§1. Phép biến hình sgk Hình học 11

Bài §1. Phép biến hình sgk Hình học 11 trong Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

§1. Phép biến hình sgk Hình học 11

Lý thuyết

1. Phép biến hình

Phép biến hình là một quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định được một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng, điểm M’ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó.

Nếu ta kí hiệu một phép biến hình nào đó là f thì: (M’ = f(M))

Nếu H là một hình nào đó thì tập hợp những điểm (M’ = f(M),) với (M in H,) tạo thành hình H’, ta viết (H’ = f(H).)

2. Những ví dụ

Ví dụ 1:

Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, ta xác định M’ là hình chiếu vuông góc của M trên d thì ta được một phép biến hình.

Phép biến hình này gọi là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.

Ví dụ 2:

Cho vectơ (overrightarrow u ,)với mỗi điểm M ta xác định điểm M’ theo quy tắc (overrightarrow {MM’} = overrightarrow u .)

Tương tự ta cũng sở hữu một phép biến hình. Phép biến hình đó gọi là phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u .)

Ví dụ 3:

Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng với M thì ta cũng sở hữu được một phép biến hình.

Phép biến hình đó gọi là phép đồng nhất.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn và bài tập trong mục hoạt động của học trò trên lớp sgk Hình học 11.


Thắc mắc

1. Trả lời nghi vấn Một trang 4 sgk Hình học 11

Trong mặt phẳng cho đường thẳng $d$ và $M$. Dựng hình chiếu vuông góc $M’$ của điểm $M$ lên đường thẳng $d$.

Trả lời:

Từ $M$ kẻ đường thẳng vuông góc với $d$ cắt $d$ tại $M’$

⇒ M’là hình chiếu của M trên phố thẳng d


2. Trả lời nghi vấn Hai trang 4 sgk Hình học 11

Cho trước số $a$ dương, với mỗi điểm $M$ trong mặt phẳng, gọi $M’$ là điểm sao cho $MM’ = a$. Quy tắc đặt tương ứng điểm $M$ với điểm $M’$ nêu trên sở hữu phải là một phép biến hình ko?

Trả lời:

Quy tắc đặt tương ứng điểm $M$ với điểm $M’$ nêu trên ko phải là một phép biến hình vì M’ko phải là điểm duy nhất được xác định trên mặt phẳng

Ví dụ minh họa: $a = 4 cm$


Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 trang 7 8 sgk Hình học 11

 • Những bài toán 11 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 11
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 11
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 11
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 11
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 11
 • Để học tốt môn GDCD lớp 11

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 11!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *