Giải Vật lý lớp 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt SGK

Để học tốt Vật Lý 11, phần này giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 11 được soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 11. Dưới đây là phần giải bài SGK Vật Lý lớp 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong những dây dẫn sở hữu hình dạng đặc thù mời những bạn tham khảo.

Trả lời những nghi vấn SGK Vật lý 11 Bài 21

C1 trang 130 SGK: Hãy xác định chiều dòng điện trên hình 21.2b

Trả lời:

Theo quy tắc nắm tay phải, dòng điện trong dây dẫn sở hữu chiều từ phải sang trái như hình vẽ.

C3 trang 132 SGK: Cho hai dòng điện I1 = I2 = 6A chạy trong hai dây dẫn dài, song song cách nhau 30cm theo cùng một chiều như hình 21.5. Tìm một điểm trên đoạn O1O2 trong đó cảm ứng tư tổng hợp bằng 0.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 21

Bài 1 (trang 133 SGK Vật Lý 11): Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Lời giải:

- Cảm ứng từ tại một điểm:

    + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường;

    + Phụ thuộc hình dáng học của dây dẫn;

    + Phụ thuộc vào vị trí của điểm đang xét;

    + Phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

Bài 2 (trang 133 SGK Vật Lý 11): Độ to của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào lúc điểm đấy dịch chuyển :

a) song song với dây?

b) Vuông góc với dây?

c) theo một đường sức từ xung quanh dây?

Lời giải:

Cảm ứng từ tại một điểm M trong từ trường của dòng điện thẳng dài được tính bằng công thức:

a) Lúc điểm đấy dịch chuyển song song với dây thì B ko thay đổi vì khoảng cách từ điểm đó tới dòng điện ko đổi.

b) Lúc điểm đấy dịch chuyển vuông góc với dây thì B:

 + Tăng dần nếu điểm dịch chuyển tới sắp dây dẫn do r giảm

   + giảm dần nếu điểm đó dịch chuyển ra xa dây dẫn do r tăng.

c) Lúc điểm đấy dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây thì B Ko đổi vì khoảng cách từ điểm đó tới dòng điện ko đổi.

Bài 3 (trang 133 SGK Vật Lý 11): Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Độ to cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn

A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện

B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn

C. Tỉ lệ với điện tích hình tròn

D. Tỉ lệ nghich với diện tích hình tròn.

Lời giải:

Độ to cảm ứng từ tại tâm một dòng điện

Đáp án: A

Bài 4 (trang 133 SGK Vật Lý 11): Phát biều nào dưới đây là đúng?

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A.luôn bằng 0.

B.tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C.là đồng đều.

D.tỉ lệ với tiết diện ống dây.

Lời giải:

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ là đồng đều.

Đáp án: C

Bài 5 (trang 133 SGK Vật Lý 11): So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Lời giải:

Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 11): Hai dòng điện đồng phẳng : dòng thứ nhất thẳng dài, I1=2A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40cm, bán kính R2=20cm,I2=2A. Xác định cảm ứng từu tại O2.

Lời giải:

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 11) Hai dòng điện I1 = 3A; I2 = 2A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó B = 0.

Lời giải:

►► CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để TẢI VỀ Giải Vật lý lớp 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong những dây dẫn sở hữu hình dạng đặc thù SGK, tương trợ những em ôn luyện giải phản ảnh hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *