Lịch Sử 7 Kết nối tri thức Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)

Với soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển quốc gia (1009 - 1225) sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò thuận tiện trả lời nghi vấn và làm bài tập Lịch Sử 7 Bài 11.

Giải Lịch Sử 7 Kết nối tri thức Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển quốc gia (1009 - 1225)

Video Giải Lịch sử 7 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển quốc gia (1009 - 1225) - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Bích Phương (Thầy giáo VietJack)

Giải Lịch sử 7 trang 52

 • Nghi vấn mở đầu trang 52 Bài 11 Lịch Sử lớp 7: Năm 1009, nhà Lý được thành lập. Ko lâu sau, Lý Công Uẩn quyết định dời đô ....

Giải Lịch sử 7 trang 53

1. Nhà Lý thành lập và định đô ở Thăng Long

 • Nghi vấn Một trang 53 Lịch Sử lớp 7: Nhà Lý được thành lập như thế nào? ....

 • Nghi vấn Hai trang 53 Lịch Sử lớp 7: Khai thác tư liệu hình 1, tìm những từ, cụm từ miêu tả về thành Đại La ....

Giải Lịch sử 7 trang 54

2. Tình hình chính trị

 • Nghi vấn Một trang 54 Lịch Sử lớp 7: Tư liệu Hai cho em biết điều gì về chính sách của nhà Lý ....

 • Nghi vấn Hai trang 54 Lịch Sử lớp 7: Hãy cho biết những nét chính về tình hình chính trị thời Lý. ....

Giải Lịch sử 7 trang 55

3. Tình hình kinh tế, xã hội

 • Nghi vấn Một trang 55 Lịch Sử lớp 7: Em có nhận xét gì về các chính sách của nhà Lý trong phát triển kinh tế? ....

 • Nghi vấn Hai trang 55 Lịch Sử lớp 7: Trình bày nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Đại Việt thời Lý. ....

Giải Lịch sử 7 trang 57

4. Tình hình văn hóa, giáo dục

 • Nghi vấn Một trang 57 Lịch Sử lớp 7: Giới thiệu những thành tựu văn hóa, giáo dục tiêu biểu dưới thời Lý. ....

 • Nghi vấn Hai trang 57 Lịch Sử lớp 7: Việc xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và mở khoa thi đầu tiên có ý nghĩa ....

Tập tành & Vận dụng

 • Tập tành Một trang 57 Lịch Sử lớp 7: Lập bảng thống kê hoặc (sơ đồ tư duy) thể hiện những nét chính về tình hình ....

 • Tập tành Hai trang 57 Lịch Sử lớp 7: So sánh và cho biết tổ chức nhà nước thời Lý có điểm gì khác so với thời Đinh ....

 • Vận dụng 3 trang 57 Lịch Sử lớp 7: Hãy sưu tầm từ sách, báo và internet về một thành tưu văn hóa, giáo dục tiêu biểu ....

 • Lịch Sử 7 Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân lược Tống (1075 - 1077)

 • Lịch Sử 7 Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 - 1400)

 • Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

 • Lịch Sử 7 Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407)

 • Lịch Sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Khai thác tư liệu hình 1, tìm những từ, cụm từ miêu tả về thành Đại La từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập sgk bài 11 lịch sử 7.

Lịch Sử lớp 7 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển quốc gia (1009 - 1225)

Nghi vấn Hai trang 53 Lịch Sử lớp 7: Khai thác tư liệu hình 1, tìm những từ, cụm từ miêu tả về thành Đại La. Những thông tin đó chứng tỏ gì về vùng đất này? Từ đó hãy cho biết ý nghĩa của sự kiện dời đô của Lý Công Uẩn.

Trả lời:

- Những cụm từ miêu tả về thành Đại La:

+ Ở giữa khu vực trời đất.

+ Thế rồng quận hổ ngồi.

+ Chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước.

+ Mặt đất rộng và bằng phẳng.

+ Thế đất cao mà sáng sủa.

+ Muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh,

+ Thắng địa, tụ hội quan yếu của bốn phương.

- Những thông tin chứng tỏ Đại La là một nơi có địa hình bằng phẳng, thuận tiện về mọi mặt để phát triển đất nước.

- Ý nghĩa của việc dời đô:

+ Việc dời đô từ Hoa Lư ᴠề Đại La (Thăng Long) thể hiện quуết định ѕáng ѕuốt của ᴠua Lý Công uẩn, tạo đà cho ѕự phát triển quốc gia

+ Dời đô ra Thăng Long là một bước ngoặc rất to. Nó đánh dấu ѕự trường thành của dân tộc Đại Việt. Đại Việt ko cần phải ѕống phòng thủ, phải dựa ᴠào địa thế hiểm trở của Hoa Lư để ứng phó ᴠới quân thù. Thế và lực của Đại Việt đã đủ phát triển để lập đô ở nơi với địa thể rộng mở, tạo đà đưa nước phát triển đi lên.

 • Nghi vấn mở đầu trang 52 Bài 11 Lịch Sử lớp 7: Năm 1009, nhà Lý được thành lập. Ko lâu sau, Lý Công Uẩn quyết định dời đô ....

 • Nghi vấn Một trang 53 Lịch Sử lớp 7: Nhà Lý được thành lập như thế nào? ....

 • Nghi vấn Một trang 54 Lịch Sử lớp 7: Tư liệu Hai cho em biết điều gì về chính sách của nhà Lý ....

 • Nghi vấn Hai trang 54 Lịch Sử lớp 7: Hãy cho biết những nét chính về tình hình chính trị thời Lý. ....

 • Nghi vấn Một trang 55 Lịch Sử lớp 7: Em có nhận xét gì về các chính sách của nhà Lý trong phát triển kinh tế? ....

 • Nghi vấn Hai trang 55 Lịch Sử lớp 7: Trình bày nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Đại Việt thời Lý. ....

 • Nghi vấn Một trang 57 Lịch Sử lớp 7: Giới thiệu những thành tựu văn hóa, giáo dục tiêu biểu dưới thời Lý. ....

 • Nghi vấn Hai trang 57 Lịch Sử lớp 7: Việc xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và mở khoa thi đầu tiên có ý nghĩa ....

 • Tập tành Một trang 57 Lịch Sử lớp 7: Lập bảng thống kê hoặc (sơ đồ tư duy) thể hiện những nét chính về tình hình ....

 • Tập tành Hai trang 57 Lịch Sử lớp 7: So sánh và cho biết tổ chức nhà nước thời Lý có điểm gì khác so với thời Đinh ....

 • Vận dụng 3 trang 57 Lịch Sử lớp 7: Hãy sưu tầm từ sách, báo và internet về một thành tưu văn hóa, giáo dục tiêu biểu ....

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Lịch sử 7 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 - 1225) Soạn Sử 7 trang 52 sách Kết nối tri thức với cuộc sống từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập sgk bài 11 lịch sử 7.

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 trang 52, 53, 54, 55, 56, 57 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp những em học trò lớp 7 xem gợi ý giải những nghi vấn Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển quốc gia (1009 - 1225) của Chương 5: Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009 - 1407).

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài 11 chương 5 trong sách giáo khoa Lịch sử 7 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải nghi vấn giữa bài Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 11

1. Nhà Lý thành lập và định đô ở Thăng Long

Câu 1: Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Trả lời:

- Năm 1005, Lê Hoàn mất. Lê Long Đĩnh nối ngôi đã thi hành nhiều chính sách tàn bạo.

- Năm 1009, Lê Long Đĩnh mất, giới sư sãi và đại thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập.

- Năm 1010, Lý Công Uẩn lấy niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Hà Nội ngày nay), sau đó đổi tên là Thăng Long.

Câu 2: Khai thác tư liệu 1, tìm những từ, cụm từ miêu tả về thành Đại La. Những thông tin đó chứng tỏ điều gì về vùng đất này? Từ đó, hãy cho biết ý nghĩa của sự kiện dời đô của Lý Công Uẩn.

Trả lời:

- Thành Đại La cũ với những đặc điểm sau:

 • Là kinh đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, với thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước.
 • Vùng này mặt đất rộng và rất bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư ko khổ vì ngập lụt, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh.
 • Khắp trên quốc gia thì đây được xem là thắng địa, thuận lợi cho việc liên lạc, giao thương bốn phương và là nơi đáp ứng đầy đủ những yếu tố để xây dựng kinh đô trong tương lai.

- Ý nghĩa việc dời đô của Lý Công Uẩn:

 • Khởi đầu chuyển sang giai đoạn phát triển, mở rộng cơ nghiệp của vương triều Lý và gây dựng nên vị thế của của nước Việt tại vùng đất bằng phẳng, thế đất sông núi trước sau, rồng chầu hổ phục.
 • Chuyển sang thế phát triển trong tương lai, đặt nền tảng cho việc xây dựng kinh đô Thăng Long trở thành tỉnh thành phát triển thịnh vượng, là trung tâm của quốc gia về sau, mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của dân tộc.

2. Tình hình chính trị

Câu 1: Tư liệu Hai cho em biết điều gì về chính sách của nhà Lý đối với những tù trưởng miền núi?

Trả lời:

- Trong quá trình dựng nước và giữ nước, những dân tộc ít người đã sát cánh với người Kinh để xây dựng và bảo vệ quốc gia chống phong kiến phương Bắc.

- Nhà Lý thực hiện chính sách mềm mỏng khôn khéo song cũng kiên quyết trấn áp những thế lực với mưu đồ tách khỏi Đại Việt.

- Nhà Lý thực hiện chính sách gả công chúa cho tù trưởng ở miền núi biến họ trở thành “họ hàng” với nhà Lý.

- Tương tự chủ trương của nhà Lý là kết đoàn toàn dân tộc, xem đây là cội nguồn sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 2: Hãy cho biết những nét chính về tình hình chính trị thời Lý.

Trả lời:

- Nhà Lý xây dựng hệ thống chính quyền từ trung ương tới địa phương.

- Đứng đầu là vua, dưới với những quan đại thần (quan văn, quan võ) giúp việc.

- Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối. Nhà Lý đựng cử những người thân tín nắm giữ những chức vụ cao trong triều.

- Nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ, ở miền núi gọi là châu. Dưới lộ (phủ, châu) là hương, thị xã. Đơn vị cấp hạ tầng là xã.

- Bộ luật Hình thư được ban hành năm 1042 là bộ luật thành văn trước hết của nước ta.

- Quân đội được tổ chức quy củ gồm Hai phòng ban:

 • Cấm quân
 • Quân địa phương.

3. Tình hình kinh tế, xã hội

Em với nhận xét gì về những chính sách của nhà Lý trong phát triển kinh tế? Theo em những chính sách đó với tác dụng gì?

Trả lời:

- Trong nông nghiệp: chính sách “ngụ binh ư nông”. Lính tráng thay nhau về làm ruộng, với tác dụng phát triển sản xuất nông nghiệp, sức lao động ko bị thiếu. Quân sĩ thay nhau nghỉ Một tháng Một lần về cày ruộng tự cấp.

- Chú trọng việc trị thủy, đắp đê, nhất là vùng châu thổ sông Hồng.

- Thủ công nghiệp thời Lý là phòng ban kết hợp với nông nghiệp, được làm trong những hộ gia đình, chủ yếu đáp ứng nhu cầu của sản xuất tiểu nông.

- Hoạt động kinh doanh trong nước thuận lợi.

- Ngoại thương: chỉ cho phép thương nhân nước ngoài kinh doanh ở một số điểm nhất định, chịu sự kiểm soát của triều đình.

4. Tình hình văn hóa, giáo dục

Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu về văn hóa, giáo dục thời Lý.

Trả lời:

- Tôn giáo:

 • Phật giáo được những vua Lý tôn sùng và truyền bá rộng rãi trong nhân dân.
 • Nho giáo khởi đầu được mở rộng và ngày càng với vai trò trong xã hội.
 • Đạo giáo khá thịnh hành, được kết hợp với những tôn giáo dân gian.

- Văn học, nghệ thuật:

 • Văn học chữ Hán bước đầu phát triển, xuất hiện một số tác phẩm với trị giá tiêu biểu như Chiếu dời đô, Nam quốc sơn hà,…
 • Những trò chơi dân gian rất được ưa thích. Loại hình hát chèo, múa rối nước đều phát triển.
 • Một số dự án kiến trúc với quy mô tương đối to và độc đáo như Cấm thành, chùa Một Cột,… Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát được thể hiện trên những tượng Phật, ở hình trang trí rồng,…

- Giáo dục:

 • Nhà Lý chú ý tới việc học tập, thi cử để tuyển chọn những người tài bổ sung vào bộ máy chính quyền.
 • Năm 1070, nhà Lý cho dựng Văn Miếu. Năm 1075, cho mở khoa thi trước hết để tuyển chọn quan lại.
 • Năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập, là nơi học tập cho con em quý tộc, sau đó mở rộng tới con quan lại và những người giỏi trong nước.

Giải Tập tành và vận dụng Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 11

Tập tành 1

Lập bảng hệ thống (hoặc sơ đồ tư duy) thể hiện những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thời Lý.

Trả lời:

Ngành

Nội dung

Chính trị

- Tổ chức chính quyền được củng cố từ trung ương tới địa phương:

+ Ở trung ương: vua đứng đầu quốc gia, dưới vua với quan đại thần giúp việc. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

+ Ở địa phương: cả nước chia thành 24 lộ,phủ, châu. Dưới lộ (phủ, châu) là hương, thị xã. Đơn vị cấp hạ tầng là xã.

- Nhà nước ban hành bộ luật Hình thư (năm 1042).

- Quân đội:

+ Chia thành Hai phòng ban là: cấm quân và quân địa phương.

+ Tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

- Về đối nội: củng cố khối kết đoàn dân tộc nhưng kiên quyết trấn áp những thế lực với mưu đồ tách khỏi Đại Việt.

- Về đối ngoại: giữ mối quan hệ hòa hiếu với nhà Tống; dẹp tan cuộc tiến công của Chăm-pa.

Kinh tế

- Nhà nước thi hành nhiều chính sách xúc tiến sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, nhờ đó nhiều năm mùa màng bội thu.

- Thủ công nghiệp khá phát triển, bao gồm Hai phòng ban: thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp trong nhân dân.

- Thương nghiệp: hoạt động trao đổi, kinh doanh trong và ngoài nước phát triển.

Xã hội

- Xã hội gồm Hai phòng ban:

+ Phòng ban thống trị gồm: quý tộc (vua, quan), địa chủ…

+ Phòng ban bị thống trị gồm: nông dân, thợ thủ công, thương nhân và nô tì.

- Xã hội với xu hướng phân hóa hơn so với thời Đinh – Tiền Lê.

Văn hóa

- Tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo được mở rộng, Phật giáo phát triển.

- Văn học chữ Hán bước đầu phát triển.

- Nghệ thuật:

+ Những loại hình nghệ thuật dân gian rất phát triển.

+ Xây dựng nhiều dự án kiến trúc độc đáo, điêu khắc đạt tới độ tinh tế, điêu luyện…

Giáo dục

- Năm 1070, Nhà Lý dựng Văn Miếu ở Thăng Long.

- Năm 1075, khoa thi trước hết được mở để tuyển chọn quan lại.

- Năm 1076, mở Quốc tử giám cho con em quý tộc tới học.

Tập tành 2

So sánh và cho biết tổ chức nhà nước thời Lý với điểm gì khác so với thời Đinh – Tiền Lê. Qua đó chứng tỏ điều gì về tổ chức nhà nước thời Lý?

Trả lời:

a. So sánh

Tiêu chí

Nhà Đinh - Tiền Lê

Nhà Lý

Giống nhau

- Tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền:

+ Vua đứng đầu quốc gia, nắm mọi quyền hành. Ngôi vua cha truyền con nối.

+ Dưới vua là hệ thống quan lại phụ trách từng việc.

- Ở địa phương:

+ Chia cả nước thành những lộ, phủ, châu; xã là đơn vị cấp hạ tầng.

+ Vua cử những người thân cận trấn thủ những nơi trọng yếu.

Khác nhau

- Bộ máy quan lại ở triều đình trung ương gồm 3 ban: Văn quan, võ quan và tăng quan.

- Cả nước chia làm 10 phủ, lộ, châu.

- Chưa với pháp luật thành văn

- Bộ máy quan lại ở triều đình trung ương gồm Hai ban: Văn quan và võ quan.

- Cả nước chia làm 24 phủ, lộ, châu.

- Đã với pháp luật thành văn (bộ luật Hình thư).

- Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

b. Nhận xét: Tổ chức nhà nước thời Lý với sự kế thừa từ bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê nhưng hoàn thiện và chặt chẽ hơn.

Vận dụng

Hãy sưu tầm sách, báo và Internet về một thành tựu văn hóa, giáo dục tiêu biểu thời Lý. Viết đoạn văn ngắn (7 – 10 câu) giới thiệu về thành tựu đó.

Trả lời:

Chùa Một Cột còn được gọi với những mẫu tên khác là chùa Mật, chùa Diên Hựu hay Liên Hoa Đài. Theo sử xưa, chùa được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào mùa đông năm 1049. Tích xưa còn lưu lại câu chuyện vua Lý Thái Tông nằm nằm mộng thấy Phật Quan Âm tọa thiền trên tòa hoa sen sáng rực, đưa tay dắt vua lên đài.Tỉnh mộng vua đã cho dựng chùa Một Cột với lối kiến trúc tựa như trong giấc mơ. Từ đó người ta thấy một ngôi chùa với kết cấu một cột độc đáo, dáng tựa đài sen vươn lên giữa mặt hồ Linh Chiểu ở kinh thành Thăng Long.Lúc này quần thể chùa (bao gồm chùa Một Cột và ngôi chùa mới) với tên là Diên Hựu với ý nghĩa “phước bền dài lâu”.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *