Unit 6 lớp 8: Listen and Read
Unit 6: The Young Pioneers Club

Listen and Read (Trang 54-55 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Secretary: Hello. May I help you?

Nga: Good morning. I’m enrolling for the activities for this summer.

Secretary: Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, please?

Nga: Pham Mai Nga.

Secretary: And when were you born?

Nga: April 22, 1989.

Secretary: Where do you live and do you have a phone number?

Nga: I live at 5 Tran Phu Street, and I don’t have a phone at home.

Secretary: Now, what are your hobbies?

Nga: I like drawing and outdoor activities. And I enjoy acting, too.

Secretary: Drawing, outdoor activities,... and acting. Well, please take this form to your teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to me.

Nga: All right. Thank you.

Hướng dẫn dịch

Thư kí: Chào em. Chị sở hữu thể giúp gì cho em?

Nga: Chào chị. Em muốn ghi tên tham gia những hoạt động trong hè này.

Thư kí: Được rồi. Em cho chị xem đơn và chúng ta cùng điền thông tin vào nhé. Họ tên em là gì vậy?

Nga: Phạm Mai Nga ạ.

Thư kí: Tháng ngày năm sinh?

Nga: 22 tháng 4 năm 1989.

Thư kí: Em sống ở đâu? Em sở hữu số điện thoại ko?

Nga: Em sống ở nhà số 5 đường Trần Phú. Em ko sở hữu số điện thoại chị ạ.

Thư kí: Thị hiếu của em là gì nào?

Nga: Em thích vẽ và những hoạt động ngoài trời. Em cũng thích diễn xuất nữa.

Thư kí: Vẽ, những hoạt động ngoài trời ... và diễn xuất. Được rồi, em hãy đưa giấy này cho thầy giáo của em và nhờ cô đấy ký vào đây, sau đó đem lại đây cho chị nhé.

Nga: Dạ. Cám ơn chị.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. Complete Nga's details.

(Hãy hoàn thành những chi tiết về Nga.)

Những bài soạn Unit 6 lớp 8: The Young Pioneers Club:

 • Unit 6: The Young Pioneers Club
 • Getting Started (trang 54 SGK Tiếng Anh 8) Identify the activities that Ho Chi Minh Young Pionees and ...

 • Listen and Read (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 8) Secretary: Hello. May I help you? ...

 • Speak (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 8) Look at the phrases in the boxes. Then practice the ...

 • Listen (trang 56 SGK Tiếng Anh 8) Fill in the missing words.

 • Read (trang 57 SGK Tiếng Anh 8) Ho Chi Minh Communist Youth Union is an ...

 • Write (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the passage and complete the letter.

 • Language Focus (trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8) 1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y ...

 • Từ vựng Unit 6: The Young Pioneers Club

 • Ngữ pháp Unit 6: Cách sử dụng của thì hiện tại đơn.

 • Ngữ pháp Unit 6: Khái niệm và vai trò của danh động từ.

 • Ngữ pháp Unit 6: Can/could trong câu yêu cầu trợ giúp.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 6: The Young Pioneers Club (Đề 1)

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (sở hữu đáp án)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *