Top 10 bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải đầy đủ nhất 

I. 10 tài liệu bài tập môn quản trị sản xuất với lời giải 

Bộ tài liệu môn quản trị sản xuất bao gồm hai nội dung chính: thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất, quản trị quá trình sản xuất. Mục tiêu của tài liệu này chính là giúp sinh viên hiểu rõ mục tiêu chủ yếu của quản trị sản xuất là gì. Đồng thời học trò, sinh viên với thể khái quát được những tri thức về quá trình phân phối đầu ra cho mẫu nghiệp trên hạ tầng khai thác với hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp.

Bài tập môn quản trị sản xuất

Download tài liệu

Bộ tài liệu tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất với đáp án được soạn theo chương trình đổi mới, giúp sinh viên ôn tập với hiệu quả. Nội dung của bộ tài liệu này bao gồm những phần sau: thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất, quản trị quá trình sản xuất. Sau lúc sử dụng, ôn tập bằng bộ tài liệu bài tập môn quản trị sản xuất với đáp án này sinh viên với thể hiểu rõ mục tiêu của quản trị sản xuất là gì. Đồng thời vận dụng những tri thức này để thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất với hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất với đáp án

Download tài liệu

Mục tiêu của bài tập to quản trị sản xuất và tác nghiệp bao gồm những mục sau:

 • Phân phối sản phẩm
 • Góp phần tạo ra và duy trì lợi thế khó khăn
 • Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng cung cầu
 • Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra những sản phẩm, nhà sản xuất.
Bài tập to quản trị sản xuất và tác nghiệp

Download tài liệu

Yêu cầu của bài tập môn quản trị sản xuất đó là nghiên cứu thực chất của quản trị sản xuất là gì, vai trò và mối quan hệ của nó với những chức năng quản trị khác như quản trị tài chính, quản trị marketing. Đây là một trong những yêu cầu cơ bản của bài tập môn quản trị sản xuất mà sinh viên cần phải thực hiện.

Giải bài tập môn quản trị sản xuất

Download tài liệu

Nhiệm vụ của quản trị sản xuất là thiết lập và quản lý một hệ thống sản xuất nhằm biến đổi đầu vào thành những yếu tố đầu ra với trị giá gia tăng cao hơn. Bằng cách thông qua những hoạt động sản xuất những nguồn tài nguyên được chuyển hóa thành của bạn với trị giá gia tăng cao hơn. Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp là bộ tài liệu đưa ra những tình huống, những bài tập cụ thể giúp sinh viên hiểu rõ hơn vấn đề này. 

Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp

Download tài liệu

Nghi vấn ôn tập môn quản trị sản xuất bao gồm những phần sau:

 • Khái niệm quản trị cấp thấp sản xuất
 • Những yếu tố chính của hệ thống sản xuất: quá trình biến đổi, những yếu tố đầu vào, những yếu tố đầu ra, những dụng của thông tin, những yếu tố đột biến ngẫu nhiên
 • Sự khác biệt giữa sản xuất và nhà sản xuất
 • Mục tiêu và vai trò của quản trị sản xuất
Nghi vấn ôn tập môn quản trị sản xuất

Download tài liệu

Quản trị sản xuất là một phần hệ cơ bản trong doanh nghiệp, quản trị sản xuất với mục tiêu tổng quát là sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng nhà sản xuất nhằm đảm bảo thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng trên hạ tầng sử dụng hiệu quả nhất những yếu tố sản xuất. 

Bộ tài liệu ôn tập quản trị sản xuất với đáp án này phân phối toàn bộ những tri thức với liên quan tới quản trị sản xuất.

Ôn tập quản trị sản xuất

Download tài liệu

Quản trị sản xuất là một trong những học phần quan yếu thuộc khối tri thức chuyên ngành của chương trình tập huấn ngành quản trị kinh doanh. Đây là ngành học trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất, hoạch định và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm cắt giảm giá thành, tăng năng suất lao động năng lực khó khăn cho những sản phẩm.

Bộ tài liệu ôn tập, làm bài tập môn quản trị sản xuất với lời giải theo đề thi ôn tập những tri thức của môn quản trị sản xuất thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Ôn tập quản trị sản xuất theo đề thi với đáp án

Download tài liệu

Đây là bộ tài liệu được soạn theo khuông chương trình quản trị kinh doanh của trường đại học. Mục tiêu của tài liệu này là ôn tập cho sinh viên những tri thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị sản xuất. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần thiết nhất để với thể thực hiện công việc của nhà quản trị hạ tầng tại doanh nghiệp thất nghiệp.

Ôn tập môn quản trị sản xuất quản lý lập lịch quản lý

Download tài liệu

Bài tập nhóm môn quản trị sản xuất quản lý là một bài tập đòi hỏi những thành viên trong nhóm phải với sự gắn kết, phân chia công việc rõ ràng, rành mạch, công bằng. Đây là bài tập ko những đòi hỏi sinh viên phải với tri thức, tri thức mà còn khéo léo trong việc trao đổi, tiếp thu ý kiến của những bạn cùng nhóm của mình.

Bài tập nhóm môn quản trị sản xuất quản lý

Download tài liệu

100+ Tài liệu môn quản trị sản xuất hay nhất

II. Quản trị sản xuất và môn quản trị sản xuất 

Mang thể hiểu, quản trị sản xuất là tổng hợp tất cả những hoạt động nhằm xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng những yếu tố đầu vào để tạo thành những sản phẩm, nhà sản xuất đầu ra.

Môn quản trị sản xuất sẽ phân phối tới bạn những tri thức về thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất; cách quản trị quá trình sản xuất… Trong môn học này, người học ko chỉ được phân phối những tri thức chuyên môn mà còn là những kỹ năng để hoàn thành công việc quản trị một cách tốt nhất. 

III. Mục tiêu của quản trị sản xuất 

Việc thực hiện quản trị sản xuất bao gồm nhiều mục tiêu. Quản trị sản xuất có mục tiêu tổng quát là bảo đảm cung cấp đầu ra cho doanh nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp đồng thời thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

Để đạt được mục tiêu chung nhất này, quản trị sản xuất và tác nghiệp có những mục tiêu cụ thể sau:

 • Cung cấp sản phẩm

Quản trị sản xuất phải sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng theo đúng chủng loại, số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.

 • Góp phần tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh

Là lợi thế cạnh tranh là ưu thế vượt trội của doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh trong việc đáp ứng cầu về sản phẩm, dịch vụ.

Là các ưu thế về giá, chất lượng và sự khác biệt hóa sản phẩm, tốc độ cung ứng và khả năng đa dạng hóa sản phẩm.

 • Để có ưu thế về giá cần

Chi phí kinh doanh bình quân trên một đơn vị sản xuất càng nhỏ, càng có lợi thế và ngược lại. Sản xuất đóng vai trò quan trọng với việc giảm chi phí kinh doanh sản xuất sản phẩm.

Chính sách giá cả hợp lí: bộ phận Marketing có trách nhiệm đối với vấn đề này.

 • Để có ưu thế về chất lượng 

Có khả năng tạo ra nhiều mức chất lượng sản phẩm: Khâu thiết kế và sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với việc tạo ra dải chất lượng càng rộng càng tốt.

Có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng phù hợp với thị trường: khâu marketing đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện đúng thị hiếu của người tiêu dùng để bộ phận sản xuất đáp ứng.

 • Để với ưu thế về tốc độ cung ứng

Khả năng nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng càng nhanh càng tốt: Tính năng động, nhạy bén và hiệu quả của hoạt động marketing quyết định điều này.

Khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể nhanh chóng: điều này chủ yếu liên quan đến bộ phận nghiên cứu và phát triển và bộ phận sản xuất.

III. Kinh nghiệm làm bài tập môn quản trị sản xuất tốt nhất 

Bất kỳ môn học nào cũng vậy, để với thể học tập được tốt nhất thì cần phải với phương pháp học tập thích hợp. Đối với môn quản trị sản xuất, để với thể học tập được tốt nhất, bạn với thể ghi nhớ những kinh nghiệm sau đây: 

 • Lựa chọn những bộ đề bài tập môn quản trị sản xuất với lời giải thích hợp. Bạn với thể tìm được vô số bộ đề khác nhau. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc để lựa chọn được đề thích hợp. Mang thể lựa chọn những tập đề theo chương, hoặc bài tập tổng hợp. Bài tập với ở dạng trắc nghiệm và tự luận, cần phải cân nhắc và phối hợp hai dạng bài tập để quá trình ôn tập được tốt nhất. 
 • Lên đề cương học tập: Để hệ thống được tri thức một cách cụ thể, sinh viên nên lên đề cương chi tiết ở từng chương để biết những phần nào mình còn thiếu sót và bổ sung tri thức cho thích hợp. 
 • Với những nội dung còn băn khoăn, ko hiểu rõ, cần phải hỏi ngay những bạn cùng học hoặc trao đổi với giảng viên dạy để được tư vấn ngay. 
 • Ngoài ra, việc làm đi làm lại những bộ đề cũng sẽ giúp sinh viên học tập tốt, ghi nhớ cũng như tăng khả năng xử lý, nhìn nhận đề bài. 

Kỳ vọng, với những san sớt vừa rồi của chúng tôi về kinh nghiệm học tập cũng như những tập bài tập môn quản trị sản xuất với lời giải, độc giả đã hiểu rõ và với thể thuận tiện học tập, ôn luyện tri thức một cách tốt nhất. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *