Địa 10 Bài 2 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải Địa Lí 10
Trọn bộ lời giải Địa 10 Bài Hai của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh hay, chi tiết giúp học trò lớp 10 thuận tiện trả lời nghi vấn và làm bài tập Địa Lí 10 Bài 2.

Giải Địa 10 Bài Hai cả ba sách

Giải Địa 10 Bài 2: Phương pháp biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ - Kết nối tri thức

Giải Địa lí 10 trang 7

 • Mở đầu trang 7 Địa Lí 10: Với những phương pháp nào biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ? ....

1. Phương pháp kí hiệu

 • Thắc mắc trang 7 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục Một và hình 2.1, trình bày phương pháp ....

Giải Địa lí 10 trang 8

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

 • Thắc mắc trang 8 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục Hai và hình 2.2, hãy trình bày phương pháp ....

Giải Địa lí 10 trang 9

3. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

 • Thắc mắc trang 9 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 3 và hình 2.3, hãy trình bày phương pháp ....

Giải Địa lí 10 trang 10

4. Phương pháp chấm điểm

 • Thắc mắc trang 10 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 4 và hình 2.4, hãy trình bày phương pháp ....

Giải Địa lí 10 trang 11

5. Phương pháp khoanh vùng

 • Thắc mắc trang 11 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 5 và hình 2.5, hãy trình bày phương pháp ....

 • Tập luyện Một trang 11 Địa Lí 10: Lập bảng để phân biệt những phương pháp biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ ....

 • Tập luyện Hai trang 11 Địa Lí 10: Phương pháp nào sẽ được sử dụng lúc thể hiện những đối tượng, hiện tượng sau trên bản đồ? ....

 • Vận dụng trang 11 Địa Lí 10: Sưu tầm một số bản đồ, tìm hiểu những đối tượng và phương pháp đã được sử dụng ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

 • Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

 • Bài 5: Hệ quả địa lí những chuyển động của Trái Đất


Giải Địa 10 Bài 2: Sử dụng bản đồ - Cánh diều

 • Mở đầu trang 5 Địa Lí 10: Vậy sở hữu những phương pháp nào để biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ? ....

Một số phương pháp biểu hiện những đối tương địa lí trên bản đồ

 • Thắc mắc trang 5 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.1, hãy nêu những dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu ....

 • Thắc mắc trang 6 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động ....

 • Thắc mắc trang 6 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy cho biết phương pháp chấm điểm ....

 • Thắc mắc trang 7 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.4, hãy cho biết phương pháp khoanh vùng ....

 • Thắc mắc trang 8 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ ....

Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

 • Thắc mắc trang 9 Địa Lí 10: Dựa vào những thông tin trên, hãy đọc bản đồ những kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất (hình 2.4) ....

Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

 • Thắc mắc trang 9 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy trình bày một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống ....

Tập luyện & Vận dụng (trang 10)

 • Tập luyện Một trang 10 Địa Lí 10: Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để phân biệt những phương pháp biểu hiện bản đồ ....

 • Tập luyện Hai trang 10 Địa Lí 10: Hãy nêu những bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống ....

 • Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10: Hãy điền những phương pháp thích hợp vào bảng theo mẫu sau ....

 • Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10: Hãy sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 3: Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng

 • Bài 4: Hệ quả địa lí những chuyển động chính của Trái Đất

 • Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực tới địa hình bề mặt Trái Đất


Giải Địa 10 Bài 2: Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống - Chân trời thông minh

 • Mở đầu trang 14 Địa Lí 10: Làm thế nào để sử dụng được những loại bản đồ trong học tập địa lí và đời sống? ....

I. Sử dụng bản đồ hoc tập trong địa lí

 • Thắc mắc trang 14 Địa Lí 10: Dựa vào hình Hai và hiểu biết của bản thân, em hãy: Kể tên một số dãy núi sở hữu hướng tây bắc - đông nam ở nước ta ....

II. Sử dụng bản đồ trong đời sống

 • Thắc mắc Một trang 16 Địa Lí 10: Em hãy sử dụng bản đồ số trên thiết bị điện tử sở hữu kết nối internet để xác định vị trí hiện tại của bản thân ....

 • Thắc mắc Hai trang 16 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày cách tìm đường đi trên bản đồ truyền thống ....

 • Thắc mắc 3 trang 16 Địa Lí 10: Em hãy tính khoảng cách từ địa điểm A tới địa điểm B (theo đường chim bay) ....

Tập luyện (trang 16)

 • Tập luyện trang 16 Địa Lí 10: Em hãy trình bày cách tìm đường đi từ nhà em tới trường bằng bản đồ truyền thống hoặc bằng bản đồ số ....

Vận dụng (trang 16)

 • Vận dụng trang 16 Địa Lí 10: Em hãy sưu tầm một bản đồ du lịch Việt Nam, xác định quãng đường đi từ bãi biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) tới Cố đô Huế ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Chân trời thông minh hay khác:

 • Bài 3: Một số ứng dụng của GPS và bản đồ trong đời sống

 • Bài 4: Trái đất, thuyết kiến tạo mảng

 • Bài 5: Hệ quả địa lí những chuyển động của Trái Đất
Lưu trữ: Giải Địa Lí lớp 10 Bài Hai sách cũ

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Địa lí 10 Bài 2: Sử dụng bản đồ Soạn Địa 10 trang 5 sách Cánh diều từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập sgk địa 10 bài 2.

Giải bài tập SGK Địa lí 10 trang 5, 6, 7, 8, 9, 10 sách Cánh diều giúp những em học trò lớp 10 xem gợi ý giải những nghi vấn Bài 2: Sử dụng bản đồ thuộc phần 1: Một số vấn đề chung.

Giải Địa lí 10 Bài 2: Sử dụng bản đồ những em sẽ biết cách trả lời toàn bộ những nghi vấn phần tập dượt, vận dụng của Bài Hai phần Một trong sách giáo khoa Địa lí 10 Cánh diều. Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án. Nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Trả lời nghi vấn Địa lí 10 bài Hai Cánh diều

Câu 1

Đọc thông tin và quan sát hình 2.1, hãy nêu những dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu. Lấy ví dụ về kí hiệu của một đối tượng địa lí trên bản đồ mà em biết.

Gợi ý đáp án

- Những dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu: Dạng chữ, Dạng tượng hình, Hình trạng học

* Ví dụ minh họa:

- Trong Sơ đồ khoán sản Việt Nam sở hữu:

+ Những kí hiệu hình dáng học: biểu hiện cho Than, Dầu mỏ,…

+ Những kí hiệu dạng tượng hình: biểu hiện cho Đất hiếm, đá quý,…

Câu 2

Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động biểu hiện những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Gợi ý đáp án

Phương pháp đường chuyển động biểu hiện: sự di chuyển của những quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội.

Câu 3

Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy cho biết phương pháp chấm điểm biểu hiện được những đối tượng địa lí sở hữu sự phân bố như thế nào.

Gợi ý đáp án

- Phương pháp chấm điểm biểu hiện được những đối tượng địa lí sở hữu sự phân bố phân tán trong ko gian.

 • Phân bố dân cư
 • Phân bố hạ tầng chăn nuôi
 • ...

Câu 4

Đọc thông tin và quan sát hình 2.4, hãy cho biết phương pháp khoanh vùng được sử dụng để biểu hiện những đối tượng địa lí sở hữu sự phân bố như thế nào.

Gợi ý đáp án

Phương pháp khoanh vùng được sử dụng để biểu hiện những đối tượng địa lí sở hữu sự phân bố tập trung (hoặc phổ biến) trên một ko gian lãnh thổ nhất định.

Giải Tập luyện, vận dụng Địa lý 10 bài 2

Câu 1

Hãy hoàn thành bảng đồ theo mẫu sau để phân biệt những phương pháp biểu hiện bản đồ.

Gợi ý đáp án 

Phương pháp Sự phân bố của đối tượng Khả năng biểu hiện của phương pháp
Kí hiệu

Biểu hiện những đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể

- Vị trí phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

- Chất lượng của đối tượng

Đường chuyển độngSự di chuyển của những quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội- Hướng di chuyển của đối tượng.

- Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

Khoanh vùngSự phân bố của đối tượng riêng lẻ, nhịn nhường như tác ra với những đối tượng khác.Tập trung (hoặc phổ biến) trên một ko gian lãnh thổ nhất định
Bản đồ - biểu đồTrị giá tổng cùng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách sử dụng những biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.- Số lượng của đối tượng.

- Chất lượng của đối tượng.

- Cơ cấu của đối tượng.

Câu 2

Hãy nêu những bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập đời sống.

Gợi ý đáp án 

Những bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập đời sống:

 • Bước 1: Lựa chọn nội dung bản đồ.
 • Bước 2: Đọc chú thích, tỉ lệ bản đồ và xác định phương hướng trên bản đồ.
 • Bước 3: Đọc nội dung bản đồ.

Câu 3

Hãy điền phương pháp thích hợp vào bảng sau theo mẫu để biểu hiện những đối tượng địa lí lên bản đồ.

Gợi ý đáp án 

STTNội dung cần biểu hiệnPhương pháp biểu hiện
1Dòng biển nóng và dòng biển lạnhĐường chuyển động
2Những đới khí hậuKhoanh vùng
3Sự phân bố dân cưChấm điểm
4Cơ cấu dân sốBản đồ - biểu đồ
5Sự phân bố những nhà máy điệnKí hiệu

Câu 4

Hãy sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sở hữu nhà sản xuất định vị GPS để tìm đường đi, khoảng cách và thời kì di chuyển từ trường về nhà.

Gợi ý đáp án

Gợi ý: sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sở hữu nhà sản xuất định vị GPS.


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Hướng dẫn soạn Địa 10 bài 2 chính xác và mới nhất từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập sgk địa 10 bài 2.

Chúng tôi sưu tầm và giới thiệu tới những em học trò tài liệu giải bài tập bản đồ Địa lý 10 bài 2. Giúp những em tham khảo, củng cố tri thức đã học trong bài và rèn luyện những phương pháp giải bài tập bản đồ. Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

 • Giải bài tập SGK Địa lí 10 bài 1 (Ngắn gọn)
 • Giải bài tập SGK Địa lí 10 bài 3 chi tiết
 • Giải bài tập SGK Địa 10 bài 4 chi tiết nhất

Địa lý lớp 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ

Trả lời nghi vấn Địa Lí 10 Bài Hai trang 9: Quan sát hình 2.1, hãy cho biết sở hữu những dạng kí hiệu nào?

Trả lời:

- Những dạng kí hiệu: chữ, hình học, tượng hình.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 10 Bài Hai trang 10: Dựa vào hình 2.2, hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu ko những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của những đối tượng trên bản đồ.

Trả lời:

Lúc nhìn vào bản đồ ta ko chỉ thấy được vị trí chuẩn xác của những nhà máy điện, mà dựa vào màu sắc ta phân biệt được nhà máy thủy điện, nhiệt điện và thủy điện đang xây dựng, những đường dây tải điện 220KW màu đen và đường dây 500KW màu đỏ.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 10 Bài Hai trang 12: Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ?

Trả lời:

- Biểu hiện được hướng chuyển động của gió và bão.

- Biểu hiện được tần suất hoạt động của gió bão.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 10 Bài Hai trang 13: Quan sát hình 2.4, hãy cho biết:

- Những đối tượng địa lý được biểu hiện bằng những phương pháp nào?

- Mỗi điểm chấm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu người?

Trả lời:

- Phương pháp kí hiệu: những tỉnh thành trên 8 triệu dân và từ 5 tới 8 triệu dân.

- Phương pháp chấm điểm: mỗi điểm chấm tương ứng với 500 000 người.

Bài Một trang 14 Địa Lí 10: Những đối tượng địa lý trên hình 2.Hai được biểu hiện bằng những phương pháp nào? Những phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lý?

Trả lời:

- Phương pháp kí hiệu

- Thể hiện được quy mô, số lượng, vị trí chuẩn xác, cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng.

Bài Hai trang 14 Địa Lí 10: Hình 2.3 thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Trả lời:

- Hướng gió và tần suất của gió

- Hướng di chuyển và tần suất của bão.

Tri thức về một số phương pháp biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ

1/ Phương pháp kí hiệu

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện những đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những kí hiệu được đặt chuẩn xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. (ví dụ: Thuỷ điện Hòa Bình được đặt trên sông Đà…)

b/ Những dạng kí hiệu

(Những dạng kí hiệu)

- Kí hiệu hình học: Sắt, than, crôm, xoàn, vàng, nước khoáng, đá quý.

- Kí hiệu chữ: Apatít, Uranni, Bôxít, Niken, Thuỷ ngân, Antimon, Môlípđen.

- Kí hiệu tượng hình: Rừng nhiệt đới, cây lúa, hoa quả, trâu, hươu, bãi cá, nhà máy.

c/ Khả năng biểu hiện

- Tên và vị trí phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

- Cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển

2/ Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện sự di chuyển của những hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.

b/ Khả năng biểu hiện

- Hướng di chuyển của đối tượng.

- Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

3/ Phương pháp chấm điểm

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện những đối tượng phân bố ko đồng đều bằng những điểm chấm.

b/ Khả năng biểu hiện

- Sự phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

4/ Phương pháp khoanh vùng

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện đối tượng ko phân bố trên một vùng khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất định.

b/ Khả năng biểu hiện

- Sự phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

(Phương pháp khoanh vùng)

5/ Phương pháp bản đồ - biểu đồ

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện trị giá tổng cùng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách sử dụng những biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b/ Khả năng biểu hiện

- Số lượng của đối tượng.

- Chất lượng của đối tượng.

- Cơ cấu của đối tượng

(Phương pháp bản đồ - biểu đồ)

Tổng kết bài học

File tải miễn phí bài Hai địa 10:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải tập bản đồ địa lý 10 bài Hai chi tiết, ngắn gọn bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Ngoài nội dung trên, những em xem và tham khảo thêm những môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *