Bài soạn lớp 6: Treo biển

Tìm hiểu chung tác phẩm

 • Thể loại: Truyện cười
  • Là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười sắm vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
  • Mang Hai loại:
   • Truyện khôi hài: Là những truyện cười thiên về ý nghĩa sắm vui
   • Truyện châm biếm: Thiên về ý nghĩa phê phán
 • Bố cục: Hai phần
  • Phần 1: Câu đầu ->treo biển bán hàng
  • Phần 2: Còn lại ->chữa biển và chứa biển

Câu 1: Nội dung tấm biển đề treo ở shop ...

Nội dung tấm biển đề treo ở shop (“Ớ đây mang bán cá tươi”) mang mấy yếu tố? Vai trò của từng yếu tố?

Trả lời:

Nội dung tấm biển đề “Ở đây mang bán cá tươi” treo ở shop mang 4 yếu tố:

 • Yếu tố 1: Ở đây => nhằm thông tin địa điểm bán hàng
 • Yếu tố 2: mang bán =>nhằm thông tin hoạt động của shop
 • Yếu tố 3: cá => nhằm thông tin về sản phẩm được bán
 • Yếu tố 4: tươi => nhằm thông tin chất lượng sản phẩm

Câu 2: Mang mấy người “góp ý” về chiếc biển đề ở shop bán cá?

Trả lời:

Đọc xong câu chuyện ta thấy, lúc treo tấm biển lên đã mang 4 người góp ý. Cụ thể là:

 • Người thứ nhất góp ý về chữ “tươi” vì cho rằng nhà nay xưa nay quen bán cá ươn nên hôm nay mới treo biển bán cá tươi => bỏ chữ “tươi”.
 • Người thứ hai góp ý về chữ “ở đây” vì cho rằng chả nhẽ ra hàng hoa sắm cá hay sao mà đề “ở đây” => bỏ chữ “ở đây”.
 • Người thứ ba góp ý về chữ “mang bán” vì cho rằng  chẳng bán thì bày ra khoe hay sao => bỏ chữ “ mang bán”.
 • Người thứ tư góp ý về chữ  “cá”  vì cho rằng chưa đi tới đầu ngõ đã nghe mùi tanh, tới sắp nhà thấy đầy cá người nào chẳng biết bán cá => chứa biển

Câu 3: Đọc truyện này, những chi tiết nào làm em cười? ...

Đọc truyện này, những chi tiết nào làm em cười? Lúc nào chiếc đáng cười được bộc lộ rõ nhất? Vì sao?

Trả lời:

Loại cười bộc lộ rõ nhất ở chi tiết kết thúc truyện bất thần, Sau lúc bị hạch sách, trên biển chỉ còn trơ trọi một chữ Cá, tưởng rằng chẳng còn gì để góp ý nữa, thì vẫn mang chiếc để góp ý. Và nhà hàng ko ngần ngại chứa nốt chiếc biển. Lúc này tiếng cười bật ra vang to nhất. Vì từng ý kiến góp ý đều hợp lí nhưng cứ theo đó mà làm thì kết quả cuối cùng lại thành ra vô lí. Ta cười to vì nhà hàng hoàn toàn mất hết chủ kiến, ko còn là mình nữa. Anh ta cứ răm rắp làm theo lời người khác.

Câu 4: Hãy nêu ý nghĩa của truyện

Trả lời:

Ý nghĩa của truyện:

 • Tạo tiếng cười khôi hài, vui vẻ
 • Phê phán những người hành động thiếu chủ kiến lúc làm việc, ko suy xét kĩ lúc nghe những ý kiến khác.
 • Tiếp thu mang chọn lựa ý kiến của người khác.

[Luyện tập] Nếu nhà hàng bán cá trong truyện nhờ em làm lại chiếc biển, ...

Nếu nhà hàng bán cá trong truyện nhờ em làm lại chiếc biển, em sẽ tiếp thu và phản bác bỏ những ý kiến của bốn người như thế nào, hoặc sẽ làm lại chiếc biển ra sao?

Trả lời:

 • Tấm biển được treo lên là “Ở đây mang bán cá tươi”
 • Nếu nhà hàng nhờ em làm lại biển, em sẽ tiếp thu ý kiến của người góp ý thứ nhất, bỏ đi chữ “ở đây”. Thay vào đó sẽ thêm chủ ngữ cho câu văn được đầy đủ  chủ - vị: “Shop bán cá tươi”
 • Việc nghe ý kiến góp ý, nhận xét của người khác là rất quan yếu nhưng chúng ta cần mang chính kiến của riêng mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *