện ngụ ngôn, tiểu thuyết, truyện khoa học viễn tưởng, tùy bút, tản văn.

- Em thấy bài thơ “Ông đồ” quyến rũ với mình nhất bởi vì bài thơ Ông đồ, Vũ Đình Liên kể chuyện ông đồ viết chữ Nho, qua đó, thể hiện tâm trạng buồn bã, xót xa, thảng thốt của cả một thế hệ nhà nho sắp bị quên lãng.

Thắc mắc trang 8 SGK Ngữ văn 7 Tập 1:

a) Nêu đặc điểm vượt trội của những văn bản nghị luận và văn bản thông tin trong sách Ngữ văn 7.

b) Điểm giống nhau giữa những văn bản nghị luận trong sách Ngữ văn 7 và Ngữ văn 6 là gì?

c) Những văn bản thông tin trong sách Ngữ văn 7 với gì khác biệt so với sách Ngữ văn 6.

Trả lời: 

a) Đặc điểm vượt trội của những văn bản nghị luận và văn bản thông tin trong sách Ngữ văn 7:

- Văn bản nghị luận: Gồm nghị luận văn học: những bài phân tích tác phẩm văn học và đặc điểm nhân vật gắn với văn bản đã học; nghị luận xã hội: những văn bản bàn luận về một tư tưởng ý kiến.

- Văn bản thông tin: giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi vừa giúp những em khám phá những nét đẹp văn hóa ở một số vùng trên quốc gia ta, vừa hướng dẫn những em cách đọc loại văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ. Những văn bản thông tin với cước chú và tài liệu tham khảo giúp những em nhận diện và hiểu tác dụng của những yếu tố đó, đồng thời bước đầu vận dụng vào những hoạt động đọc, viết của mình.

b) Điểm giống nhau giữa những văn bản nghị luận trong sách Ngữ văn 7 và Ngữ văn 6 là đều là nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

c) Điểm khác biệt giữa những văn bản thông tin trong sách Ngữ văn 7 và Ngữ văn 6 là: Văn bản thông tin trong sách Ngữ văn 7 giới thiệu về những quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi ở một số vùng trên quốc gia ta. Còn sách Ngữ văn 6 là những văn bản sản xuất cho người đọc những điều hữu dụng về những sự kiện to: sự kiện lịch sử, sự kiện văn hóa.

Thắc mắc trang 9 SGK Ngữ văn 7 Tập 1: Đọc mục Thực hiện tiếng Việt và trả lời những nghi vấn sau:

a, Bốn nội dung to về tiếng Việt trong sách Ngữ văn 7 là gì? Mỗi nội dung to với những nội dung cụ thể nào?

b, Hệ thống bài tập tiếng Việt trong sách Ngữ văn 7 với những loại cơ bản nào?

Trả lời

a) Sách Ngữ văn 7 với 4 nội dung to về tiếng Việt là:

- Từ vựng: thành ngữ và tục ngữ; Thuật ngữ; Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt; Văn cảnh và nghĩa cảu từ trong văn cảnh.

- Ngữ pháp: Số từ, phó từ; Những thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu; Công dụng của dấu chấm lửng.

- Hoạt động giao tiếp: Giải pháp tu từ nói quá, nói giảm- nói tránh; Liên kết và mạch lạc của văn bản; Kiểu văn bản và thể loại.

- Sự phát triển của tiếng nói: Tiếng nói của những vùng miền; Phương tiện giao tiếp phi tiếng nói.

b) Hệ thống bài tập tiếng Việt trong sách Ngữ văn 7 là:

- Bài tập nhận diện những hiện tượng và đơn vị tiếng Việt

Ví dụ: bài tập nhận diện những giải pháp tu từ nói quá, nói giảm, nói tránh…

- Bài tập phân tích tác dụng của những hiện tượng và đơn vị tiếng Việt

Ví dụ: bài tập phân tích tác dụng của những giải pháp tu từ nói quá, nói giảm- nói tránh trong tác phẩm văn học và đời sống…

- Bài tập tạo lập đơn vị tiếng Việt 

Ví dụ: bài tập viết đoạn văn với sử dụng những giải pháp tu từ nói quá, nói giảm- nói tránh…

2. HỌC VIẾT

Thắc mắc trang 10 SGK Ngữ văn 7 Tập 1: Đọc phần Học viết và trả lời những nghi vấn sau:

a, Sách Ngữ văn 7 rèn luyện cho những em viết những kiểu văn bản nào? Nội dung cụ thể của mỗi kiểu văn bản là gì?

b, Những kiểu yêu cầu về trật tự và kiểu văn bản nào tiếp tục được rèn luyện ở lớp 7?

Trả lời:

a) 

- Sách Ngữ văn 7 rèn luyện cho những em viết những kiểu văn bản: Tự sự, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, nhật dụng.

- Nội dung cụ thể của mỗi kiểu văn bản là:

+ Tự sự: Kể lại sự việc với thật liên quan tới nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, với sử dụng những yếu tố miêu tả.

+ Biểu cảm: 

+ Nghị luận: Nghị luận về một vấn đề trong đời sống (nghị luận xã hội) và phân tích đặc điểm nhân vật (nghị luận văn học)

+ Thuyết minh: Thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi.

+ Nhật dụng: Viết bản tường trình.

- Kiểu văn bản chưa được học ở cấp Tiểu học: Thuyết minh, nghị luận, nhật dụng

b) Những kiểu yêu cầu về trật tự và kiểu văn bản tiếp tục được rèn luyện ở lớp 7 là tự sự, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.

3. HỌC NÓI VÀ NGHE

Thắc mắc trang 11 SGK Ngữ văn 7 Tập 1: Đọc phần Học nói và nghe và trả lời những nghi vấn sau:

a, Những nội dung rèn luyện kĩ năng nói và nghe là gì?

b, So với những yêu cầu cụ thể về kĩ năng nói và nghe, em còn những hạn chế nào?

Trả lời

a) Sách Ngữ văn 7 rèn luyện kĩ năng nói và nghe với những nội dung:

- Nói: 

+ Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống.

+ Kể lại một truyện ngụ ngôn.

+ Giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.

- Nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

- Nói nghe tương tác:

+ Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng những ý kiến khác biệt.

+ Thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.

b) Tự liên hệ với bản thân để tự nhìn thấy kĩ năng nói – nghe của em còn mắc lỗi gì.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Soạn Văn 7 Bài: Nội dung sách Ngữ văn 7 trang 8 Tập 1 - Cánh diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *